Zákony zachovania

(Presmerované z Zákon zachovania)

Zákony zachovaniazákony vyjadrujúce časovú nemennosť tzv. zachovávajúcich sa veličín v izolovaných sústavách. Vyplývajú zo skúsenosti o nemennosti istých fyzikálnych veličín.

Delia sa na: