Václav Mencl, Ing. arch., dr. tech., doc. (* 16. január 1905, Plzeň – † 28. júl 1978, Sušice) bol český a slovenský historik architektúry a pamiatkar.

Václav Mencl
český historik architektúry
Narodenie16. január 1905
Plzeň, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie28. júl 1978 (73 rokov)
Sušice, Česko-Slovensko

Dielo upraviť

 • Dřevěné kostelní stavby v zemích českých. Praha, 1927.
 • Spoluautor Nitra. Trnava, 1933.
 • Universitní budovy v Trnavě. Bratislava, 1935.
 • S D. Menclovou Bratislava, stavebný obraz mesta a hradu. Praha, 1936.
 • Stredoveká architektúra na Slovensku 1. Praha – Prešov, 1937.
 • Středověká města na Slovensku. Bratislava, 1938.
 • Architektura středověku. In: Umění na Slovensku. Praha, 1938, s. 9 – 14.
 • Gotická tvář české vesnice. Umění, č. 16, 1944-45, s. 129 – 147.
 • Česká architektura doby lucemburské. Praha. 1948.
 • S V. Chaloupeckým a J.Květom Praha, stavební a umělecký vývoj města, 2 zväzky: Praha pravěká a Praha románská. Praha, 1948.
 • S V. Chaloupeckým a J.Květom Osmero knih o Praze – Sešit 1 – 7. Praha, 1948 – 1949.
 • S E. Pochem Vzpomínka na Prahu. Praha, 1949.
 • Lidová architektura. Zprávy památkové péče, roč. 9 (1949), s. 1 – 43.
 • Tvary klenebních žeber v české gotické architektuře. Zprávy památkové péče, roč. 11 – 12 (1951 – 1952), č. 9 – 10, s. 268 – 281. Archivované 2013-05-17 na Wayback Machine
 • Tisíc a sto let české stavební tvorby. Praha, 1957.
 • Dve z najstarších zachovaných stavieb v Maďarsku (Feldebrö; Tarnaszentmária). Pamiatky a múzeá, roč. 1959, č. 1, s. 31 – 35.
 • Két ősi építészeti emlék Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő VIII (1959), s. 217 – 220.
 • Plzeň. Plzeň, 1961.
 • Gotická architektúra Košíc. Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá), roč. 15 (1966), č. 1, s. 3 – 26.
 • Šariš v dejinách gotickej architektúry. Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá), roč. 16 (1967), č. 1, s. 7 – 22.
 • Spoluautor Výtvarný vývoj středověkých omítek. Praha, 1968.
 • Praha. Praha, 1969.
 • Gotická architektúra horného a stredného Považia. Vlastivedný časopis (Pamiatky a múzeá), roč. 18 (1969), č. 3, s. 97 – 112.
 • Města, hrady a zámky. Praha, 1970.
 • Poklasická gotika jižní Francie a Švábska a její vztah ke gotice české. Umění 19, 1971, s. 217 – 254.
 • České středověké klenby. Praha, 1974.
 • Architektura. In: Pozdněgotické umění v Čechách. Praha, 1978.
 • Lidová architektura v Československu. Praha, 1980.
 • Onze cents années d´architecture en Tchécoslovaquie. Praha, rok vydania neuvedený.

Literatúra upraviť

 • Dvořáková, V.: Václav Mencl. In: Kapitoly z českého dějepisu umění 2. Praha 1987, s. 317-325.
 • Kahoun, K.: Václav Mencl. Výtvarný život, roč. 29 (1984), č. 6, s. 17-18.
 • Kolokvium Život a dielo Václava Mencla na Slovensku (zborník). Ed. Patrik Guldan. Bratislava, 1999.
 • Puškárová, B.: Románska architektúra na Slovensku v pohľade prác Václava Mencla. Pamiatky a múzeá, roč. 45 (1996), č. 1, s. 6-9.
 • Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990), IV. zväzok M - Q. Matica slovenská, Martin 1990, s. 461-462. ISBN 80-7090-070-9
 • Život a dielo Václava Mencla na Slovensku. Zborník z kolokvia poriadaného UHS dňa 19. 1. 1999 v Bratislave. Bratislava, 1999.

Externé odkazy upraviť