Vzdelávací systém

Vzdelávací systém alebo výchovno-vzdelávací systém, systém výchovy a vzdelávania je súbor všetkých školských a iných vzdelávacích inštitúcií, ich fungovanie a prostriedky (vrátane legislatívnych), ktoré v krajine zabezpečujú realizáciu vzdelania.

Obsah vzdelávacieho systému tvorí formálne vzdelávanie a neformálne vzdelávanie.

Štruktúru vzdelávacieho systému tvorí:

  1. školská sústava;
  1. mimoškolské vzdelávacie inštitúcie, najmä pre vzdelávanie dospelých (napr. jazykové kurzy, odborné školenia v podnikoch a i.);
  1. kultúrne a osvetové inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, botanické záhrady,

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.