Všeobecné meno (iné názvy: apelatívum, všeobecné substantívum[1]) je meno vzťahujúce sa na hociktorú osobu/vec toho istého druhu. Je opakom vlastného mena.

Môže to byť všeobecné podstatné meno, všeobecné prídavné meno, všeobecné zámeno alebo všeobecná číslovka. Príklady: pes, mladý, kolík, nikto, sedmoro.

Referencie

upraviť
  1. apelatíva. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 67.