Otvoriť hlavné menu

ŽivotUpraviť

Tošio Kató sa narodil 25. augusta 1917 v meste Kanuma v prefektúre Točigi. Pred druhou svetovou vojnou začal štúdium fyziky na Tokijskej univerzite, kde prvý stupeň ukončil v roku 1941. Druhá svetová vojna však znemožnila jeho ďalšie štúdium a jej zvyšok strávil v zlých podmienkach prácou na vidieku. Počas tohto obdobia niekoľkokrát bojoval o život a dostal aj tuberkulózu.[2]

Po druhej svetovej vojne Kató pokračoval na doktorandskom štúdiu, ktoré ukončil v roku 1951, kedy aj začal učiť na Tokijskej univerzite. V rokoch 19541955 po prvýkrát navštívil Spojené štáty, pričom istý čas strávil aj na Kalifornskej univerzite v Berkeley. V roku 1958 sa stal profesorom fyziky na Tokijskej univerzite a v roku 1962 sa vďaka pozvaniu Františka Wolfa stal profesorom matematiky v Berkeley, kde zotrval až do odchodu do dôchodku v roku 1988. S vedeckou činnosťou však pokračoval aj po tomto dátume. Zomrel 2. októbra 1999 na náhle zlyhanie srdca.[1]

PrácaUpraviť

Tošio Kató venoval pravdepodobne najväčšiu časť svojho tvorivého života štúdiu metód funkcionálnej analýzy (presnejšie teórie operátorov a spektrálnej teórie) a ich využití v kvantovej mechanike. Považuje sa za zakladateľa modernej teórie Schrödingerových operátorov, zaoberal sa však aj spektrálnou teóriou ďalších operátorov vyskytujúcich sa v kvantovej mechanike.[1][2] V roku 1966 vydal knihu Perturbation theory for linear operators, ktorá je v tejto oblasti považovaná za klasiku.[1]

Zaoberal sa aj parciálnymi diferenciálnymi rovnicami, predovšetkým dosiahol niekoľko dôležitých výsledkov ohľadom Navierových-Stokesových rovníc, ktorá sa využívajú v mechanike tekutín a ohľadom Kortewegovej-de Vriesovej rovnice na opis vlnenia na plytkej vode.[1] Zaoberal sa aj žiarením gama.[1]

ReferencieUpraviť