Záznam alebo zaznamenanie môže byť:

  • zápis písmenami na účely zachovania či pripomenutia, poznámka o niečom, pozri zápis a poznámka
  • zachytenie technickým prostriedkom (napr. na fotografii, na filmový pás, na zvukový nosič, v seizmografe), pozri napr. zvukový záznam, filmový záznam

Záznam môže byť v informatike aj: dátový záznam

Zaznamenanie môže byť aj:

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.