Vzájomnosť (spolok)

Vzájomnosť bol tajný spolok študentov Evanjelického lýcea v Bratislave existujúci v rokoch 1837 – 1840, tvorený jadrom štúrovcov. Bol založený koncom júna 1837 pätnástimi radikálne naladenými členmi zakázanej Společnosti českoslovanskej na podnet Alexandra Boleslavína Vrchovského.[1] Spolok sa hlásil k myšlienke slovanskej vzájomnosti, občianskej rovnosti, národnej slobode a odporu voči feudalizmu. Budúcnosť Slovákov videla vo federácii slovanských národov. V rámci spolku vychádzal rukopisný dvojmesačník Vzájomnostné listy. Zanikol v lete 1840, keď po zásahu polície proti tajným združeniam upadli do podozrenia aj jej členovia.[2]

Referencie

upraviť
  1. Hučko, Ján (1988), Život a dielo Ľudovíta Štúra, Martin: Osveta, str. 57 
  2. Škvarna, Dušan (2006), „Vzájomnosť“, in Škvarna, Dušan, Lexikón slovenských dejín (3. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, str. 351-352, ISBN 8010008729