Učilište alebo (najmä v prvom význame) učilisko:

  • inštitúcia, v ktorej sa učí, vzdelávacia ustanovizeň, vzdelávací ústav, najmä vyššia škola (t.j. okrem základných škôl), pozri vzdelávací ústav
  • výchovno-vzdelávacie zariadenie na prípravu mládeže (najmä) na robotnícke povolanie (t.j. na Slovensku do roku 2008 najmä stredné odborné učilište), pozri napr. pod učňovské školstvo
  • od roku 1990 do roku 2008 na Slovensku (resp. do roku 2004 v Česku): typ školy (formálne nepatriaci ani pod základné školy, ani pod stredné školy) "poskytujúci odbornú prípravu na výkon povolania žiakom, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku na základnej škole v nižšom než deviatom ročníku alebo deviaty ročník neukončili úspešne, ako aj žiakom, ktorí úspešne neukončili základnú školu po deviatich rokoch školskej dochádzky" (§ 17a zák. č. 29/1984 od roku 1990)
  • hovorovo:


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.