Wikipédia:Veľvyslanectvo

Vitajte na veľvyslanectve slovenskej Wikipédie!
Veľvyslanectvo je miesto, ktoré slúži na spoluprácu medzi rôznymi jazykovými verziami Wikipédie a wikiprojektov. Zoznam všetkých veľvyslanectiev nájdete na Meta-Wiki.
Ak máte nejaké oznámenie či otázku týkajúcu sa medzinárodnej spolupráce alebo slovenskej Wikipédie ako takej, môžete ho umiestniť na túto stránku alebo jej diskusiu.
Správa pre veľvyslanectvo
Welcome to the embassy of the Slovak Wikipedia! If you have any announcements or questions regarding international issues or the Slovak Wikipedia, you are invited to post them here or to the talk page for this article.
Message to the embassy
Willkommen auf der Botschaft der slowakischsprachigen Wikipedia! Fragen und Vorschläge zu slowakischen oder internationalen Themen können hier oder auf der Diskussionsseite zur Botschaft gepostet werden.
Mitteilung an die Botschaft
Bienvenue sur l'ambassade du Wikipédia slovaque! Si vous avez n'importe quelle annonce ou demande concernant les questions internationales ou le wikipédia slovaque vous êtes invité à les signaler ici ou sur la page de discussion de cet article.
Consulter des ambassadeurs

Užitočné odkazy / Some helpful links