PhDr. Viliam Pokorný alebo aj Viliam Pokorný-Tica (* 1. máj 1929 Bratislava - † 22. november 2016 Bratislava) bol slovenský novinár, publicista a rezbár.

Vilam Pokorný
slovenský novinár, publicista, rezbár
Narodenie1. máj 1929
Bratislava, Slovensko
Úmrtie22. november 2016 (87 rokov)
Bratislava, Slovensko

Životopis

upraviť

Viliam Pokorný sa narodil 1. mája 1929 v Devínskej Novej Vsi v rodine potomkov chorvátskych vysťahovalcov z polovice 16. storočia. Po ukončení základnej a meštianskej školy v rodnej obci absolvoval štúdium na obchodnej akadémii v Bratislave v roku 1948), neskôrštudoval od roku 1967 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1982 získal doktorát filozofie.

Pracoval ako novinár. V tejto profesii sa špecializoval na úsek kultúry, výchovy a vzdelávania dospelých a na problematiku miestnej kultúry.

Chorvátske prostredie rodnej obce ho podnietilo k zberateľskej a výskumnej činnosti v oblasti národopisu (ľudová slovesnosť, príslovia a porekadlá, zvykoslovie). Výsledkom tejto jeho činnosti je viacero publikácií, ktoré vychádzali väčšinou dvojjazyčne (slovensky a v miestnom chorvátskom nárečí), niektoré len v slovenčine. Popri výskumnej činnosti sa Viliam Pokorný sústavne venoval aj kultúrno-organizačnej práci a tiež rezbárstvu, pričom na svojich drevorezbách využíval zozbierané chorvátske príslovia a porekadlá. Drevorezby vystavoval na viacerých miestach na Slovensku, v Rakúsku i v Záhrebe.

Výsledkom jeho poetickej tvorby sú dve zbierky básní – jedna slovenská a jedna v materinskom chorvátskom nárečí. Básne mu uverejňovali v antológiách poézie a v kultúrnych časopisoch v Chorvátsku, Rakúsku i v Poľsku. Jeho vybrané básne postupne vyšli už v desiatich antológiách chorvátskych básnikov z diaspory, ktoré vydáva „Kulturno likovno društvo Rešetari“ v spolupráci s Maticou isljenika Hrvatske a inými kultúrnymi inštitúciami.

Je zostavovateľom, spoluautorom a editorom vlastivednej monografie Devínska Nová Ves (1995), ktorá je bohatým zdrojom poznatkov o tejto mestskej časti. Zostavil aj ďalšie publikácie, v ktorých pomohol predstaviť a dokumentovať slovenskému prostrediu činnosť chorvátskych kultúrnych spolkov a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku.

Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku vydáva od roku 2002 časopis Hrvatska rosa [1], ktorého šéfredaktorom bol Viliam Pokorný, predtým, v rokoch 19542001, bol editorom miestneho časopisu Novosielski glas, ktorý vydával Chorvátsky kultúrny spolok v Devínskej Novej Vsi.

Viliam Pokorný bol jedným zo zakladajúcich členov Chorvátskeho kultúrneho spolku v Devínskej Novej Vsi v roku 1990 a bol aj pri zrode Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku [2]. Do roku 2007 bol členom jeho výkonného výboru. Vo svojom rodisku bol čelným funkcionárom Chorvátskeho kultúrneho spolku, z toho pätnásť rokov jeho predsedom. Od roku 1995 tu každý mesiac organizoval tzv. chorvátske štvrtky - tematické klubové stretnutia predovšetkým s národopisnovýskumným zameraním.

 • Práca v miestnom rozhlase; V. Pokorný - P. Cvečko. podtitul: Metodická príručka pre rozhlasové krúžky. Vydal Osvetový ústav, Bratislava 1971. Strán 67.
 • Kultúrne zariadenia na Slovensku, Obzor, Bratislava 1985, autor textu a zostavovateľ obrazovej časti; určené na reprezentačné účely Ministerstva kultúry SR.
 • Rič tr drivo - Slovo a drevo, Vydal Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Bratislava 1991, Katalóg k výstave vlastných drevorezieb V. P. s výberom prísloví a porekadiel Chorvátov z Devínskej Novej Vsi a s reprodukciami niektorých drevorezieb.
 • Hrvati u Devinskom Novom Selu, Chorváti v Devinskej Novej Vsi, podtitul: Zvyky, obyčaje a ústna slovesnosť devínsko novoveských Chorvátov, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Bratislava 1992, ISBN 80-901158-0-2. Úvod, Predhovor V. Gašparíkovej a záverečnú stať V. Pokorného preložil do burgenlandského chorvátskeho jazykového standardu Peter Ťažký.
 • Novosielci povidaju, Prevzatá prvá kapitola z knihy Hrvati v Devinskom Novom Selu - Chorváti v Devínskej Novej Vsi. Uverejnená (spolu s jazykovednou štúdiou profesora dr. J. Lisca a životopisom Viliama Pokorného) v časopise Zadarska smotra, č. 4-5/92, str. 198-226; Zadar 1992, Chorvátsko.
 • Hrvatsko etnikum v Devinskom Nuovom Seli, II. Zbornik. Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj; pripravila Etnografická skupina pri Chorvátskom kultúrnom spolku v DNV v roku 1993; 70 strán. Redigoval, úvod a doslov napísal V. Pokorný.
 • Devínska Nová Ves. Vlastivedná monografia, Miestny úrad Devínska Nová Ves, Bratislava 1995. Kolektív (16) autorov. Zostavovateľ, spoluautor, redaktor a editor Viliam Pokorný, ISBN 80-967300-2-9
 • Festival chorvátskej kultúry 1989 - 1998, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Bratislava 1998 (Dokumentačná obrazová publikácia. Autorsky spracoval V. P.; doplnené príhovormi Juraja Cvečku, Vladimíra Mráza a Pavla Čoreja), ISBN 80-967993-2-0.
 • Novosielski kipci - Novoveské obrázky, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Bratislava 1999, ISBN 80-968141-9-2, (Scénické spracovanie dvoch obradno-spoločenských slávnostných príležitostí z prostredia Chorvátov v Devínskej Novej Vsi zo začiatku 20. storočia. Sú to „Lúčenie regrútov“ pred ich odchodom na vojenčinu a „Novoveská svadba“. Texty sú vytlačené súbežne v chorvátskom dialekte Devínskej Novej Vsi a v slovenčine. „Doslov k Novoveským obrázkom Viliama Pokorného“ napísal Doc. PhDr. Ján Botík, CSc., notová príloha (16 piesní).
 • Tjedan Hrvata iz Slovačke, Zagreb 18. - 24. 9. 2000. Príležitostný zborník štúdií o slovenských Chorvátoch: (1) Jozef Klačka, Hrvati i Slovaci, (2) Viliam Pokorný, Pet stoljeća Hrvata u Slovačkoj, (3) Sanja Vulić, Govori Hrvata u Slovačkoj, (4) Branislav Choma, Kulturno stvaralaštvo slovačkih Hrvata, (5) Júlia Domaracká, Odjeća slovačkih Hrvata, (6) Sanja Vulić, Pjesnički jezik i djelo Vilijama Pokornoga, (7) Juraj Cvečko, Aktivnosti Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj i njegova buduća orijentacija.V zborníku sú aj 4 básne V. Pokorného Zostavovateľ a redaktor časti materiálov zo Slovenska (štúdie 1, 2, 4, 5, 7 vrátane príslušného ilustračného materiálu): Viliam Pokorný, ostatné materiály zabezpečil a redigoval H. Salopek. (V tiráži sa V. P. neuvádza ani medzi spolupracovníkmi!) Slovenské príspevky do chorvátčiny preložila Mária Kursarová.
 • Oživená ratolesť. Pamätnica k 10. výročiu založenia chorvátskych kultúrnych spolkov a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku; Viliam Pokorný a kolektív, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku; Bratislava 2000. Autori statí: PhDr. Jozef Klačka, PhDr. Viliam Pokorný, Doc. Ing. Juraj Cvečko, CSc., Ferdinand Takáč, Branislav Choma, Doc. PhDr. Ján Botík, CSc. Viliam Pokorný
 • Dokumenty hovoria, Mmiestny úrad v Devínskej Novej Vsi. Bratislava 2001, ISBN 80-968492-8-X.
 • Devínska sa smeje - Nuovo Selo se smije. Humorné i vážne rozprávanie o ľuďoch niekdajšej Devínskej Novej Vsi, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, Bratislava – Devínska Nová Ves 2006 a 2008, ISBN 80-969635-0-3 (Publikáciu dopĺňa 55 dokumentárnych fotografi í z prvej polovice 20. storočia. Texty sú vytlačené súbežne v chorvátskom dialekte Devínskej Novej Vsi a v slovenčine. Slovenský preklad autor – Viliam Pokorný - Tica, doslov napísal PhDr. Jozef Klačka)
 • Spoľahlivý most priasteľstva - Chorváti na Slovensku. Publikácia o dvadsaťročnej činnosti chorvátskych kulturnych spolkov a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, 2011
 • Zovem se, dakle jesam - Volám sa, teda som, hrvatski onomastikon Devinskoga Novog Sela / chorvátsky onomastikón Devísnkej Novej Vsi, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, 2010 (osobné mená obyvateľov; domáce podoby krstných mien; chorvátske priezviská obyvateľov DNV; výskyt „devínskonovoveských“ chorvátskych priezvisk v Chorvátsku; prímenia a prezývky Novovešťanov; chorvátske miestne názvy), ISBN 9788097054960
 • Rič k riči - Slovo dalo slovo, Príslovia, porekadlá – parémie ako dedičstvo ústnej slovesnosti devínskonovoveských Chorvátov, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku, 2012
 • Roky vojen. Spomienky na detstvo poznačené rokmi vojen, Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves, 2013, ISBN 978-80-971487-1-3

Referencie

upraviť

Devínskonovoveský Expres - 23. 01.2017 - Ročník:XXVII - číslo:1

 1. Poet and Activist Viliam Pokorny Passes Away [online]. matis.hr, 2016-11-27. Dostupné online. (po anglicky)
 2. Devínskonovoveský Expres, číslo 10, 2016 [online]. Devínska Nová Ves. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť