Turbínový motor je motor premieňajúci tlakovú energiu a/alebo tepelnú energiu pracovnej tekutiny na mechanickú energiu. Jeho základnou časťou je turbína.

Rozdelenie

upraviť

Podľa pracovnej tekutiny:

  • turbínový spaľovací motor - v rôznych vyhotoveniach, ktorého základom je spaľovacia turbína. Pracovnou tekutinou sú horúce spaliny. Tieto motory sú najrozšírenejšie turbínové motory a používajú sa napríklad na pohon lietadiel a zariadení s požiadavkou na vysoké výkony.
  • turbínový hydromotor - pracovnou tekutinou je voda, používajú sa napríklad na pohon samohybných postrekovačov trávnika.

Turbínový spaľovací motor

upraviť

Turbínový spaľovací motor pozostáva typicky z kompresora, spaľovacej komory a turbíny. Každý z uvedených prvkov môže byť zastúpený viacnásobne. Podľa konštrukčného riešenia možno rozlišovať nasledovné typy motorov:

  • turbovrtuľový motor - turbína je hriadeľom spojená s vrtuľou, ktorú poháňa.
  • turbohriadeľový motor
  • turboventilátorový motor
  • turbokompresorový prúdový motor - mechanický výkon turbíny sa použije iba na pohon kompresora, nepremenená energia spalín sa využije na vyvodenie ťahu motora.
    • jednoprúdový - všetka pracovná tekutina prechádza spaľovacou komorou a turbínou
    • dvojprúdovy- spaľovacou komorou a turbínou prechádza iba časť pracovnej tekutiny