Vyvrtávanie

(Presmerované z Vyvŕtavanie)

Vyvrtávanie je spôsob trieskového obrábania, ktorým sa zväčšuje priemer otvoru s kruhovým prierezom, ktorý bol predtým vyvŕtaný, alebo predliaty. Pri vyvrtávaní je možné dosiahnuť vyššiu presnosť a kvalitu povrchu. Vyvrtávanie sa vykonáva na vŕtacích strojoch - vŕtačkách, alebo špecializovaných vyvrtávačkách.

Rezné pohyby

upraviť

Hlavný rezný pohyb je rotačný a vykonáva ho nástroj. Vedľajší rezný pohyb je posun v smere osi otáčania, vykonáva ho nástroj, alebo obrobok, podľa typu obrábacieho stroja.

Nástroje na vyvrtávanie

upraviť

Na vyvrtávanie sa používajú nástroje:

 • vrták
 • vyvrtávacia tyč - pre použitie na vyvrtávacích strojoch. Do tyče je vsadený nôž kruhového, alebo štvorcového prierezu uchytený najčastejšie skrutkami. Vyloženie noža určuje konečný priemer otvoru.
 • vyvrtávacia hlava - Do hlavy sú vsadené viaceré nože. Pomocou nastavovacích skrutiek sa nastaví hrúbka triesky.

Stroje na vyvrtávanie

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Vyvrtávačka

Operácie vyvrtávania je možné robiť na väčšine vŕtačiek. Existujú však aj špecializované stroje -vyvrtávačky :

 • univerzálne vyvrtávačky - pre sériovú a kusovú výrobu
  • stolové - najčastejšie používané, majú priečne, pozdĺžne a otočne pohyblivý stôl pre obrobok.
  • doskové - pre ťažšie obrobky, bez stola, stojan je priečne prestaviteľný.
  • prenosné - bez základovej dosky, prenáša sa na potrebné pracovné miesto, zväčša žeriavom.
 • súradnicové vyvrtávačky - pre vyvrtávanie otvorov v jednej ploche s vysokou presnosťou priemeru aj rozostupov osí - presnosť až do 0,001 mm.
 • jemné vyvrtávačky - využívajú vysoké rezné rýchlosti pri malých posuvoch a nástroje zo spekaných karbidov. Pre sériovú a hromadnú výrobu.


Ďalšie operácie vyvrtávania

upraviť
 
Skrutkovicový výstružník.

Pojem vyvrtávanie zahŕňa aj nasledovné operácie: