Veľmi vysoké napätie

Veľmi vysoké napätie (VVN) je označenie pre elektrické napätie v rozsahu 52 až 300 kV (združené napätie), respektíve 30 až 171 kV (fázové napätie).[1] Je to napätie vyššie, než vysoké napätie, ale nižšie než zvlášť vysoké napätie.

Na Slovensku Upraviť

 
Vedenia 110 kV neďaleko ESt Lemešany

Na Slovensku do oblasti veľmi vysokého napätia spadajú vedenia napäťových úrovní 110 kV a 220 kV. Vedenia 110 kV sú súčasťou distribučnej sústavy a spravujú ich regionálne distribučné spoločnosti. Vedenia 220 kV sú súčasťou prenosovej sústavy, ktorú spravuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Táto napäťová úroveň je však považovaná za neperspektívnu a plánuje sa jej postupný útlm a úplné nahradenie úrovňou 400 kV v oblasti ZVN.[2]

Referencie Upraviť

  1. Ochrana pre nebezpečným dotykovým napätím [online]. [Cit. 2020-05-03]. Dostupné online.
  2. DESAŤROČNÝ PLÁN ROZVOJA PRENOSOVEJ SÚSTAVY NA ROKY 2020 - 2029 [online]. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., [cit. 2020-05-03]. Dostupné online.