Výťažok

Výťažok môže byť:

  • látka získaná vylúhovaním, pozri pod extrakt
  • to, čo sa získa ťažbou, pozri pod ťažba
  • výsledok nejakej práce či nejakého úsilia, najmä výnos alebo zisk

ZdrojeUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.