Vedomec

rozlišovacia stránka

Vedomec alebo vedomník alebo vedúch môže byť:

ZdrojeUpraviť

  • vedomec. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok V v – ž. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 848 s. Dostupné online. S. 44.
  • veštec. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Vyd. 1. Zväzok 2. Bratislava : Veda, 1995. 448 s. ISBN 80-224-0235-4. S. 298.
  • vědomec. In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
  • vědúch. In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
  • KOMOROVSKÝ, Ján. Tradičná svadba u Slovanov. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 1976. 308 s. S. 106.
  • NOVÁK, Ľudovít. Omyl v československé lexikografii školské. Slovo a slovesnost, 1938, roč. 4, čís. 1, s. 61-63. Dostupné online [cit. 2017-05-22]. ISSN 0037-7031.
  • ВАЛЕНЦОВА, Марина. ЧЕЛОВЕК СИЛЫ В СОЦИУМЕ. Slavica Nitriensia : časopis pre výskum slovanských filológií (Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), 2016, roč. 5, čís. 2, s. 31. Dostupné online [cit. 2017-05-02]. ISSN 1338-7464.


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.