Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Lučenec

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Lučenec sa nachádza 132 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Lučenec
Obec Počet pamiatok
Ábelová 8
Belina 0
Biskupice 3
Boľkovce 1
Budiná 0
Bulhary 0
Buzitka 0
Čakanovce 0
Čamovce 0
Divín 23
Dobroč 0
Fiľakovo 26
Fiľakovské Kováče 0
Gregorova Vieska 0
Halič 10
Holiša 1
Jelšovec 0
Kalonda 3
Kotmanová 2
Lehôtka 0
Lentvora 0
Lipovany 0
Lovinobaňa 1
Lučenec 63
Lupoč 0
Ľuboreč 3
Mašková 0
Mikušovce 0
Mučín 0
Mýtna 2
Nitra nad Ipľom 0
Nové Hony 0
Panické Dravce 0
Píla 0
Pinciná 1
Pleš 0
Podrečany 3
Polichno 3
Praha 1
Prša 1
Radzovce 0
Rapovce 0
Ratka 1
Ružiná 0
Stará Halič 3
Šávoľ 1
Šiatorská Bukovinka 19
Šíd 0
Šurice 2
Točnica 1
Tomášovce 0
Trebeľovce 0
Trenč 0
Tuhár 0
Veľká nad Ipľom 0
Veľké Dravce 1
Vidiná 4