Vločkovce alebo plakulovce (lat. Placozoa, Phagocytellozoa) sú taxón (spravidla kmeň) živočíchov.

Placozoa
Vedecká klasifikácia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Do začiatku 21. storočia bol z vločkovcov známy len jediný druh Trichoplax adherens, dnes už ich poznáme viac.

Charakteristika upraviť

Druh Trichoplax adherens sa skladá z dvoch vrstiev obrvených buniek, priestor medzi nimi je vyplnený vretenovitými a hviezdicovitými bunkami. Nemajú ústa ani žiadne orgány a nebol dokonca pozorovaný ani príjem potravy, hoci pinocytóza sa predpokladá. Rozmnožujú sa nepohlavne pučaním, pri zhoršení životných podmienok nastáva pohlavné rozmnožovanie – zo spodnej vrstvy vzniká oocyt, väčší a nápadnejší ako ostatné bunky. Tento sa rovnomerne brázdi, aj keď spermie neboli doteraz zistené. Vločkovec je veľmi primitívny organizmus na úrovni fagocytely. Na tele sa ešte nedá odlíšiť predný a zadný koniec, aj keď je už diferencovaná brušná a chrbtová strana. Otázkou zostáva, či je primitívnosť tohto druhu aj kmeňa primárnym znakom, alebo či nejde o výsledok degradačného vývoja z iných skupín primitívnych živočíchov. [1]

Systematika upraviť

Zaradenie v systéme upraviť

Vo systéme (resp. vývojovom strome) vločkovce v súčasnosti patria (a) buď tesne pred pŕhlivce alebo sú dokonca sesterským taxónom pŕhlivcov (a dajú sa teda prípadne chápať ako redukované pŕhlivce), alebo (b) sú sesterským taxónom taxónu Eumetazoa (v jeho tradičnom ponímaní).[2][3][4]

V starších systémoch sa vločkovce uvádzali buď takisto ako sesterský taxón taxónu Eumetazoa (takto sa niekedy uvádzali od 90. rokov 20. storočia), alebo sa (sčasti ešte v druhom desaťročí 21. storočia) uvádzali medzi prvými taxónmi mnohobunkových živočíchov (t.j. v systéme boli umiestnené pred hubkami). Ako také mali vločkovce často postavenie vývojového stupňa či oddelenia, ktorý/-é zahŕňal/-lo jediný kmeň.

Niekedy sa vločkovce uvádzali spolu s hubkami ako súčasť taxónu hubkovce (Parazoa)[5], alebo ako súčasť taxónu morulovce (Mesozoa)[6], alebo spolu s morulovcami ako súčasť taxónu Agnotozoa[7].

V období medzi 60. rokmi 20. storočia a prvou svetovou vojnou sa vločkovce spravidla považovali len za modifikovanú (aberantnú) planulu pŕhlivca (z taxónu Hydrozoa); až niektoré práce zo 60. rokov a najmä Grellove práce zo začiatku 70. rokov (najmä z roku 1971) potvrdili, že ide o samostatný dospelý (i keď veľmi primitívny) organizmus. Predtým, t.j. na začiatku 20. a na konci 19. storočia, bolo presné zaradenie vločkovcov sporné, ale umiestňovali sa podobne ako dnes niekde na začiatok systému mnohobunkových živočíchov. Takto neurčito ich zaraďoval aj ich objaviteľ Schultze, ktorý vločkovce, presnejšie druh Trichoplax adherens, objavil v roku 1883 v akváriu s vodou z Jadranského mora.[8][9]

Vnútorná systematika upraviť

Staršie tento kmeň zahŕňal jedinú triedu Trichoplacoidea, jediný rad Trichoplacida, jedinú čeľaď a jediný vyššie spomínaný druh.

Okolo roku 2010 už bolo jasné, že druhov je v skutočnosti viac, ale nemali ešte mená, iba značky[8]. Počnúc rokom 2018 dostali tieto druhy (a v roku 2022 aj im nadradené taxóny) aj mená; výsledný súčasný systém je uvedený nižšie:[4]
vločkovce/plakulovce (Placozoa/Phagocytellozoa):

Zdroje upraviť

  1. PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
  2. GIRIBET, Gonzalo; EDGECOMBE, Gregory D.. The Invertebrate Tree of Life. [s.l.] : Princeton University Press, 2020. 608 s. ISBN 978-0-691-19706-7. S. 18-21.
  3. Redmond, A.K., McLysaght, A. Evidence for sponges as sister to all other animals from partitioned phylogenomics with mixture models and recoding. Nat Commun 12, 1783 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-22074-7
  4. a b TESSLER, Michael; NEUMANN, Johannes S.; KAMM, Kai; OSIGUS, Hans-Jürgen; ESHEL, Gil; NARECHANIA, Apurva; BURNS, John A. Phylogenomics and the first higher taxonomy of Placozoa, an ancient and enigmatic animal phylum. S. 1016357. Frontiers in Ecology and Evolution [online]. 2022-12-08 [cit. 2022-12-16]. Roč. 10, s. 1016357.
  5. MARGULIS, L., SCHWARTZ, K. V. Five Kingdoms. An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth. 3rd ed. New York: W.H. Freeman. 1998
  6. Brusca, R. C., Brusca, G. J. Invertebrates. 2nd ed. Sunderland: Sinauer Associates. 2003
  7. Whittacker 1977 in: KREIR, Julius. Taxonomy, Kinetoplastids, and Flagellates of Fish. [s.l.] : Elsevier, 1977 (2012). 458 s. ISBN 978-0-323-14955-6. S. 10.
  8. a b SCHIERWATER, B. et al. Trichoplax and Placozoa: one of the crucial keys to understanding metazoan evolution. 2010 [1]
  9. NOVÁK, V. et al. Historický vývoj organismů. 1969. S. 395

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vločkovce