Vozidlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na kolesách alebo pásoch po súši. Vozidlá sa delia na koľajové, bezkoľajové, cestné, terénne a pod.

Vozidlo

Rozdelenie vozidiel upraviť

Základné rozdelenie upraviť

Základné rozdelenie vozidiel (pre rozdelenie vozidiel do skupín pozri Portál GOV.sk).

  • Motorové vozidlo: nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadu podľa písmena f)a trolejbus,
  • Nemotorové vozidlo: prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f), samovyvažovacie vozidlo, automatizované doručovacie vozidlo, kolobežka s pomocným motorčekom a bicykel vybavený pomocným motorčekom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25k m h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorčekom s trvalým menovitým výkonom do 0,25kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25km h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov.
  • Električka

Ďalšie rozdelenia upraviť

Vozidlá môžu byť klasifikované podľa počtu kolies:

  1. Unicykel, monocykel
  2. Bicykel
  3. Tricykel
  4. Quadricykel

Príklady vozidiel upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.