Tuberkulóza

chronické zdĺhavé infekčné ochorenie postihujúce všetky tkanivá a orgány

Tuberkulóza (TBC, tbc, ľudovo nazývaná aj suchoty) je zdĺhavá infekčná choroba postihujúca všetky tkanivá a orgány zvierat aj ľudí, vyvolaná mikroorganizmom Mycobacterium tuberculosis (niekedy aj Kochov bacil).

Röntgenová snímka pľúc pacienta trpiaceho tuberkulózou

Vďaka pokroku v chemoterapii (antibiotiká, tuberkulostatiká) a zvýšenej hygiene nastalo podstatné zníženie výskytu tejto nákazy predovšetkým vo vyspelých, civilizovaných krajinách (v poslednom čase však počty chorých opäť stúpajú, a to aj v tých najvyspelejších krajinách). Vysoká schopnosť pôvodcu choroby vypestovať si imunitu núti lekárov kombinovať viacero druhov veľmi silných antibiotík, modifikovať známe antibiotiká a hľadať nové.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť