Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Osada pozri Osada (rozlišovacia stránka).

Osada je pojem, ktorý má viacero definícií, spravidla označuje veľmi malé sídlo.

Ilustrácia od Fredericka McCubbina

Presnejšie definície:

 • staršie (ale aj odborne): synonymum výrazu sídlo (v zmysle sídelná jednotka)
 • malé vidiecke sídlo (skupina domov, vieska, malá vieska)
 • sídlo, ktoré nemá žiadne vlastné admninistratívne úrady (hoci neraz býva teritoriálne aj administratívne vymedzené ako "časť obce" a máva aj vlastný názov)
 • časť obce priestorovo oddelená od ostatných častí obce (najmä s vlastným názvom)
 • skupina budov vybudovaná na osobitný spoločný účel (napr. prázdninová osada, záhradkárska osada)
 • miesto charakteristické najmä skupinou rekreačných chát, t. j. chatová osada/rekreačná osada
 • v histórii osídlenia: priestorovo samostatné zoskupenie menšieho počtu trvalých obydlí poľnohospodárov alebo iných skupín obyvateľstva (vznikla z neho obec alebo mesto (pôvodne nazývané "trhová osada"))
 • podľa predpisov u nás z roku 1848: najnižšia administratívna jednotka (termín vychádzal z pojmoslovia feudálnej samosprávy, v polovici 20. storočia bol nahradený výrazmi miestna časť a časť obce)
 • zastarano: kolónia (v zmysle: územie, na ktorom bývajú príslušníci iného národa v cudzine), pozri kolónia (osada)

Pozri aj

upraviť


Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Osada
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Osada