Vrták je rezný nástroj používaný pri operáciách vŕtania a vyvrtávania. Vrták sa skladá zo:

 • stopky - ktorá sa upína do vŕtacej hlavice a prenáša krútiaci moment z vŕtačky na hlavu vrtáka.
 • hlavy - ktorá odoberá triesku a odvádza ju preč.
Skrutkovicové vrtáky.

Podľa konštrukcie sa rozlišuje niekoľko typov vrtákov.

Skrutkovicový vrták

upraviť

Tento typ sa používa najčastejšie na vŕtanie aj na vyvrtávanie. Jeho činná časť je valcovitá s dvoma oproti sebe ležiacimi skrutkovicovými žliabkami, ktoré slúžia na odvádzanie triesky. Skrutkovicové vrtáky sa ďalej delia na:

 • vrtáky s valcovou stopkou, vrtáky s kužeľovou stopkou,
 • vrtáky s normálnou, strmou, alebo plochou skrutkovicou,
 • vrtáky pravé, ľavé.

Materiály

upraviť
 1. Základným materiálom je rýchlorezná oceľ HSS (high speed steel). Takýto vrták je určený pre vŕtanie do kovov, ocele, dreva, plastov. V tomto prípade je vrták vyrobený z jedného kusa. Pre opracovanie nerezových materiálov sa doporučuje vrták vyrobený z materiálu HSSCo (5 alebo 8 percent kobaltu).
 2. Pre ťažšie podmienky je rezná hrana vyrobená z približne trojuholníkového plátku veľmi tvrdej ocele (niekedy napaketovaný s karbidom), stopka a hlava je potom z pružnej a tuhej ocele. Určené sú napríklad pre vŕtanie do kameňa, betónu a keramiky.
 3. Namiesto tvrdej ocele sa používajú aj rezné doštičky zo spekaných karbidov.
 4. Niektoré vrtáky sú z titánu, alebo väčšinou s nitridom titánu na povrchu.

Rezné hrany

upraviť
 
Hrot skrutkovicového vrtáka. HS - rezná hrana, QS - priečna hrana

Vrták má na hrote dve rezné hrany (tvorené prienikom obrysu žliabku a kužeľovitého zbrúsenia hrotu). Rezné hrany sú spojené priečnou hranou, ktorá materiál nereže iba deformuje a škriabe. Pre vŕtanie hlbokých otvorov sa používajú vrtáky s vytvorenými žliabkami na čele, alebo chrbte rezného klina, ktoré spôsobia delenie triesky.

Hrana žliabku skrutkovicového vrtáka je opatrená fazetkou a na dotyk je ostrá. Vrták však v žiadnom prípade nereže bočnými hranami žliabku, jeho pracovnou časťou sú iba vyššie uvedené hrany na hrote. Fazetka slúži na vedenie vrtáka v otvore.

Geometria

upraviť

Geometrické parametre konkrétnych nástrojov závisia hlavne od materiálu do ktorého sa bude vŕtať a menej od materiálu vrtáka a rezných podmienok. Medzi charakteristické parametre patria:

 • uhol stúpania skrutkovice λ
  • pre tvrdé materiály a materiály s krátkou trieskou býva v intervale 10° až 19°
  • pre mäké materiály od 27° do 45°
 • vrcholový uhol ε - napríklad
  • pre oceľ obyčajne 118°
  • pre drevo centrovací hrot so zápornou hranou na okraji.
  • niekedy sa používa aj dvojitý vrcholový uhol, ktorý vytvorí lomenú reznú hranu. Tá má väčšiu dĺžku, čo znamená menšie zaťaženie vrtáka, a teda možnosť zvýšiť jeho trvanlivosť, alebo reznú rýchlosť.

Ostrenie

upraviť

Vrtáky z rýchloreznej ocele sa brúsia na chrbte rezného klina, čo je v tomto prípade hrot vrtáka. Hrot podbrusuje do kužeľa v špeciálnych prípravkoch, tak aby sa plocha za reznou hranou netrela o materiál.

Delový vrták

upraviť
 
Hrot delového vrtáku.

Delový vrták je špeciálny vrták na vŕtanie presných otvorov do hĺbky až 20 a viac násobku priemeru. Nemá skrutkovicu, je to len valec s jedným rezným hrotom. Má navyše vnútorný kanál na prívod chladiacej kvapaliny. Pracovná časť má vytvorené 3 vodiace plôšky, a je vyrobená z rýchloreznej ocele, stopka vrtáka je vyrobená z bežnej konštrukčnej ocele. Pre ťažšie podmienky pri vŕtaní ocelí vyššej pevnosti je rezná hrana aj vodiace plôšky zo spekaných karbidov.

Pomerne často sa používa aj STS-vrták (Single tube system alebo BTA-vrták), kde sa chladiaca kvapalina privádza pod tlakom po obvode vrtáka a vnútorným kanálom sa odvádza trieska.

 
Strediace vrtáky.

Strediaci vrták

upraviť

Strediaci vrták (navrtavák) sa používa pre presné vŕtanie strediacich jamiek. Môžu byť jednostranné, alebo obojstranné. Rezná hrana môže byť jednoduchá alebo lomená. Výroba obojstranných vrtákov je ekonomickejšia, pretože sa použitá nástrojová oceľ lepšie využije.

Kopijovitý vrták

upraviť

Je najstarší, používa sa pre hrubé vŕtanie, pretože je málo presný.

Korunový vrták

upraviť

Pre vŕtanie veľkých otvorov do hrubého plechu.