Zbojský potok

Zbojský potok je vodný tok v najvýchodnejšej časti Slovenska, v okrese Snina. Je to najvýznamnejší, ľavostranný prítok Uličky a meria 21,4 km. Na hornom toku preteká územím NP Poloniny, z oboch strán priberá veľké množstvo prítokov, vďaka čomu má vysoké vodné stavy.

Zbojský potok
{{{Popis}}}
Dĺžka toku 21,4 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku VIII.
Povodie Uh
Prameň Bukovské vrchy
Ústie Ulička
Hydrologické poradie 4-30-05-012
Číslo recipienta {{{Číslo recipienta}}}

Prameň: v Bukovských vrchoch na juhozápadnom svahu vrchu Rabia Skala (1 167,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 060 m n. m.

Smer toku: na hornom toku na juhovýchod, v obci Nová Sedlica sa stáča na juhozápad, od obce Uličské Krivé tečie na juh

Geomorfologické celky: Bukovské vrchy, podcelok Bukovce, časti Sedlická kotlina a Uličská kotlina

Prítoky: sprava spod Rabej Skaly (1 167,2 m n. m.), spod Čela (1 158,8 m n. m.), spod Borsukovho vrchu (991,4 m n. m.), spod Packovej Kýčery, spod Rozdielu (654,5 m n. m.), Bystriansky potok, Kvašný potok, Sučina, prítok spod Príporu (918,1 m n. m.); zľava spod Ďurkovca (1 188,7 m n. m.), Ráztoka, Begovec, prítok (292,5 m n. m.) spod Kuzmovho hrbu (600,9 m n. m.) a spod Veže (777,6 m n. m.)

Ústie: do Uličky pri obci Ulič v nadmorskej výške okolo 260 m n. m.

Obce: Nová Sedlica, Zboj, Uličské Krivé a okrajom obce Ulič