Závadský potok (prítok Váhu)

Závadský potok je potok na Hornom Považí, v západnej časti okresu Žilina. Je to ľavostranný prítok Váhu, meria 7,8 km a je tokom III. rádu. Medzi obcami Paština Závada a Hričovské Podhradie sa prerezáva severovýchodným výbežkom Súľovských vrchov a tiesňavou oddeľuje masív Veľkej skaly (529,6 m n. m.) na pravom brehu od masívu na opačnom brehu, na ktorom stojí Hričovský hrad (564,0 m n. m.).

Prameň: v Žilinskej pahorkatine pod kótou 530,3 m, západne od obce Brezany v nadmorskej výške okolo 490 m n. m.

Smer toku: k Pekline na sever, odtiaľ na severozápad, pri letisku Žilina-Hričov sa potom stáča k ústiu na juhozápad

Geomorfologické celky: 1.Žilinská kotlina, podcelok Žilinská pahorkatina, 2.Súľovské vrchy, podcelok Súľovské skaly, 3.Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina

Prítoky: sprava zo severozápadného svahu Bodova (505,5 m n. m.), prítok z obce Dolný Hričov, zľava spod Brezovej hory (679,9 m n. m.), zo severného svahu Roháča (802,7 m n. m.), spod Hričovského hradu, z oblasti Saksovej a zo severného svahu Ostrého vrchu (548,5 m n. m.)

Ústie: do jazera na ľavej nive Váhu južne od obce Kotešová v nadmorskej výške okolo 307 m n. m.

Obce: Peklina, Paština Závada a Hričovské Podhradie