Tvrdza je typ vidieckeho stredovekého osídlenia, menších zemepánskych, poľnohospodárskych usadlostí.

Tvrdza v Kestřanoch

Toto opevnené obydlie strednej a nižšej šľachty niekedy tvorila iba jedna vežovitá budova. V stredoveku sa budovali na miernych vyvýšeninách, v blízkosti osád. Na rovine mala podobu vodného hrádku, chráneného vodnou priekopou. Častý bol typ monobloku jednoduchého hranolového tvaru. Príkladom sú tvrdze – kúrie v ZalužanochNemešanoch, Diviackej Novej Vsi a Šimonovanoch.