Turbodúchadlo

rozlišovacia stránka projektov Wikimedia

Turbodúchadlo môže byť (porov. aj článok turbokompresor):

 • ako typ dúchadla :
  • lopatkový kompresor v širšom zmysle (t. j. rotačný lopatkový stroj na kontinuálne stláčanie vzdušnín) – resp. v širšom ponímaní aj iný kompresor než lopatkový- , ktorý stláča vzdušniny na 1,1-násobný až 3-násobný (alebo 4-násobný) tlak[1][2][3] (variant definície: lopatkový kompresor, ktorého efektívny výstupný tlak je pod 0,2 MPa)[4][pozn 1]
  • nepresne: lopatkový kompresor v širšom zmysle[5]
  • staršie: odstredivý kompresor v širšom zmysle, a to najmä pre malé tlaky[6][7][8][9]
 • ako spojenie kompresora (resp. dúchadla) a turbíny :
  • pri piestovom spaľovacom motore: zostava turbíny a lopatkového kompresora (resp. lopatkového dúchadla) na spoločnom hriadeli, pričom spomínaný kompresor stláča vstupnú pohonnú zmes či vstupný vzduch, ktorá/-rý potom ide do valcov motora, ktorých výfukové plyny poháňajú spomínanú turbínu, ktorá cez spoločný hriadeľ poháňa spomínaný kompresor[10][11][12][13], synonymum: turbokompresor, turbo, pozri pod turbodúchadlo (spaľovací motor)
  • pri (obyčajnom) turbínovom motore (=turbokompresorovom motore): zostava turbíny a lopatkového kompresora na spoločnom hriadeli, pričom spomínaný kompresor stláča vstupný vzduch, ktorý potom ide do spaľovacej komory, ktorej výstupné plyny poháňajú spomínanú turbínu, ktorá cez spoločný hriadeľ poháňa spomínaný kompresor[11][14][15][16], synonymum: turbokompresor, pozri pod turbínový motor a turbodúchadlo (spaľovací motor)
  • pri dvojprúdovom motore (=turbodúchadlovom motore): a) dúchadlo dvojprúdového motora (t.j. “ventilátor“ resp. nízkotlakový kompresor spravidla na začiatku dvojprúdového motora, ktorý je spojený s turbínou motora) spolu s prúdovým kanálom (a turbínou), b) celý dvojprúdový motor[17][18][19][20][21][14][22], pozri pod dvojprúdový motor

Poznámky upraviť

 1. Podľa hesla turbokompresor v Pyramíde je zrejme hranica nie 0,2 MPa, ale „0,3 až 0,8, resp. 1,5 MPa“ – porov. poznámku s citátom v článku turbokompresor.

Referencie upraviť

 1. turbodmychadlo. In: Technický slovník naučný 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. 609 s. ISBN 80-86044-26-2. S. 188.
 2. turbodmychadlo. In: Malá československá encyklopedie 6 Š – Ž. 1. vyd. Praha : Academia, 1987. 927 s. S. 324.
 3. Turbodúchadlo. In: Energetický slovník [online]. Bratislava: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, [cit. 2017-03-02]. Dostupné online.
 4. ISO 5390:1977 (angl. verzia)
 5. turboblower. In: McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E [online]. encyclopedia2.thefreedictionary.com, [cit. 2017-03-06]. Dostupné online.
 6. turbodúchadlo. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1265. (poznámka: Text je prevzatý z Technického naučného slovníka, 1964.)
 7. turbodmychadlo. In: KORBAŘ, Tomáš, ed.; STRÁNSKÝ, Antonín, ed., et al. Technický naučný slovník 5 T – Ž. 1. vyd. Praha : SNLT, 1964. 615 s. S. 164.
 8. HOFFMANN, Carl. Lehrbuch der Bergwerksmaschinen (Kraft- und Arbeitsmaschinen). Berlin : Springer-Verlag, 2013. Reprint vyd. z 1956. ISBN 978-3-662-25443-1. S. 331.
 9. https://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/39/629546009_135186_29189_652
 10. “výfukový turbokompresor (turbodmychadlo)“. In: Universum: všeobecná encyklopedie. Vyd. 1. [CD] Praha: Odeon, 2000-2001. ISBN 80-207-1060-4.
 11. a b turbodmychadlo spalovacího motoru. In: Technický slovník naučný 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. 609 s. ISBN 80-86044-26-2. S. 188.
 12. ŠKORPÍK, Jiří. 23. Tepelné turbíny a turbokompresory [online]. transformacni-technologie.cz, [cit. 2017-03-06]. Dostupné online.
 13. Turbolader [online]. Wolfsburg: VOLKSWAGEN, [cit. 2017-03-06]. Dostupné online. Archivované 2017-03-13 z originálu.
 14. a b KUSSIOR, Zdeněk. Typy leteckých motorů [online]. leteckemotory.cz, [cit. 2017-03-06]. Dostupné online.
 15. Turbokompressor. In: Boľšaja sovietskaja enciklopediia http://bse.sci-lib.com/article112887.html
 16. turbínový motor. In: Technický slovník naučný 8 T – Ž. Praha : Encyklopedický dům, 2005. 609 s. ISBN 80-86044-26-2. S. 187.
 17. Turbofan. In: Collins English Dictionary [online]. collinsdictionary.com, [cit. 2017-03-06]. Dostupné online.
 18. turbofan. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 19. turbofan. In: CROCKER, David. Dictionary of Aviation (Over 5,500 terms clearly defined). [CD] London : A&C Black, 2008. ISBN 978-0-7136-8734-7. S. 238.
 20. turbofan. In: ŘÁDA, Ivan. Anglicko-český letecký slovník. Vyd. 1. Voznice : Leda, 2001. 415 s. ISBN 80-85927-92-6. S. 384.
 21. Letecký slovník - Vrtuľníky a helikoptéry [online]. vrtulniky.sk, 2010-01-21, [cit. 2017-02-28]. Dostupné online. Archivované 2017-03-06 z originálu.
 22. dvouproudový motor. In: Technický slovník naučný 2 D – F. Praha : Encyklopedický dům, 2002. 436 s. ISBN 80-86044-18-1. S. 213.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.