Vŕtačka (obrábací stroj)

Vŕtačka je obrábací stroj, na ktorom sa vykonávajú operácie vŕtania a vyvŕtavania pomocou otáčajúceho sa nástroja, väčšinou vrtáka, resp. vyvrtávacej tyče alebo hlavy. Okrem uvedených operácií je možné na vŕtačkách rezať závity, vystruhovať, vyhlbovať prípadne zarovnávať čelá dier.

Stĺpová vŕtačka v popredí, stolová v pozadí

Rozdelenie

upraviť

Vŕtačky sa všeobecne rozdeľujú

 • podľa počtu vretien na:
  • jednovretenové a
  • viacvretenové
 • a podľa polohy vretien na
  • zvislé a
  • vodorovné

Podrobnejšie je rozdelenie podľa konštrukcie:

Stĺpové vŕtačky

upraviť

Pre vŕtanie stredných otvorov do priemeru približne 40 mm. Stĺpové vŕtačky ľahšieho typu majú stĺp predĺžený tak, aby sa dali postaviť na zem. Stôl vŕtačky je na stĺpe zvislo prestaviteľný a otočný. Väčšie typy majú strojový posuv, ktorého mechanizmus je hnaný zvislým hriadeľom od vretenníka. Pri stĺpových vŕtačkách možno stôl pootočiť nabok a upínať veľké výrobky priamo na základovú dosku.

Stojanové vŕtačky

upraviť

Pre vŕtanie otvorov do priemeru približne 80 mm. Tieto vŕtačky sú podstatne tuhšie stroje a sú určené pre veľké výkony. Majú skriňový stojan a štvorhranný stôl. Vretenník je rozdelený na pevnú časť a na prestaviteľnú časť s posuvovým mechanizmom. Túto časť možno po zvislom vedení stojana nastaviť čo najbližšie k výrobku. Namiesto zvislo prestaviteľného stola môže byť stôl krížový, ktorým možno pozdĺžne aj naprieč posúvať, takže výrobok sa dá rýchlo a presne nastavovať.

Stolové a nástenné vŕtačky

upraviť

Sú určené pre vŕtanie malých otvorov do priemeru približne 16 až 20 mm. Ide o malé typy stĺpových, alebo stojanových vŕtačiek, ktoré sa upevňujú na stôl, alebo na stenu. Pri najmenších typoch sú dôležité dostatočne vysoké otáčky vretena, aby sa dosiahla primeraná rezná rýchlosť. Väčšie typy majú vretenník, ktorý sa podľa výšky výrobku prestavuje na valcovom stĺpe a majú ručný posuv.

Otočné vŕtačky

upraviť

Predtým nazývané aj radiálne, s radiálne prestaviteľným vretenom pre vŕtanie väčšieho počtu dier do veľkých a ťažkých obrobkov, ktoré nie je možné polohovať. Preto sa premiestňuje vreteno stroja na saniach po ramene, ktoré je zase možné otáčať okolo stĺpa.

Univerzálne vŕtačky

upraviť

S ľubovoľne nastaviteľným vretenom.

Špeciálne vŕtačky

upraviť

Pre sériovú a hromadnú výrobu.

 • navrtávačky strediacich jamiek sú špeciálne jednoúčelové stroje
 • pneumatické banské vŕtačky a kladivá

Ručné vŕtačky

upraviť

Alebo tiež prenosné vŕtačky sú pri práci držané jednou (dvoma) rukami. Slúžia na vŕtanie malých dier (cca do 13mm), pre malosériovú výrobu, domáce použitie. Ručné vŕtačky sa vyrábajú aj ako akumulátorové, umožňujúce prácu v miestach, kde nie je dostupný prívod elektrickej energie. Podrobnejší článok pozri vŕtačka (náradie).

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť