Vozidlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na kolesách alebo pásoch po súši. Vozidlá sa delia na koľajové, bezkoľajové, cestné, terénne a pod.

Vozidlo

Rozdelenie vozidielUpraviť

Základné rozdelenieUpraviť

Základné rozdelenie vozidiel (pre rozdelenie vozidiel do skupín pozri Portál GOV.sk).

  • Motorové vozidlo: nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou mechanického alebo elektrického motorového vozíka pre zdravotne postihnuté osoby a trolejbus.
  • Nemotorové vozidlo: Nemotorovým vozidlom je prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily, s výnimkou prípadov podľa písmena f) § 2 zákona č. 8/2009 Z.z. a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km/hod. alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km/hod. alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov.
  • Električka

Ďalšie rozdeleniaUpraviť

Vozidlá môžu byť klasifikované podľa počtu kolies:

  1. Unicykel, monocykel
  2. Bicykel
  3. Tricykel
  4. Quadricykel

Príklady vozidielUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.