Vedecká práca (publikácia)

Vedecká práca je z hľadiska originality a druhovo-funkčnej charakteristiky výstupu písomná práca zverejňujúca pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce autora alebo autorského kolektívu a má vedecko-objaviteľský charakter.[1]

Vedecké práce sa z hľadiska originality možno rozdeliť nasledovne[2][3]:

  • pôvodné práce - prinášajú nové poznatky a výsledky
  • syntetizujúce (prehľadové) - sumarizujú doterajšie poznatky ku konkrétnej téme a zvyčajne neprinášajú nové poznatky ani výsledky

Sú spravidla vydávané špecializovanými vydavateľstvami (napr. Elsevier, Springer, Thomson Reuters, John Wiley & Sons a pod.) alebo alebo vydavateľstvami rôznych odborných inštitúcií (napr. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied). Bývajú súčasťou špecializovaných publikácií ako sú vedecké monografie, zborníky a hlavne (vedecké) články v špecializovaných vedeckých časopisoch. Tieto pred publikáciou prechádzajú prísnou kontrolou a posudzovaním (peer review a pod.).[2]

Referencie upraviť

  1. Zbierka zákonov SR Predpis č. 456/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti [online]. minedu.sk, [cit. 2018-02-24]. Dostupné online.
  2. a b MEŠKO, Dušan; KATUŠČÁK, Dušan, a kol. Akademická príručka. 1. slov. vyd. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6.
  3. How to publish in scholarly journals [online]. elsevier.com, rev. 2017-03-04, [cit. 2018-02-24]. Dostupné online. (po anglicky)