Zákon zachovania náboja

Zákon zachovania náboja hovorí, že v elektricky izolovanej sústave telies je celkový elektrický náboj stály, teda algebrický súčet kladného a záporného náboja sa v čase nikdy nezmení.[1]

Jednotlivé kladné alebo záporné častice sa môžu zničiť alebo vytvoriť. Napríklad negatívny elektrón a kladný pozitrón (antičastica) môžu anihilovať a premeniť sa iba na gama žiarenie. Zanikne tak jeden kladný a jeden záporný náboj a vznikne svetlo bez náboja. Celkový náboj však bude bez zmeny. Zákon experimentálne potvrdil Michael Faraday.[2]

Rovnica kontinuity upraviť

 

Rovnica kontinuity je matematický zápis toho, že elektricky náboj sa zachováva a že elektrický prúd je premiestňovaním sa tohto náboja.[3]

Referencie upraviť

  1. PURCELL, Edward M.; MORIN, David J.. Electricity and Magnetism. New York : Cambridge University Press, 2013. 839 s. ISBN 978-1-107-01402-2. S. 4 – 5.
  2. FEYNMAN, Richard P.‏. O povaze fyzikálních zákonů : Sedmkrát o rytmech přírodních jevů. 2. dopl. vyd. Praha : Aurora, 2001. 189 s. ISBN 80-85974-86-X.
  3. Juraj Tekel. Základy fyziky (2) [online]. FMFI UK, [cit. 2022-04-01]. Dostupné online. Archivované 2022-04-09 z originálu.