Védické slovanstvo

Védické slovanstvo, védická kultúra, hnutie známe aj ako Inglizmus (rus. Инглиизм), oficiálny názov: Starodávna ruská Inglistická cirkev pravoslávnych Starovercov-Inglingov (rus. Древнерусская Инглиистическая Церковь Православных Староверов-ИнглинговDrevnerusskaya Ingliisticheskaya Cerkov'Pravoslavnykh Staroverov-Inglingov) je odnož slovanského novopohanstva (Rodnoveria) založeného v roku 1990 Alexandrom Chinevičom v meste Omsk, na Sibíri. Prívrženci sa nazývajú „pravoslávni staroverci“, alebo „Inglini“. Kaarina Aitamurto popísala túto odnož ako hnutie s dobre definovanou doktrínou, autoritatívnym vedením a zameraním na ezoterické učenie.[1]

Charakteristika upraviť

Podľa svojho zakladateľa Inglizmus nezapadá do klasických kategórií chápania náboženstva, ako polyteizmus alebo monoteizmus. Inglini si ctia "predkov" - árijcov , ktorí sú nesprávne nazývaní bohmi. Dominantná tradícia je slovanská, ale Inglizmus integruje aj prvky iných kultúr najmä germánskej, perzskej, indickej a egyptskej. Všetky božstvá sa považujú za prejavy najvyššieho univerzálneho Boha, takže Inglistickú teológiu možno definovať ako monistickú.[2]

Prívrženci Inglizmu veria, že ich učenie pochádza z pôvodnej „ruskej duchovnej kultúry“. Podobne ako iné novopohanské skupiny sa voči kresťanstvu stavajú nepriateľsky, rovnaký postoj majú aj k islamu.[1] Archivované 2020-09-23 na Wayback Machine Učenie Inglizmu je obsiahnuté v posvätných knihách: Slovansko-árijských védach, ktoré sa skladajú z nasledovných častí:

Kniha Svetla - opisuje vznik a vývoj našej Galaxie, stavbu Vesmíru, klasifikuje rozmernosti jednotlivých Vesmírov na harmonickej Púti Duchovného vývoja. Z pohľadu poznatkov dnešnej astronómie obsahuje aj opisy, ku ktorým sa oficiálna veda ešte nedostala, resp. sa nimi účelovo nezaoberá.[2] Archivované 2020-09-24 na Wayback Machine

Potvrdenie knihy svetla - kniha sa zaoberá potvrdením obsahu predchádzajúcej knihy na základe výskumu v mytológii a archeológii. Zároveň popisuje vývoj človeka a vesmíru.[3] Archivované 2020-10-01 na Wayback Machine

Kniha múdrosti Perúna / Sága o Inglingoch - Obsahuje prastaré texty, ale aj rôzne informácie o kultúre a tradíciách našich Predkov, ktoré boli v tajnosti uchované na Sibíri a v Altaji do súčasnosti.[4] Archivované 2020-09-20 na Wayback Machine

Slavianstvo – ide o kultúrnu príručku, obsahuje popisy chrámov, bohoslužieb a obradov, výšiviek, symbolov, sociálneho usporiadania a pod. Súčasťou knihy sú aj prikázania, tzv. zápovede jednotlivých bohov.[5] Archivované 2020-09-19 na Wayback Machine

Kritika upraviť

Kritika tohto hnutia je najmä zo strany historikov a mnohých vetiev slovanských Rodnovercov (napr. Dažbogovi vnuci zo Slovenska, Pohanský kruh z Česka či Velesov kruh z Ruska)[3], keďže je založené na ťažko overiteľných, konšpiračných alebo vedecky vyvrátených teóriách, ktoré často znejú až fantasticky. V roku 2014 v Ľubľane boli Inglini definitívne vylúčení zo Slovanského snemu[4]. Samotné slovansko-árijské védy označuje väčšina rodnoverských organizácii a historikov za falzifikáty[5]. Hnutie býva aj terčom kritiky kvôli jeho kontroverzným (najmä antisemitským) názorom a šovinizmu, čomu nasvedčuje aj fakt, že líder tohto hnutia, Alexander Chinevič, mal v minulosti problémy so zákonom kvôli rasizmu. Na Slovensku sú Inglisti niekedy v negatívnom zmysle neformálne a sarkasticky označovaní ako "Ufoslovania".

Charakter hnutia na Slovensku upraviť

Na Slovensku toto hnutie nemá pevnú štruktúru, ani hierarchiu. Priaznivci tohto duchovného smeru sú združení prevažne okolo internetovej stránky www.tartaria.sk, stretávajú sa príležitostne na prednáškach, seminároch alebo spoločných obradoch v prírode.[6] Archivované 2020-09-28 na Wayback Machine

Referencie upraviť

  1. AITAMURTO, KAARINA,. Paganism, traditionalism, nationalism : narratives of Russian Rodnoverie. London : Routledge, Taylor and Francis, 2016. Dostupné online. ISBN 1-317-08443-8.
  2. Cosmopolitanism, nationalism, and modern paganism. New York : Palgrave Macmillan US, 2017. Dostupné online. ISBN 1-137-56200-5.
  3. Keď odrkývači dejín mlčia [online]. 2018-09-01, [cit. 2021-12-02]. Dostupné online.
  4. Vyjádření k přítomnosti zástupců „Državy Morava a Slezsko“ na Slovanském sněmu v Polsku – Slovanský kruh [online]. [Cit. 2021-12-02]. Dostupné online. (po česky)
  5. ADMIN3, Od. Disputace na téma pravosti slovanských textů (25.6.2015) – Slovanský kruh [online]. [Cit. 2021-12-02]. Dostupné online. (po česky)