Visolajský potok je potok na Strednom Považí, na území okresu Púchov. Je to pravostranný prítok Pružinky, má dĺžku 4,5 km a je tokom IV. rádu.

Visolajský potok
potok
Zdrojnica Považské podolie
Ústie Pružinka
Dĺžka 4,5 km
Povodie Váh
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-08-012
Číslo recipienta 4-21-08-2773
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Považskom podolí, v podcelku Podmanínska pahorkatina, na západnom svahu Brekovca (488,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 382 m n. m. Od prameňa tečie najprv na juhozápad, sprava priberá krátky prítok z oblasti Dúbrav, výrazne esovito sa stáča, vytvára oblúk smerujúci na severozápad a na krátkom úseku tečie juhovýchodným smerom. Z ľavej strany potom priberá prítok z južného úpätia Brekovca, pokračuje na juhozápad a sprava priberá prítok z juhovýchodného úpätia Mliečnice (371,1 m n. m.). Ďalej už pokračuje viac-menej severojužným smerom, koryto potoka sa viackrát vlní a z ľavej strany ešte priberá prítok z východného svahu Bukoviny (377,9 m n. m.). Napokon podteká štátnu cestu I/61, preteká okrajom intravilánu obce Visolaje a priamo v centre obce ústi v nadmorskej výške cca 273 m n. m. do Pružinky.