Viacstupňová raketa

Viacstupňová raketa je princíp konštrukcie rakiet, ktorý umožňuje efektívne dosiahnuť vyššiu rýchlosť, ako by bolo možné len jednoduchou raketou. Viacstupňová raketa sa skladá z viacerých samostatných častí (stupňov), vybavených motormi a palivom, ktoré sa počas letu postupne oddeľujú. Stupne môžu byť umiestnené nad sebou, alebo vedľa seba.

Schéma rôznych typov viacstupňových rakiet

V staršej literatúre sa možno stretnúť aj s pojmom raketový vlak.

Princíp upraviť

Podľa Ciolkovského rovnice závisí rýchlosť, ktorú raketa dosiahne, len na dvoch parametroch: výtokovej rýchlosti plynu z raketového motora a pomeru medzi hmotnosťou rakety (jej konštrukcie a užitočného zaťaženia) a paliva. Výtoková rýchlosť plynu z raketového motora má fyzikálne obmedzenia dané výhrevnosťou palív. Po voľbe optimálneho paliva možno teda rýchlosť zvyšovať len zlepšovaním pomeru medzi hmotnosťou paliva a hmotnosťou konštrukcie rakety. Zlepšovanie tohto pomeru však naráža na technické obmedzenia.

Riešenie problému navrhli nezávisle aspoň štyria vynálezcovia:

Toto riešenie spočíva v zostavení niekolkých rakiet dohromady tak, že ďalšia raketa (označovaná ako stupeň) je nesená ako užitočné zaťaženie predchádzajúcou raketou. Po ukončení práce nižších stupňov sú tieto odhodené. V lete pokračujú iba zostávajúce vyššie stupne, ktoré nemusia urýchľovať mŕtvu váhu už vyhorených stupňov, ich konštrukcie, prázdnych nádrží a motora.

Na princípe viacstupňovej rakety pracujú prakticky všetky súcasné nosné rakety a balistické strely.

Pozri aj upraviť

Literatúra upraviť

  • LÁLA, Petr; VÍTEK, Antonín. Malá encyklopedie kosmonautiky. Praha : Mladá fronta, 1982.

Zdroje upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Vícestupňová raketa na českej Wikipédii.