Motorové vozidlo je dopravný prostriedok, ktorý na svoj pohon využíva silu niektorého z druhov motora a ktorý sa využíva na prepravu ľudí alebo materiálu po komunikáciách alebo v teréne. Najčastejšie sa v motorových vozidlách používajú spaľovacie motory, aj keď sa používajú aj iné varianty ako napr. elektromotory. Motorovými vozidlami sú aj špeciálne vozidlá a pojazdné pracovné stroje, ktoré nie sú v prvom rade určené na prepravu.

Konštrukcia motorových vozidiel upraviť

Motorové vozidlá sa podľa konštrukcie delia na:

Niektoré základné parametre pre konštrukciu motorových vozidiel (prípustná šírka, výška, dĺžka, hmotnosť) (tiež výkon motorčeka bicykla, kolobežky,...) upravuje vyhláška 134/2018 Z.z.[1]


Kategória motorového vozidla upraviť

Podľa §4 ods.(2) zákona 106/2018 Z.z. sa vozidlá členia na tieto základné kategórie:

 • a) kategória L – dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá a štvorkolky,
 • b) kategória M – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny,
 • c) kategória N – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu,
 • d) kategória O – prípojné vozidlá,
 • e) kategória T – kolesové traktory,
 • f) kategória C – pásové traktory,
 • g) kategória R – prípojné vozidlá za traktor,
 • h) kategória S – ťahané vymeniteľné zariadenia za traktor,
 • i) kategória P – pracovné stroje,
 • j) kategória LS – snežné skútre,
 • k) kategória V – ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií. (bickykle, kolobežky, záprahové vozidlá,...)

Poz. zákon 106/2018 Z.z. upravuje ďaľšie podrobnosti katégórií a druhov vozidiel.[2]


Starostlivosť o motorové vozidlo upraviť

Pozri aj upraviť


Referencie upraviť

 1. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2018-04-27, [cit. 2021-05-02]. Dostupné online.
 2. Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2018-03-14, [cit. 2021-05-02]. Dostupné online.