Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda (Bratislava)

Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda (skratka VPA KG, v rokoch 1972–1974 pod názvom Vojenská politická akadémia (v Bratislave)) bola vojenská politická škola v Bratislave v rokoch 1972–1989. Po nežnej revolúcii bola premenovaná na Vysokú vojenskú pedagogickú školu (VVPŠ). Študoval na nej napríklad bývalý minister školstva ČR Marcel Chládek [1], bývalý český filmový producent František Janda alebo bývalý minister obrany SR František Kašický[2].

Po zrušení Vojenskej politickej akadémie Klementa Gottwalda v Prahe vznikla dňom 1. septembra 1969 tzv. spoločenskovedná fakulta v Bratislave, tvoriaca súčasť brnianskej Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého. Dňom 31. augusta 1972 bola uvedená fakulta zrušená a na jej základe 1. septembra 1972 vznikla Vojenská politická akadémia v Bratislave, ktorá mala fakulty: vojensko-politickú, vojensko-pedagogickú a Vysokú vojenskú politickú školu. V roku 1974 bol škole udelený čestný názov „Klementa Gottwalda“. K 1. septembru 1979 došlo k zrušeniu Vysokej vojenskej politickej školy a premenovaniu doterajšej vojensko-politickej a vojensko-pedagogickej fakulty na vojenskopolitickú fakultu vysokoškolskej prípravy a vojenskopolitickú fakultu postgraduálnej prípravy. Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda (VPA KG) v Bratislave zanikla 31. decembra 1989.

VPA KG pripravovala kádre pre výkon základných funkcií v politickom aparáte z radov absolventov RDŠ, DDŠ, VSOŠ s praxou, absolventov VG JŽ bez praxe. Od roku 1980 aj z radov absolventov civilných stredných škôl, vo vojenskopolitickom štúdiu v dobe trvania 4 rokov a kádre pre výkon vyšších funkcií v politickom aparáte z radov dôstojníkov – absolventov fakulty vojensko-politickej vysokoškolskej prípravy VPA KG a aj absolventov VVŠ druhov vojsk a služieb v postgraduálnom štúdiu v dobe trvania 3 rokov.

V rámci školy existovali katedry: taktiky a operačného umenia, marxisticko-leninskej filozofie, politickej ekonómie, vedeckého komunizmu, stranicko-politickej práce, pedagogiky a psychológie (na prelome 70. a 80. rokov sa rozdelila na dve samostatné katedry), dejín MDKH (mezinárodního dělnického a komunistického hnutí) a ZSSR, dejín KSČ a ČSSR, dejín vojen a vojenského umenia, kultúry, jazykov a telesnej výchovy.

Náčelníkom akadémie počas celej doby jej existencie bol PhDr. Jiří Reindl, CSc. (najskôr plk. gšt., od 1. októbra 1972 genmjr. a od 1. mája 1980 genpor.). Archívny fond VPA KG je uložený vo Vojenskom archíve v Trnave.

V súčasnosti úlohu vojenskej vysokej školy na Slovensku plní Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

ReferencieUpraviť

  1. Chládek studoval akademii Klementa Gottwalda. Nestydím se za to, říká. I-dnes 13. mája 2014.
  2. František Kašický | osobnosti.sk | životopisy, diela, tvorba, články, linky [online]. www.osobnost.sk, [cit. 2019-03-12]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť