Vŕtanie (obrábanie)

Vŕtanie je spôsob trieskového obrábania, ktorým sa vytvára v plnom obrábanom predmete otvor s kruhovým prierezom rôznej veľkosti a presnosti. Strojové vŕtanie sa najčastejšie vykonáva na vŕtacích strojoch - vŕtačkách, ale je ho možné vykonať aj napríklad na sústruhu. Menšie otvory avšak s nízkou presnosťou je možné vŕtať aj pomocou ručných vŕtačiek.

Rezné pohyby upraviť

Hlavný rezný pohyb je rotačný a vykonáva ho nástroj pri vŕtaní na vŕtačkách, alebo obrobok pri vŕtaní na sústruhu. Vedľajší rezný pohyb je posun v smere osi otáčania, vykonáva ho nástroj.

Nástroje na vŕtanie upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vrták
 
Skrutkovicové vrtáky.

Vŕtací nástroj sa volá vrták. Podľa konštrukcie sa rozlišuje niekoľko typov vrtákov:

 • skrutkovicový vrták - používa sa najčastejšie
 • delový vrták - pre vŕtanie hlbokých otvorov
 • strediaci vrták - pre vŕtanie strediacich jamiek
 • kopijovitý vrták - pre hrubé vŕtanie, pretože je málo presný
 • korunový vrták - pre vŕtanie veľkých otvorov do hrubého plechu

Geometrické parametre konkrétnych nástrojov závisia hlavne od materiálu do ktorého sa bude vŕtať a menej od materiálu vrtáka a rezných podmienok.

Upínanie nástrojov upraviť

Nástroje sa upínajú za stopku:

 • s valcovou stopkou sa upínajú do čeľusťových skľučovadiel
 • s kužeľovitou stopkou sa upínajú priamo do kužeľovitého otvoru vretena prípadne s využitím redukčných puzdier
 • nástrčné nástroje sa upínajú pomocou upínacích tŕňov
 • nástroje v sériovej a hromadnej výrobe sa upínajú pomocou rýchloupínacích hláv.

Stroje na vŕtanie upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vŕtačka (obrábací stroj)

Vŕtačky na strojové vŕtanie sa rozdeľujú podľa počtu vretien na:

 • jednovretenové a
 • viacvretenové

a ďalej podľa konštrukcie na:

 • stolné - pre vŕtanie malých otvorov do priemeru približne 16 mm
 • stĺpové - pre vŕtanie stredných otvorov do priemeru približne 40 mm
 • stojanové - pre vŕtanie otvorov do priemeru približne 80 mm
 • otočné - s radiálne prestaviteľným vretenom pre vŕtanie väčšieho počtu dier do veľkých a ťažkých obrobkov
 • univerzálne - s ľubovoľne nastaviteľným vretenom
 • špeciálne - pre sériovú a hromadnú výrobu.
 • navŕtavačky strediacich jamiek - špeciálne jednoúčelové stroje

Upínanie obrobkov upraviť

Obrobky sa podľa veľkosti a typu vŕtačky upínajú do:

 • ručného zveráka - malé predmety
 • strojového zveráka - väčšie predmety
 • pomocou úpiniek a skrutiek s T hlavou do stola stroja
 • do upínacieho stroja
 • do prípravku

Chladenie upraviť

Počas vŕtania vzniká teplo, ktoré je potrebné z miesta rezu odvádzať. Na to sa používajú rôzne chladiace kvapaliny podľa druhu vŕtaného materiálu:

Kvapalina sa tiež niekedy používa na vyplavovanie triesky.

Vyvrtávanie upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vyvŕtavanie

S vŕtaním súvisiaca, často po vŕtaní nasledujúca operácia sa nazýva vyvŕtavanie. V tomto prípade sa zväčšuje už predvŕtaný, alebo predliaty otvor. Nástroj môže byť tiež vrták, ale používajú sa aj ďalšie viacrezné nástroje.

Vŕtanie na jadro upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vŕtanie na jadro

Vyvrtáva sa len prstencový otvor, t. j. stredom diery prechádza ešte valec z nevyvŕtaného materiálu.

Vŕtanie na formu upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Vŕtanie na formu

Otvor sa vŕta/vyvrtáva na presnú formu. Niekedy môže byť aj zložitá.