Zimná voda (prítok Bielej Oravy)

Zimná voda je potok na hornej Orave, na území okresu Námestovo. Je to pravostranný prítok Bielej Oravy s dĺžkou 6,5 km, je tokom IV. rádu.

PrameňUpraviť

Pramení v Oravskej Magure, v podcelku Paráč, na východných svahoch Paráča (1 324,8 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 190 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Tečie prevažne na sever, na dolnom toku už preteká cez Podbeskydskú vrchovinu. Ústi do Bielej Oravy na okraji obce Oravská Lesná (časť Pribišská) v nadmorskej výške cca 741 m n. m. Najdlhšími prítokmi sú ľavostranné spod Paráča (1 324,8 m n. m.) a spod Rusniačky (981,3 m n. m.) a pravostranný spod Štíbela (1 166,6 m n. m.)