Zmysel otáčania motora

Zmysel otáčania motora je smer, v ktorom sa motor otáča pri stanovenom spôsobe pohľadu. Spôsob pohľadu môže byť definovaný pre rôzne typy motorov rôzne.

Piestové spaľovacie motoryUpraviť

Rozdelenie podľa zmyslu otáčaniaUpraviť

Podľa zmyslu otáčania sa piestové spaľovacie motory rozdeľujú na:[1]

 1. nevratné, jednosmerné motory – ktorých kľukový hriadeľ sa môže otáčať iba v jednom zmysle:
  • pravotočivé motory – ktorých kľukový hriadeľ sa pri stanovenom spôsobe pohľadu otáča v smere pohybu hodinových ručičiek
  • ľavotočivé motory – ktorých kľukový hriadeľ sa pri stanovenom spôsobe pohľadu otáča proti smeru pohybu hodinových ručičiek
 2. vratné, reverzné motory – ktorých kľukový hriadeľ sa môže otáčať v oboch zmysloch.

Stanovenie spôsobu pohľaduUpraviť

Pre určenie zmyslu otáčania sú určené spôsoby pohľadov pre jednotlivé skupiny motorov takto:

 • Pre všetky motory, okrem vozidlových motorov pre cestnú premávku a lietadlových motorov určuje STN 09 0022 spôsob pohľadu zo strany prevládajúceho odberu výkonu (od zotrvačníka).
 • Pre lodné motory je určený spôsob pohľadu z prednej strany motora,[2] pričom predná strana motora je bližšie k pozorovateľovi pri pohľade v smere hlavného prenosu krútiaceho momentu.
 • Pre vozidlové motory pre cestnú premávku určuje STN 30 2001 spôsob pohľadu z prednej strany motora.

ReferencieUpraviť

 1. STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.
 2. Kukuča J.: Lodné motory. SjF SVŠT Bratislava. 1990.