Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Detva

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Detva sa nachádza 56 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Detva
Obec Počet pamiatok
Detva 7
Detvianska Huta 4
Dúbravy 0
Horný Tisovník 0
Hriňová 15
Klokoč 2
Korytárky 0
Kriváň 1
Látky 0
Podkriváň 4
Slatinské Lazy 1
Stará Huta 1
Stožok 0
Vígľaš 19
Vígľašská Huta-Kalinka 2