Zimná voda (prítok Bielej Oravy)

Zimná voda je potok na hornej Orave, na území okresu Námestovo.[1] Je to pravostranný prítok Bielej Oravy s dĺžkou 6,5 km, je tokom IV. rádu.

Prameň

upraviť

Pramení v Oravskej Magure, v podcelku Paráč[2], na východných svahoch Paráča (1 324,8 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 190 m n. m.

Opis toku

upraviť

Tečie prevažne na sever, na dolnom toku už preteká cez Podbeskydskú vrchovinu. Ústi do Bielej Oravy na okraji obce Oravská Lesná (časť Pribišská) v nadmorskej výške cca 741 m n. m. Najdlhšími prítokmi sú ľavostranné spod Paráča (1 324,8 m n. m.) a spod Rusniačky (981,3 m n. m.) a pravostranný spod Štíbeľa (1 166,6 m n. m.).[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-20]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-02-19]. Dostupné online.