Zdvih je technický termín pre označenie vzdialenosti medzi hornou a dolnou úvraťou piestového stroja s piestami vykonávajúcimi priamočiary vratný pohyb. Zdvih teda vymedzuje maximálnu dĺžku dráhy piesta. Zdvih sa väčšinou označuje symbolom Z a udáva sa najčastejšie v milimetroch.

Spolu s vŕtaním určuje zdvih zdvihový objem piestového stroja.

Pozri aj upraviť