Veľká kométa roku 1901

Veľká kométa roku 1901 alebo C/1901 G1 alebo kométa Gale bola neperiodická kométa, ktorá bola objavená 23. apríla 1901.

C/1901 G1


Objav
Dátum objavu23. apríl 1901
Ostatné označeniaVeľká kométa roku 1901
C/1901 G1, 1901 I, 1901a

Zoznam kométperiodických a neperiodických