Multiplatformový softvér

softvér pre viacero typov platforiem
(Presmerované z Viacplatformový softvér)

Multiplatformový softvér (iné názvy: multiplatformný softvér, viacplatformový softvér, crossplatformový softvér, platformovo nezávislý softvér; angl. multi-platform software, cross-platform software, platform-independent software) je softvér pre viacero typov platforiem, t. j. spravidla počítačový program, operačný systém alebo programovací jazyk, ktorý môže bežať na viacerých počítačových platformách. To napríklad znamená, že napísaný program sa dá spustiť tak pod Microsoft Windows na architektúre x86, ako aj napríklad pod Mac OS X na architektúre PowerPC. Pojem multiplatformový však ešte neznamená, že program musí bežať pod akoukoľvek platformou. Za multiplatformový softvér sa vo všeobecnosti pokladá taký softvér, ktorý je spustiteľný na viac ako jednej platforme.

Pod pojmom platforma sa všeobecne myslí kombinácia hardvéru a softvéru, ktorá je nutná pre spustenie softvérového produktu. Platformou sa teda môže myslieť buď použitý operačný systém, alebo hardvérová platforma.

Príklady operačných systémov:

Príklady hardvérových platforiem:

Softvér, ktorý je multiplatformový:

  • je dodávaný pre každú platformu zvlášť (napr. Opera) alebo
  • obsahuje kód pre viac platforiem (napr. Mozilla Firefox pre Mac OS X, kde binárne verzie so sebou nesie aj kód pre architektúru PowerPC, aj x86) alebo
  • je k dispozícii v medzikóde, ktorý je podľa príslušného operačného systému a hardvérovej platformy interpretovaný (typicky aplikácie napísané v Jave) alebo
  • je k dispozícii priamo v zdrojovom kóde.

Každá uvedená forma má svoje výhody a nevýhody. Softvér uložený v medzikóde (napr. Java či .NET), na to, aby fungoval, potrebujú prostredie (runtime), ktoré treba nainštalovať. Taký kód je potom po spustení prekladaný do inštrukcií pre danú platformu.

Pozri aj upraviť