Tritikale[1] (iné názvy: triticale[2]; bohemizmy: tritikále[3], žitovec[4]; lat. Triticosecale alebo x Triticosecale alebo x Triticale) je hybrid pšenice (Triticum) a raže (Secale), ktorý bol prvýkrát vyšľachtený koncom 19. storočia v Škótsku a Švédsku. Komerčne dostupná je odroda triticale z druhej generácie hybridu, ktorá je krížencom jej dvoch primárnych druhov.

Tritikale

V súčasnosti dochádza k rozvoju pestovania tohoto kultivaru, ktorý významne prebral znaky svojich pôvodných, rodičovských druhov. V odrode triticale sú kombinované vlastnosti vysokej úrodnosti s kvalitou pšenice a toleranciou voči kvalite pôdy, či odolnosti voči chorobám, ktorú si tento hybrid prevzal od raže.

Odroda triticale môže byť významnou zložkou v krmív hospodárskych zvierat, no sú z nej vyrábané aj niektoré potravinárske produkty zdravej výživy, môže byť aj súčasťou cereálnych potravín.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tritikale

Zdroje upraviť

  1. tritikale. In: Ortograficko-gramatický slovník. A – Ž (používateľská verzia Slovníka súčasného slovenského jazyka). Red. M. Sokolová – A. Jarošová. (Kolektív autorov: D. Guričanová, M. Chochol, M. Kopecká, T. Laliková, S. Mislovičová, R. Ondrejková, I. Vančová).
  2. triticale. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
  3. http://www.rsbottovo.sk/tritikale-ozimne-a8-12
  4. [1]