Poznámka

rozlišovacia stránka

Poznámka môže byť:

 • krátke (ústne) vyjadrenie o niečom alebo niekom, podotknutie, poznamenanie, pripomienka, (spravidla krátka) zmienka (napr. faktická poznámka)[1][2]
 • stručný zápis, ktorý má za účel niečo pripomenúť resp. je záznamom o niečom,[1][2] pozri pod poznámkovanie
 • žáner analytickej názorovej publicistiky vyjadrujúci stanovisko k aktuálnemu čiastkovému problému,[3] pozri poznámka (publicistika)
 • vysvetlenie pripojené k textu (poznámka pod čiarou, koncová poznámka ap.), pozri poznámka (parentéza)
 • v slovenskom (skrátene) a v českom práve: poznámka o právach k nehnuteľnostiam v katastri, jedna z foriem zápisu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností,[4][5] pozri pod kataster nehnuteľností

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Poznámka

Referencie upraviť

 1. a b Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „poznámka“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd.), Bratislava: Veda, str. 532, ISBN 802240750X 
 2. a b Peciar, Štefan, ed. (1963), „poznámka“, Slovník slovenského jazyka, III. P – R, Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 400 
 3. Tušer, Andrej (2010), Ako sa robia noviny, Bratislava: Eurokódex, str. 146, ISBN 9788089447237, http://books.google.sk/books?id=mCi6CiTn7vsC&pg=PA146 
 4. § 4 ods. 1 a §§ 38 – 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 5. Dvořák, Jan; Švestka, Jiří et al. (2015), Občanské právo hmotné, Svazek 3. Díl třetí : Věcná práva, Praha: Wolters Kluwer, str. 162, ISBN 9788074783258, https://books.google.sk/books?id=gUXDCgAAQBAJ&pg=PT162 
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.