Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. (* 13. máj 1949, Bratislava) je slovenský lekár-neurológ.

Vladimír
slovenský lekár-neurológ
Narodenie13. máj 1949 (75 rokov)
Bratislava

Životopis

upraviť

V rokoch 1967-1973 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1973 pôsobí v Nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici (predtým KÚNZ), kde v súčasnosti pôsobí ako prednosta Neurologickej kliniky. V roku 1991 obhájil vedeckú hodnosť CSc. Absolvoval študijný pobyt v epileptologickom centre v Nemecku (1995). Prednáša neurofyziológiu na UMB v Banskej Bystrici.

Od roku 1997 je prezidentom Slovenskej ligy proti epilepsii. Do roku 1999 bol viceprezidentom Slovenskej neurofyziologickej spoločnosti. Je členom výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti a členom zahraničných prestížnych spoločností: vedeckého panelu EFNS (European Federation of Neurological Societies), Royal Society of Medicine, International Headache Society (IHS), International Brain Research Organization (IBRO), European Federation of Neurological Societies, kde pôsobí ako člen panelu pre Epilepsiu, New York Academy of Sciences a European Academy for Epilepsy.

Je spoluautorom odbornej monografie Epilepsia. Praktická príručka diagnostiky a liečby. (Bratislava, 2000). Je autorom publikácie Žiak s epilepsiou a vyučovací proces (Banská Bystrica, 2005), ktorá je určená hlavne učiteľom.

Ocenenie

upraviť
  • Roku 1999 ocenený Striebornou medailou J.E. Purkyně za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť.
  • Roku 2009 ocenený Zlatou medailou J.E. Purkyně za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť.

Literatúra

upraviť
  • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

Externé odkazy

upraviť