Wienerova cena je ocenenie udelované matematikom za výnimočný prínos v oblasti aplikovanej matematiky. Cenu udeľujú spoločne Americká matematická spoločnosť a Spoločnosť pre priemyslovú a aplikovanú matematiku. Laureát musí byť riadnym členom jednej z týchto spoločností a musí byť občanom USA, Kanady alebo Mexika. Cena sa udeľuje od roku 1970. Do roku 2000 sa cena udeľovala každých 5 rokov a od roku 2004 sa udeľuje každé 4 roky. Súčasťou ceny je aj finančná odmena vo výške 5000 USD. Cena bola založená v roku 1967 na počesť profesora Norberta Wienera.

Nositelia Wienerovej ceny
Rok Nositeľ Odôvodnenie
1970 Richard Bellman Dynamické programovanie
1975 Peter Lax Parciálne diferenciálne rovnice a teória rozptylu
1980 Tošio Kató Teórii perturbácií a kvantová mechanika
1980 Gerald B. Whitham Dynamika tekutín
1985 Clifford S. Gardner Nadzvuková aerodynamika, fyzika plazmy a magnetohydrodynamika
1990 Michael Aizenman Štatistická mechanika, teória fázových prechodov a kvantová teória poľa
1990 Jerrold E. Marsden Diferenciálne rovnice v mechanike a teória chaosu
1995 Hermann Flaschka Integrovatelné systémy
1995 Ciprian Foias Teória operátorov, matematická analýza, dynamika a ich aplikácie
2000 Alexandre J. Chorin Výpočtová dynamika tekutín, problém turbulencie a štatistická mechanika
2000 Arthur T. Winfree Spojené nelineárne oscilátory a periodické deje v živých systémoch
2004 James A. Sethian Počítačová reprezentácia pohybu kriviek, povrchov, rozhraní a vĺn
2007 Craig Arnold Tracy a Harold Widom
2010 David Donoho
2013 Andrew Majda
2016 Constantine Dafermos
2019 Marsha Berger a Arkadi Nemirovski

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť