Vŕtanie je technický termín pre priemer otvoru valca piestového stroja s piestami vykonávajúcimi priamočiary vratný pohyb. Väčšina takýchto strojov má kruhový priečny prierez valca, ktorý sa vyrába vŕtaním - odtiaľ pochádza názov. Vŕtanie sa označuje symbolom D, podobne ako priemer a udáva sa najčastejšie v milimetroch.

Vŕtanie je menovitý rozmer, čo znamená, že v skutočnom piestovom stroji je skutočný vnútorný priemer valca o niečo väčší a skutočný vonkajší priemer piesta o niečo menší, aby bol možný ich vzájomný pohyb s vôľou.

Spolu so zdvihom určuje vŕtanie zdvihový objem piestového stroja.

Pozri aj upraviť