Uhlová dráha je fyzikálna veličina, ktorá udáva uhol, ktorý opíše sprievodič hmotného bodu počas svojho pohybu po kružnici. Sprievodič je spojnica hmotného bodu so stredom kružnice.

Symbol a jednotky upraviť

Symbol:  

Základná jednotka: radián, skratka rad

Výpočet upraviť

Pre všeobecný (nerovnomerný) pohyb po kružnici upraviť

 

Pre rovnomerne zrýchlený pohyb po kružnici upraviť

 

ak φ0 = 0, potom:

 

ak φ0 = 0 a ω 0 = 0, potom:

 

Pre rovnomerný pohyb po kružnici upraviť

 

ak φ0=0 potom:

 

Súvis s obvodovou dráhou upraviť

 

kde

ω — je uhlová rýchlosť v (m/s)
ω0 — je počiatočná uhlová rýchlosť (uhlová rýchlosť v čase t=0) v (m)
φ — je uhlová dráha v (rad)
φ0 — je počiatočná uhlová dráha (uhlová dráha v čase t=0) v (rad)
t — je čas v (s)
ε — je uhlové zrýchlenie v (rad/s²)
v — je obvodová rýchlosť v (m/s)
s — je obvodová dráha v (m)
r — je polomer kružnice v (m)

Pozri aj upraviť