Trnavská apoštolská administratúra

Trnavská apoštolská administratúra bola zriadená ako dočasné riešenie cirkevnej správy toho územia Ostrihomskej arcidiecézy, ktoré po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 pripadlo novovzniknutému Česko-Slovensku.

Bezprostredne po vzniku ČSR spravovali rozsiahle územie Ostrihomskej arcidiecézy na Slovensku vikári s právomocou generálneho vikára. Išlo približne o 80% územia arcidiecézy. Zriadením administratúry 29. mája 1922 bolo toto územie vyňaté zpod právomoci ostrihomského arcibiskupa a podriadené priamo Svätej stolici. Prvým apoštolským administrátorom bol menovaný ThDr. Pavol Jantausch.

Definitívnemu riešeniu situácie na Slovensku nepriali napäté vzťahy medzi ČSR a Svätou stolicou, aj keď zmluva Modus vivendi z roku 1928 medzi vládou ČSR a Svätou stolicou predpokladala vznik arcibiskupstva na území Slovenska. Tomuto nepriala ani medzinárodná situácia, keď po viedenskej arbitráži časť územia pripadla Maďarsku. Po 2. svetovej vojne hatil možnosti doriešenia nástup komunizmu po roku 1948.

Definitívne riešenie bolo dosiahnuté až v roku 1977, keď 30.decembra pápež Pavol VI. apoštolskou konštitúciou Praescriptionum sacrosancti oddelil územie Trnavskej administratúry od Ostrihomskej arcidiecézy a upravil jej hranice, ako aj hranice iných diecéz na území ČSSR. Apoštolskou konštitúciou Qui divino z toho istého dňa bola zriadená samostatná slovenská cirkevná provincia a Apoštolská administratúra v Trnave bola povýšená na arcibiskupstvo

Biskupi a správcovia administratúry

upraviť

Vikári trnavského vikariátu Ostrihomskej arcidiecézy (19181922)

upraviť
Meno Menovanie Ukončenie funkcie Poznámka
Ladislav Báthi 1916 1919 arcibiskupský vikár trnavského vikariátu
František Richard Osvald 1919 1922 menovaný za vikára s fakultami generálneho vikára pre celé územie Ostrihomskej arcidiecézy, nachádzajúce sa v Česko-Slovensku

Apoštolskí administrátori apoštolskej administratúry Trnava (1922 – 1977)

upraviť
Meno Menovanie Ukončenie funkcie Poznámka
Pavol Jantausch 29. máj 1922 29. jún 1947 14. júna 1925 bol v Trnave vysvätený za titulárneho biskupa prienenského
Ambróz Lazík 8. jún 1947 20. apríl 1969 14. augusta 1949 bol v Trnave vysvätený za titulárneho biskup appijského
Július Gábriš 23. apríl 1969 30. december 1977 3. marca 1973 bol v Nitre vysvätený za titulárneho biskupa dekorianskeho

30.12.1977 bola Trnavská apoštolská administratúra povýšená na arcidiecézu; J.Gábriš ďalej pokračuje v úrade ako administrátor arcidiecézy

Biskupi pôsobiaci na území administratúry

upraviť

Štatistika

upraviť
Rok Obyvatelia Katolíci Percent katolíkov Farnosti Diecézni kňazi Rehoľní kňazi Kňazi spolu Rehoľníci Rehoľníčky
1949 1 372 000 1 110 000 80.9% 422 563 180 743 308 1 389
1969 1 800 000 1 545 000 85.8% 435 403 190 593 275 1 186