Súťaž Pravidlá EN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 Diskusia


Výhercovia súťaže Wiki miluje pamiatky 2017 upraviť

Wikimedia Slovenská republika vyhlasuje víťazov súťaže Wiki miluje pamiatky.

Výrok poroty upraviť

Porota vybrala desať víťazných fotografií. Okrem toho vybrala 1. miesto, pričom ďalších deväť fotografií je bez určenia poradia.

Porota sa rozhodla oceniť tiež jednu fotografiu mimo súťaž. Fotografia musela byť zo súťaže vylúčená, lebo nespĺňala základné kritérium súťaže: fotografovaný objekt nie je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ale porota ocenila výber námetu: ide o technickú stavbu z 19. storočia a dobre vizuálne zvládnutú fotografiu. Bohužiaľ, táto fotografia nemôže podľa pravidiel súťažiť v svetovej súťaži WLM.

V Bratislave, 14. októbra 2017
Martin Švec
Marek Šeregi
Ladislav Rosival

Prvé miesto upraviť

Víťazné fotografie bez určenia poradia upraviť

Ocenená fotka mimo súťaž upraviť