Zoznam lietadiel Vzdušných síl Slovenskej republiky

zoznamový článok projektov Wikimedia

Tu sa nachádza zoznam lietadiel Vzdušných síl Slovenskej republiky (údaje platné pre 24. október 2021):

Zoznam lietadiel a vrtuľníkov v službeUpraviť

Mikojan-Gurevič MiG-29Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
MiG-29AS 0619 v službe do 03/2022 Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci prvej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 21. decembra 1993. V rámci modernizácie na verziu AS dostal stroj tzv. digitálnu kamufláž. Dlhý čas bol bez motorov odstavený v hangári na LZ Sliač. V súčasnosti opäť v službe u 1. taktickej letky.[1] Dňa 16. marca 2022 mu končí technická životnosť.
MiG-29AS 0921 v službe do 02/2022 Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci prvej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 21. decembra 1993. V rámci modernizácie na verziu AS dostal stroj tzv. digitálnu kamufláž. Na lietadle zhorela kabeláž, ale bolo opravené a znovu lieta u 1. taktickej letky.[2] Dňa 20. februára 2022 mu končí technická životnosť.
MiG-29AS 2123 v službe Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci prvej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 21. decembra 1993. Po modernizácii na verziu AS zostal stroj v štandardnej zeleno-šedej kamufláži. Momentálne v službe u 1. taktickej letky.[3] Lietadlu dňa 20. decembra 2023 končí technická životnosť a po tridsiatich rokoch prevádzky bude do konca roka 2023 vyradené.
MiG-29AS 6124 v službe Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci druhej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 15. decembra 1995. Po modernizácii na verziu AS zostal stroj v štandardnej zeleno-šedej kamufláži. Momentálne v službe u 1. taktickej letky.[4] V roku 2024 mu končí technická životnosť.
MiG-29AS 6425 v službe Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci druhej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 15. decembra 1995. Po modernizácii na verziu AS zostal stroj v štandardnej zeleno-šedej kamufláži. Momentálne v službe u 1. taktickej letky.[5] V roku 2024 mu končí technická životnosť.
MiG-29AS 6627 v službe Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci druhej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 15. decembra 1995. Po modernizácii na verziu AS zostal stroj v štandardnej zeleno-šedej kamufláži. Momentálne v službe u 1. taktickej letky.[6] Lietadlu dňa 16. februára 2024 končí technická životnosť.
MiG-29AS 6728 v službe Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci druhej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 15. decembra 1995. V roku 2005 sa stroj ako prvý MiG-29A Vzdušných síl OS SR podrobil modernizácii na verziu AS. Po modernizácii zostal v štandardnej zeleno-šedej kamufláži. Momentálne v službe u 1. taktickej letky.[7] Lietadlu dňa 24. marca 2024 končí technická životnosť.
MiG-29UBS 1303 v službe do 02/2022 Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci prvej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 16. februára 1994. V roku 2006 bol stroj modernizovaný na verziu UBS. Lietadlo má „tigriu“ kamufláž a je prezývané „údenáč.“ Na lietadle zhorela kabeláž, ale bolo opravené a znovu lieta u 1. taktickej letky.[8] Dňa 10. februára 2022 mu končí technická životnosť.
MiG-29UBS 5304 v službe Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci druhej dodávky z deblokácie ruského dlhu v prvom štvrťroku 1996. V roku 2005 sa stroj ako prvý MiG-29UB Vzdušných síl OS SR podrobil modernizácii na verziu UBS. Po modernizácii zostal v štandardnej zeleno-šedej kamufláži.[9] Dňa 18. decembra 2018 mu skončila technická životnosť. Momentálne po vykonaní KOP je v službe u 1. taktickej letky. V roku 2024 mu končí technická životnosť.

Aero L-39 AlbatrosUpraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
L-39CM 5251 v službe Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 23. marca 1973 a od 31. marca toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Pôvodne L-39C (reg. č. 0111) bol 1. januára 1993 pridelený k 1. letke 5. šlp Košice, pričom dostal sfarbenie Bielych Albatrosov. V rokoch 1996 – 1997 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Neskôr došlo k zmene staršieho smerového kormidla za novší typ. Na chvostovej ploche mu pribudlo modré číslo 5. V roku 2002 stroj absolvoval ako prvý generálnu opravu v LOTN, ktorá bola spojená s modernizáciou prístrojového vybavenia, výmenou krídla, zadnej časti trupu a chvostových plôch. Okrem iného dostal aj novší typ chvostovej plochy s vyšším krytom antény na vrchole. Po GO bol zalietaný dňa 26. augusta 2003. Až do apríla 2004 bol stroj dislokovaný v Košiciach. Dňa 15. apríla 2004 preletel na Sliač, kde odvtedy nelietal, pretože všetky ostatné lietadlá L-39CM boli modernizované so zmenami vo vybavení oproti tomuto lietadlu. V rokoch 2016 – 2017 lietadlo nakoniec absolvovalo generálnu opravu v LOTN, kde bolo modernizované na štandard L-39CM, dostalo novú šedú kamufláž a bolo mu zmenené aj pôvodné reg. č. 0111 na už predtým plánované 5251. Momentálne v službe u 2. taktickej letky.[10][11]
L-39CM 5252 v službe Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 9. septembra 1972 a od 10. júla 1973 slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Pôvodne L-39C (reg. č. 0102) bol 1. januára 1993 pridelený k 1. letke 5. šlp Košice a dostal sfarbenie Bielych Albatrosov. V rokoch 1996 – 1997 absolvoval GO v LOTN, pri ktorej mu bola vymenená trupová škrupina a predĺžená životnosť. Neskôr mu bol vymenený starší typ smerového kormidla za novší. Po generálnej oprave nosil na chvostovej ploche modré číslo 6. Ďalšia generálna oprava v LOTN u tohto lietadla začala prebiehať v roku 2002. V rámci tejto GO bol stroj modernizovaný na štandard L-39CM a došlo k zmene reg. č. z pôvodného 0102 na súčasné 5252. Od roku 2006 lietal u 2. letky Sliač. Od 15. apríla 2011 nelietal a bol preletený do LOTN na GO, kde dostal novú šedú kamufláž. Fabrický zálet po GO bol vykonaný 11. augusta 2012 a 26. októbra 2012 stroj preletel na Sliač. Momentálne v službe u 2. taktickej letky.[10][12]
L-39CM 5253 v službe Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody v marci 1975 a od 5. marca toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Pôvodne L-39C (reg. č. 0442) bol 1. januára 1993 pridelený k 1. letke 5. šlp Košice a dostal sfarbenie Bielych Albatrosov. V rokoch 1996 – 1997 absolvoval GO v LOTN. Aj u tohto stroja došlo neskôr k výmene smerového kormidla za novší typ. Lietadlo neskôr nosilo na chvostovej ploche modré číslo 2. Ďalšia generálna oprava u tohto stroja začala prebiehať v roku 2002, pri ktorej bol modernizovaný na štandard L-39CM a dostal novší, vyšší typ smerovky. Trupové číslo bolo zmenené z pôvodného 0442 na súčasné 5253. Od roku 2006 lietal u 2. letky Sliač. Nelietal od mája 2011 až do GO v LOTN, kde dostal novú šedú kamufláž. Fabrický zálet po GO sa uskutočnil 26. septembra 2012 a 11. októbra 2012 bol preletený späť na Sliač. Momentálne v službe u 2. taktickej letky.[10][13]
L-39CM 5254 v službe Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 24. apríla 1973 a od 16. júna toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Pôvodne L-39C (reg. č. 0112) bol 1. januára 1993 pridelený k 1. letke 5. šlp v Košiciach, stroj dostal sfarbenie Bielych Albatrosov. V rokoch 1996 – 1997 absolvoval generálnu opravu v LOTN, ktorá bola spojená s výmenou trupových častí a predĺžením životnosti do roku 2002. Aj u tohto stroja došlo koncom 90. rokov k výmene smerového kormidla za novší typ. Na chvostovej ploche mu pribudlo modré číslo 1. Na ďalšej generálnej oprave v LOTN bol od roku 2002, kde lietadlo prešlo modernizáciou na štandard L-39CM a došlo aj k zmene pôvodného reg. č. 0112 na súčasné 5254. U 2. letky Sliač lietal od augusta 2006. Posledný let uskutočnil dňa 6. októbra 2011. Lietadlu skončila technická životnosť a odvtedy bolo dlhodobo odstavené na LZ Sliač ako záloha. Momentálne po GO v roku 2020 opäť v službe u 2. taktickej letky.[10][14]
L-39CM 5301 v službe Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 14. februára 1975 a od 5. marca toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Pôvodne L-39C (reg. č. 0443) bol 1. januára 1993 pridelený k 1. letke 5. šlp Košice, pričom dostal sfarbenie Bielych Albatrosov a v rokoch 1996 – 1997 prešiel GO v LOTN, kde mu bola predĺžená životnosť. Aj tento stroj dostal koncom 90. rokov novší typ smerového kormidla. Na chvostovej ploche mu pribudlo modré číslo 7. Na ďalšej generálnej oprave v LOTN bol od roku 2002, kde bol modernizovaný na štandard L-39CM a došlo k zmene reg. č. z pôvodného 0443 na súčasné 5301. Lietadlo lietalo od augusta 2006 u 2. letky Sliač. Od 1. decembra 2010 nelietal a bol preletený do LOTN za účelom generálnej opravy. Po GO bol zalietaný dňa 28. augusta 2012. Stroj dostal novú šedú kamufláž a na chvostovú plochu pribudol motív Otta Smika (pri príležitosti 90. výročia narodenia Otta Smika). Na Sliač stroj preletel dňa 31. augusta 2012. Momentálne v službe u 2. taktickej letky.[10][15]
L-39CM 5302 v službe Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 10. augusta 1972 a od 23. januára 1974 slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Pôvodne L-39C (reg. č. 0101) bol 1. januára 1993 bol pridelený k 1. letke 5. šlp Košice a dostal sfarbenie skupiny Biele Albatrosy. V rokoch 1996 – 1997 prešiel generálnou opravou v LOTN, ktorá bola spojená s výmenou trupovej škrupiny a predĺžením životnosti. Koncom 90. rokov mu bolo vymenené staršie (vyššie) smerové kormidlo za novší typ. Na chvostovej ploche mu pribudlo modré číslo 4. Ďalšiu generálnu opravu v LOTN absolvoval v roku 2002, ktorá bola spojená s modernizáciou stroja na štandard L-39CM a bolo mu zmenené trupové číslo 0101 na súčasné 5302. Od roku 2006 lietal u 2. letky Sliač. Lietadlo nelietalo od mája 2011 až do generálnej opravy v LOTN. Dňa 30. septembra 2015 preletelo späť na Sliač.[16] Momentálne v službe u 2. taktickej letky.[10][17]
L-39ZAM 4701 v službe Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 22. marca 1989 a od 6. apríla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo pridelené k 1. slp na Sliači. Spočiatku lietalo v štandardnej kamufláži verzie ZA. V druhej polovici 90. rokov dostalo sfarbenie Bielych Albatrosov a bol mu odstránený kanón GŠ-23. Od apríla 2011 prešlo v LOTN generálnou opravou a modernizáciou a dostalo novú šedú kamufláž. Fabrický zálet po GO bol vykonaný dňa 6. marca 2013 a 8. apríla 2013 bol preletený na Sliač. Momentálne v službe u 2. taktickej letky.[10][18]
L-39ZAM 4703 v službe Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 28. marca 1989 a od 17. apríla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo pridelené k 1. slp na Sliači, spočiatku lietalo v pôvodnej kamufláži. Koncom 90. rokov dostalo sfarbenie Bielych Albatrosov, avšak dlhší čas nelietalo. Lietadlo prišlo v roku 2010 z generálnej opravy v LOTN, kde dostalo opäť kamufláž z dvoch odtieňov zelenej a šedo-modrú na spodné plochy. Lietadlo bolo dlhodobo odstavené na LZ Sliač ako záloha. Momentálne po GO v roku 2020 opäť v službe u 2. taktickej letky.[10][19]
L-39ZAM 4707 v službe Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody v roku 1989 a od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo dislokované na LZ Sliač. Spočiatku lietalo v štandardnej kamufláži verzie ZA, neskôr dostalo sfarbenie Bielych Albatrosov, ktorým býval zapožičiavaný spolu s ďalšími L-39ZA ako záloha. Lietadlo prešlo v roku 2006 generálnou opravou v LOTN, ktorá bola spojená s modernizáciou na verziu ZAM. Dostalo nové sfarbenie identické s L-39ZAM (reg. č. 1730). V júli roku 2012 mu skončila technická životnosť. Od 4. júla 2013 sa lietadlo nachádzalo v LOTN na 3. GO + PTŽ s termínom ukončenia 30. máj 2014. Momentálne je lietadlo po GO opäť v službe v novej šedej kamufláži u 2. taktickej letky.[10][20]

Leonardo C-27J SpartanUpraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
C-27J 1931 v službe Prvý štart a zálet lietadla sa uskutočnil 7. augusta 2017 na letisku v Turíne a 28. augusta uskutočnilo skúšobný let po prvýkrát v šedej kamufláži Vzdušných síl OS SR a s trupovým číslom 1931. Na Slovensko bolo dodané 24. októbra 2017. Lietadlo bolo slávnostne odovzdané do služby u Dopravnej letky v Kuchyni dňa 31. októbra 2017.[21][22][23][24]
C-27J 1962 v službe Prvý štart a zálet lietadla sa uskutočnil 26. februára 2018 na letisku v Turíne.[25] Na Slovensko bolo dodané dňa 9. apríla 2018.[26] Momentálne v službe u Dopravnej letky v Kuchyni.

Let L-410 TurboletUpraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
L-410FG 1521 v službe Lietadlo bolo vyrobené v roku 1985, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2011 bolo stiahnuté z prevádzky. Po R1 zalietnuté v LOTN 29. apríla 2013. V súčasnosti je zmodernizované a nesie šedo-šedú kamufláž. Momentálne v službe u Dopravnej letky v Kuchyni. Lietadlu bude končiť technická životnosť a bude vyradené.[27]
L-410UVP-E14 2311 v službe Lietadlo bolo vyrobené v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po R2 je od roku 2013 v šedo-šedej kamufláži. Momentálne v službe u Dopravnej letky v Kuchyni. Lietadlu bude končiť technická životnosť a bude vyradené.[28]
L-410UVP-E9 2421 odstavený Lietadlo bolo vyrobené v roku 1990 a následne dodané do Sovietskeho zväzu, kde lietalo s imatrikulačnou značkou CCCP-67628 a po vzniku Ruskej federácie s označením RA-67628. Stroj mal koncom 90. rokov 20. storočia prejsť generálnou opravou v Leteckých opravovniach Trenčín, ale pre nezaplatenú pohľadávku ruského majiteľa bol neskôr odpredaný Ozbrojeným silám SR. V júli 2014 mu skončila technická životnosť do generálnej opravy. Opravené už nebude a čaká na vyradenie.[29]
L-410UVP-E20 2718 na GO od marca 2021 Zakúpený ako náhrada za starší L-410 z LETu Kunovice v roku 2009. Lietadlo bolo pomenované podľa obce Kuchyňa. Momentálne je v LOT, kde je na ňom vykonávaná GO.[30]
L-410UVP-E20 2721 na GO od marca 2021 Zakúpený ako náhrada za starší L-410 z LETu Kunovice v roku 2010. Lietadlo bolo pomenované podľa mesta Malacky. Momentálne je v LOT, kde je na ňom vykonávaná GO.[31]
L-410UVP-E20 2818 v službe Zakúpený ako náhrada za starší L-410 z LETu Kunovice v roku 2013. Lietadlo bolo pomenované podľa obce Pernek. Momentálne v službe u Dopravnej letky v Kuchyni.[32]
L-410UVP-E20 2901 v službe Zakúpený ako náhrada za starší L-410 z LETu Kunovice v roku 2013. Lietadlo bolo pomenované podľa obce Rohožník. Momentálne v službe u Dopravnej letky v Kuchyni.[33]

Mil Mi-17Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
Mi-17M 0807 vyradený Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1985, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V roku 2010 mu skončila technická životnosť a následne absolvoval generálnu opravu (GO) v Leteckých opravovniach Trenčín. Dňa 15. decembra 2011 bol po vykonanej GO odovzdaný späť do služby.[34] V roku 2012 pri príležitosti 20. výročia vzniku LZ v Prešove dostal vrtuľník na digitálnu kamufláž výročné sfarbenie. Po roku 2019 je vrtuľník po skončení technickej životnosti odstavený na LZ Prešov, pričom má zdemontované hlavné rotorové listy a čaká na vyradenie, pretože pre jeho vek 36 rokov sa jeho GO už nevyplatí.[35]
Mi-17LPZS 0808 v službe Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1985, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Dňa 31. júla 2010 mu skončila technická životnosť a zostal odstavený. V rokoch 2017 – 2018 absolvoval v Leteckých opravovniach Trenčín generálnu opravu (GO) a úpravu z verzie Mi-17M na Mi-17LPZS. Dňa 15. júna 2018 sa uskutočnil zálet vrtuľníka po vykonanej GO a 30. júna 2018 bol odovzdaný späť do služby u 2. vrtuľníkovej letky v Prešove. Technická životnosť bola predĺžená o tisíc hodín resp. do roku 2025.[36][37]
Mi-17LPZS 0820 vyradený Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1986, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Vrtuľník je v úprave Search and Rescue (SAR) – LPZS (Letecká pátracia a záchranná služba). Dňa 12. septembra 2013 vo výcvikovom priestore vojenského obvodu Lešť pri nácviku zlaňovania z vrtuľníka Mi-17LPZS (reg. č. 0820) tragicky zahynul vojenský policajt rtm. Ľubomír Igaz.[38] Vrtuľníku skončila technická životnosť, je odstavený na LZ v Prešove, pričom má zdemontované hlavné rotorové listy. Vrtuľník čaká na vyradenie.[39]
Mi-17M 0823 vyradený Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po modernizácii na štandard Mi-17M má digitálnu kamufláž. Vrtuľníku skončila technická životnosť, je odstavený na LZ v Prešove, pričom má zdemontované hlavné rotorové listy. Vrtuľník čaká na vyradenie.[40]
Mi-17LPZS 0826 odstavený Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Vrtuľník je v úprave Search and Rescue (SAR) – LPZS (Letecká pátracia a záchranná služba). Dňa 1. júla 2016 vrtuľník núdzovo pristál v kukuričnom poli pri obci Krivosúd-Bodovka počas nácviku na akciu Tankové dni Laugarício.[41] Posádka musela s vrtuľníkom núdzovo pristáť po kolízii s vedením veľmi vysokého napätia. Z incidentu vyviazli bez zranení.[42][43] Vrtuľníku skončila technická životnosť, je odstavený na LZ v Prešove, pričom má zdemontované hlavné rotorové listy. Vrtuľník čaká na GO, po vykonaní ktorej môže lietať ešte sedem rokov alebo tisíc letových hodín.[44]
Mi-17LPZS 0827 na GO od februára 2021 Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Vrtuľník je v úprave Search and Rescue (SAR) – LPZS (Letecká pátracia a záchranná služba). V roku 2012 mu skončila technická životnosť, je odstavený na LZ v Prešove, pričom má zdemontované hlavné rotorové listy a čaká na prevoz do LOT Trenčín. Celkový nálet draku vrtuľníka 0827 v súčasnej dobe predstavuje 2 898,54 hodín a 9 259 pristátí.[45][46]

Vrtuľník absolvuje v rokoch 2021 a 2022 predĺženie technického života o 1000 hodín alebo 7 rokov (čo nastane skôr) v Leteckých opravovniach Trenčín. [47]

Mi-17LPZS 0841 v službe Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Vrtuľník je v úprave Search and Rescue (SAR) – LPZS (Letecká pátracia a záchranná služba). Momentálne v službe u 2. vrtuľníkovej letky v Prešove.[48]
Mi-17M 0844 v službe Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po modernizácii na štandard Mi-17M má digitálnu kamufláž. Momentálne v službe u 2. vrtuľníkovej letky v Prešove.[49]
Mi-17M 0845 v službe Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po modernizácii na štandard Mi-17M má digitálnu kamufláž. Momentálne v službe u 2. vrtuľníkovej letky v Prešove.[50]
Mi-17M 0846 na GO od februára 2021 Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po modernizácii na štandard Mi-17M má digitálnu kamufláž.[51]

Vrtuľník absolvuje v rokoch 2021 a 2022 predĺženie technického života o 1000 hodín alebo 7 rokov (čo nastane skôr) v Leteckých opravovniach Trenčín. [52]

Mi-17M 0847 v službe Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po modernizácii na štandard Mi-17M má digitálnu kamufláž. Momentálne v službe u 2. vrtuľníkovej letky v Prešove.[53]

Sikorsky UH-60 Black HawkUpraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
UH-60M 7639 v službe Vrtuľník bol dodaný na Slovensko 26. júna 2017 spolu s ďalším UH-60M (reg. č. 7640).[54] Stroj bol slávnostne odovzdaný do služby u 1. vrtuľníkovej letky v Prešove dňa 3. augusta 2017.[55]
UH-60M 7640 v službe Vrtuľník bol dodaný na Slovensko 26. júna 2017 spolu s ďalším UH-60M (reg. č. 7639).[54] Stroj bol slávnostne odovzdaný do služby u 1. vrtuľníkovej letky v Prešove dňa 3. augusta 2017.[55]
UH-60M 7641 v službe Vrtuľník bol dodaný na Slovensko 12. júla 2018 spolu s ďalším UH-60M (reg. č. 7642).[56] Stroj bol slávnostne odovzdaný do služby u 1. vrtuľníkovej letky v Prešove dňa 20. júla 2018.[57]
UH-60M 7642 v službe Vrtuľník bol dodaný na Slovensko 12. júla 2018 spolu s ďalším UH-60M (reg. č. 7641).[56] Stroj bol slávnostne odovzdaný do služby u 1. vrtuľníkovej letky v Prešove dňa 20. júla 2018.[57]
UH-60M 7448 v službe Vrtuľník bol dodaný na Slovensko a odovzdaný do služby u 1. vrtuľníkovej letky v Prešove dňa 26. augusta 2019 spolu s ďalším UH-60M (reg. č. 7449).[58]
UH-60M 7449 v službe Vrtuľník bol dodaný na Slovensko a odovzdaný do služby u 1. vrtuľníkovej letky v Prešove dňa 26. augusta 2019 spolu s ďalším UH-60M (reg. č. 7448).[58]
UH-60M 7445 v službe Vrtuľník bol dodaný na Slovensko a odovzdaný do služby u 1. vrtuľníkovej letky v Prešove dňa 11. januára 2020.[59]
UH-60M 7446 v službe Vrtuľník bol dodaný na Slovensko a odovzdaný do služby u 1. vrtuľníkovej letky v Prešove dňa 11. januára 2020.[59]
UH-60M 7447 v službe Vrtuľník bol dodaný na Slovensko a odovzdaný do služby u 1. vrtuľníkovej letky v Prešove dňa 11. januára 2020.[59]

Zoznam vyradených a zničených lietadiel a vrtuľníkovUpraviť

Mikojan-Gurevič MiG-29Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
MiG-29A 0820 vyradený Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci prvej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 15. decembra 1993. Vyše 12 rokov bolo v neletuschopnom stave odstavené na LZ Sliač ako záloha. Lietadlo už nikdy lietať nebude, pretože nebolo modernizované na verziu AM. Koncom roka 2020 bolo definitívne vyradené z výzbroje Vzdušných síl OS SR.[60]
MiG-29AS 3709 vyradený Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska dňa 11. januára 1990, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2004 dostal stroj novú šedo-šedú kamufláž a v nasledujúcich rokoch bol modernizovaný na verziu AS.[61] Dňa 7. decembra 2018 mu skončila technická životnosť. Koncom roka 2019 bolo definitívne vyradené z výzbroje Vzdušných síl OS SR.
MiG-29AS 3911 vyradený Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska dňa 11. januára 1990, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2004 dostal stroj novú šedo-šedú kamufláž a v nasledujúcich rokoch bol modernizovaný na verziu AS.[62] Dňa 18. decembra 2018 mu skončila technická životnosť. Koncom roka 2019 bolo definitívne vyradené z výzbroje Vzdušných síl OS SR.
MiG-29A 5113 vyradený Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska dňa 17. apríla 1990, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dlhý čas bolo v neletuschopnom stave odstavené na LZ Sliač ako záloha. V roku 2020 bolo definitívne vyradené z výzbroje Vzdušných síl OS SR.[63]
MiG-29A 5515 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska dňa 17. apríla 1990, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V súčasnosti sa nachádza vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany.[64]
MiG-29A 5817 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska dňa 17. apríla 1990, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V súčasnosti sa nachádza vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany.[65]
MiG-29A 7501 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska dňa 27. júna 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Stroj má slovenské farby, je to bývalý display stroj. V roku 1995 počas nácviku manévru zvon (manéver sa po rusky volá kolokol, nie kobra) pilot pplk. Ing. Ivan Hůlek prekročil na tomto stroji pri vyberaní manévru preťaženie 10 g, čím došlo k pokriveniu draku lietadla. V súčasnosti je majetkom VHÚ Bratislava a umiestnené ako statický exponát na LZ Sliač.[66]
MiG-29A 8003 vymenený Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska dňa 27. júna 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Posledný let uskutočnilo dňa 20. novembra 1996 a potom bolo dlhodobo uložené na Sliači. V roku 2012 bolo predané do Vojenského historického múzea Piešťany, kde sa nachádzalo do septembra 2015, kedy bolo vymenené do Leteckého múzea Kbely za bombardér Iliušin Il-28.[67][68]
MiG-29A 8605 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska dňa 28. júna 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Stroj je majetkom VHÚ Bratislava – zapožičaný Múzeu letectva v Košiciach. Zo Sliača do Košíc bol prepravený dňa 13. mája 2013.[69]
MiG-29A 9308 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska dňa 28. júna 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Posledný let uskutočnilo dňa 28. augusta 1996 a potom bolo dlhodobo uložené na LZ Sliač. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo definitívne vyradené v roku 2010. Od konca júla až po koniec septembra 2011 bolo lietadlo umiestnené pred nákupným centrom Europa SC v Banskej Bystrici, kde ako atrakcia pútalo pozornosť na Medzinárodné letecké dni SIAF 2011. Od 8. septembra 2012 sa nachádza vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany.[70]
MiG-29UB 4401 vyradený Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska 28. apríla 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2001 stroj dostal novú kamufláž. Po čiastočnej modernizácii vybraných MiGov-29A/UB na štandard AS/UBS bolo lietadlo odstavené a slúžilo na LZ Sliač ako záloha. V roku 2019 bolo definitívne vyradené z výzbroje Vzdušných síl OS SR.[71]
MiG-29A 2022 vyradený Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci prvej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 21. decembra 1993. Dňa 19. júna 2002 začal počas vzletu na lietadle horieť motor, pilot npor. Ing. Martin Kuterka incident prežil, stroj však bol značne poškodený a musel byť vyradený.[72]
MiG-29AS 6526 zničený Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci druhej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 15. decembra 1995. Po modernizácii na verziu AS zostal stroj v štandardnej zeleno-šedej kamufláži. Slúžil u 1. taktickej letky na Sliači.[73] Technická životnosť mu mala končiť 24. marca 2024. Dňa 28. septembra 2019 sa približne o 21:30 SELČ zrútil pri obci Nové Sady v miestnej časti Ceroviny (okres Nitra). Pilot mjr. Ing. Ján Kurtík sa úspešne katapultoval a po pristátí na padáku v priestore obce Podhorany si aj s pomocou miestneho občana privolal sanitku, ktorá ho previezla do nitrianskej nemocnice. K udalosti došlo pri plnení úloh cvičného vzletu dvojice stíhacích lietadiel. Druhý MiG-29 v poriadku pristál na základni Sliač. Príčinou nehody bol nedostatok paliva a následné rozhodnutie pilota o katapultáži. Minister obrany Jaroslav Naď zdôraznil, že nehodu nezapríčinil stav lietadla, ani nedostatok kompetencie zo strany pilota.[74][75]
MiG-29A 6829 zničený Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci druhej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 15. decembra 1995. Stroj mal tigriu kamufláž. Dňa 6. novembra 2002 o 20:45 SEČ sa počas nočného cvičného letu zrazil s druhým MiGom-29A (reg. č. 6930) medzi obcami Hnilčík a Spišské Tomášovce, zrážku neprežil mjr. Ing. Marián Katuška † (6829).[76][77]
MiG-29A 6930 zničený Lietadlo bolo dodané na Slovensko v rámci druhej dodávky z deblokácie ruského dlhu dňa 15. decembra 1995. Dňa 6. novembra 2002 sa zrazilo s MiGom-29A (reg. č. 6829), mjr. Ing. Martin Hronec (6930) sa zo stroja úspešne katapultoval a nebol vážne zranený.[78]

Aero L-39 AlbatrosUpraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
L-39MS 0002 predaný Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody v roku 1992 a od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, ale neskôr bolo predané, pričom dostalo nové civilné označenie N102XX.[10][79]
L-39MS 0003 predaný Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody v roku 1992 a od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, ale neskôr bolo predané, pričom dostalo nové civilné označenie N9016N.[10][80]
L-39V 0730 vyradený Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 21. júla 1976 a od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo pridelené k 1. letke 5. šlp Košice. Zo začiatku stroj lietal v pôvodnom sfarbení kombinácie bielej a žltej farby, neskôr lietadlo dostalo sfarbenie skupiny Biele Albatrosy. Stroj mal starší typ smerového kormidla, ktorý bol typický pre prvé série L-39. V roku 2001 preletel na Sliač, kde bol v roku 2006 vyradený. Posledný let uskutočnil dňa 31. augusta 2006. Momentálne sa nachádza na LZ Sliač a bol navrhnutý na predaj.[10][81]
L-39V 0745 vyradený Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody v auguste 1976 a od 4. novembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo lietadlo pridelené k 1. letke 5. šlp Košice. Lietadlo zo začiatku lietalo v pôvodnom sfarbení kombinácie bielej a žltej farby, neskôr dostalo sfarbenie Bielych Albatrosov. Stroj mal starší typ smerového kormidla, ktoré bolo po čase nahradené novším, nižším. Dňa 17. júla 1996 bolo lietadlo poškodené pri kolízii s L-39C (reg. č. 4357), pilotovi sa podarilo pristáť na letisku v Košiciach. Stroj bol opravený v LOTN. V Košiciach lietal do roku 2001, kedy preletel na Sliač. V roku 2006 bol odstavený a zostal uložený. Posledný let uskutočnil dňa 17. mája 2007. V súčasnosti sa nachádza na letisku Sliač a bol navrhnutý na predaj.[10][82]
L-39ZAM 1701 predaný Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 1. augusta 1980 a od 19. decembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo pridelené k 2. zmlp Trenčín. V septembri 1994 bolo presunuté k 33. sblk Kuchyňa. Na Sliači pôsobilo od roku 1995. Lietadlo spočiatku lietalo v štandardnej kamufláži z dvoch odtieňov zelenej a šedo-modrými spodnými plochami, neskôr dostalo sfarbenie Bielych Albatrosov a bol mu odstránený kanón GŠ-23. Sfarbenie Bielych Albatrosov mu zostalo dodnes a bol modernizovaný na verziu L-39ZAM, a pribudlo mu púzdro s kanónom. Stroj lietal u 2. letky Sliač do roku 2010, kedy mu skončila technická životnosť. Posledný let uskutočnil dňa 15. júla 2010. Dňa 6. marca 2014 bolo lietadlo predané do stavu VHÚ Bratislava, zatiaľ ostáva na letisku Sliač, má ísť do Múzea letectva v Košiciach.[10][83]
L-39ZA 1725 predaný Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 9. septembra 1980 a od 1. októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo lietadlo pridelené k 3. sbolp Kuchyňa, v marci 1993 prešlo k 2. zmlp Trenčín a v roku 1994 opäť na základňu Kuchyňa. V roku 1995 stroj prešiel k 31. slk Sliač. Lietadlo lietalo v štandardnej kamufláži verzie ZA. V roku 2002 absolvovalo generálnu opravu v LOTN, v ktorej okrem iného dostalo novú kamufláž s mierne odlišnými odtieňmi a iným tvarom číslic trupového čísla. U 2. letky Sliač lietalo do roku 2006. Posledný let uskutočnilo dňa 17. mája 2007 a následne bolo odstavené na letisku Sliač, pričom nelietalo od prechodu letky na verzie L-39CM a ZAM. Dňa 6. marca 2014 bolo lietadlo predané do stavu VHÚ Bratislava, zatiaľ ostáva ako statický exponát na Sliači.[10][84]
L-39ZAM 1730 predaný Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 12. septembra 1980 a od 20. októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bol stroj pridelený k 3. sbolp Kuchyňa, v marci 1993 prešiel k 2. zmlp Trenčín a v roku 1994 opäť na základňu Kuchyňa. Od roku 1995 lietal na Sliači. Nesie kamufláž štandardnú pre verziu ZA. V roku 2005 lietadlo absolvovalo generálnu opravu v LOTN, ktorá bola spojená s modernizáciou na verziu ZAM. Stroj dostal novú kamufláž z dvoch odtieňov zelenej a šedo-modrú na spodné plochy. Trupové číslo zostalo nezmenené, zmenená bola na ňom len farba z bielej na čiernu. U 2. letky Sliač lietal do roku 2011, kedy mu skončila technická životnosť. Posledný let uskutočnil 1. júna 2011. Dňa 6. marca 2014 bolo lietadlo predané do stavu VHÚ Bratislava, zatiaľ ostáva na letisku Sliač, má ísť do Vojenského historického múzea v Piešťanoch.[10][85]
L-39C 4355 zničený Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 9. apríla 1988 a od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Farby Bielych Albatrosov stroj dostal v roku 1992. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo pridelené k 1. letke 5. šlp Košice. Tento stroj mal už novší typ smerového kormidla. Na chvostovej ploche mu v druhej polovici 90. rokov pribudlo modré číslo 3. Toto lietadlo sa odlišovalo od ostatných strojov Bielych Albatrosov prevedením trupového čísla, ktoré bolo delené, podobné prevedenie mal aj L-39C (reg. č. 4357) a aj stroje série 46 v zostave skupiny pred rozdelením Česko-Slovenska. Dňa 3. júna 2000 stroj havaroval počas vystúpenia skupiny na letisku Sliač, pri tejto nehode zahynul mjr. Ing. Luboš Novák.[86][10][87]
L-39C 4357 zničený Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody v roku 1988 a od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Od roku 1992 lietalo vo farbách skupiny Biele Albatrosy. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo lietadlo pridelené k 1. letke 5. šlp Košice. Prevedenie trupového čísla bolo rovnaké ako u lietadla L-39C (reg. č. 4355). Dňa 17. júla 1996 sa v turbulencii stroj zrazil s L-39V (reg. č. 0745) počas nácviku skupiny, pplk. Ing. Marián Sakáč a kpt. Ing. Róbert Rozenberg sa úspešne katapultovali.[10][88]
L-39ZA 3905 zničený Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody v roku 1986 a od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo lietadlo pridelené k 3. sbolp Kuchyňa, neskôr prešlo na základňu Trenčín až nakoniec zostalo dislokované u 31. slk na Sliači. Stroj lietal v štandardnej kamufláži verzie ZA. Dňa 14. septembra 2000 sa zrútil kvôli poruche motora pri obci Ožďany, pilot, npor. Ing. Pavol Serbín, sa katapultoval.[10][89]
L-39ZA 4705 zničený Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody v roku 1989 a od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a od 1. januára 1993 lietalo na Sliači. V druhej polovici 90. rokov dostalo sfarbenie Bielych Albatrosov a bol mu odstránený kanón. Dňa 29. októbra 2002 sa počas výcviku maďarských pilotov stroj zrútil kvôli poruche motora pri obci Kalša, inštruktor Jenő Vadas a žiak Gyula Molnár sa katapultovali.[10][90]
L-39ZAM 4711 zničený Lietadlo bolo vyrobené v Aero Vodochody dňa 12. apríla 1989 a od 27. apríla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku a 1. januára 1993 bolo dislokované na LZ Sliač. Lietadlo dostalo v druhej polovici 90. rokov sfarbenie Bielych Albatrosov, pričom mu bol odstránený kanón. Keď 2. letka prešla na verzie CM a ZAM bolo odstavené z prevádzky a uložené na letisku Sliač. Lietadlo bolo v roku 2012 presunuté do LOTN za účelom generálnej opravy a modernizácie na verziu ZAM. V rámci GO dostalo novú šedú kamufláž a 6. marca 2013 bol vykonaný fabrický zálet po GO. Dňa 8. apríla 2013 lietadlo preletelo na Sliač, kde slúžilo u 2. taktickej letky.[10][91][92] Dňa 10. októbra 2018 o 14:07 SELČ sa zrútilo kvôli zlyhaniu motora počas pristávacieho manévru v oblasti medzi mestom Sliač a obcou Kováčová, pričom sa piloti úspešne katapultovali a z incidentu vyviazli bez zranení.[93][94][95] K udalosti došlo pri plnení cvičných úloh – vzdušných bojov a pri príprave na pristátie na sliačskom letisku. „Lietadlo už bolo v pristávacej konfigurácii, malo už vysunutý podvozok a klapky,“ priblížil veliteľ Vzdušných síl OS SR generálmajor Ing. Ľubomír Svoboda.[96]

Antonov An-26Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
An-26B-100 2506 v múzeu Lietadlo bolo vyrobené dňa 29. septembra 1982 v Závode č. 410 v Kyjeve a od 22. októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Prelet na letisko Piešťany sa uskutočnil 17. decembra 1992. V roku 2002 prešlo úpravou pre operácie MEDEVAC. Dňa 30. mája 2011 stroj počas pristávania v Sarajeve v Bosne a Hercegovine zasiahol vták. Na palube lietadla sa počas tohto incidentu nachádzal aj vtedajší minister obrany Ľubomír Galko. Lietadlo bolo opravené a opäť uvedené do služby. V marci roku 2016 mu skončila technická životnosť, následne bolo vyradené a v októbri 2017 nahradené prvým lietadlom C-27J Spartan.[97] Posledný let bol vykonaný dňa 4. marca 2016 z letiska Malacky-Kuchyňa na letisko Piešťany, kde bolo lietadlo vystavené ako exponát Vojenského historického múzea.[98][99][100][101][102]
An-26B-100 3208 vyradený Lietadlo bolo vyrobené dňa 4. októbra 1983 v kyjevskom Závode č. 410 a od novembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2004 prešlo úpravou na plnenie úloh MEDEVAC. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR vykonalo dňa 30. septembra 2010 a potom bolo dlhodobo odstavené. V súčasnosti je lietadlo definitívne vyradené a nachádza sa na LZ Malacky-Kuchyňa.[103]

Let L-410 TurboletUpraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
L-410FG 1203 v múzeu Lietadlo bolo vyrobené v roku 1984, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol vyradený v roku 2003. V súčasnosti sa nachádza vo Vojenskom historickom múzeu (VHM) Piešťany.[104]
L-410MA 0404 v múzeu Lietadlo bolo vyrobené v roku 1975, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Vyradené bolo v roku 1998 a od roku 2002 sa nachádza vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch.[105]
L-410MA 0405 zničený Lietadlo bolo vyrobené v roku 1975, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 2003. Lietadlo lietalo u Dubnica Air ako OM-SAB. Dňa 20. augusta 2015 bolo zničené pri leteckej katastrofe na území obce Červený Kameň.[106][107]
L-410UVP-S 0730 vymenený Lietadlo bolo vyrobené v roku 1981, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol vyradený v roku 2010. Potom vrátený do LET Kunovice a vymenený za nový stroj L-410UVP-E20 (reg. č. 2718).[108]
L-410UVP-T 0927 vymenený Lietadlo bolo vyrobené v roku 1982, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol vyradený v roku 2010. Potom bol vrátený do LET Kunovice a vymenený za nový stroj. V súčasnosti slúži ako učebná pomôcka Strednej školy leteckej v Kunoviciach.[109]
L-410UVP-T 0930 vymenený Lietadlo bolo vyrobené v roku 1982, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol v roku 2013 vrátený do LET Kunovice a vymenený za nový stroj.[110]
L-410UVP-T 1133 vymenený Lietadlo bolo vyrobené v roku 1983, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol v roku 2013 vrátený do LET Kunovice a vymenený za nový stroj.[111]

Antonov An-12Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
An-12BP 2209 predaný Lietadlo bolo vyrobené 29. júla 1964 v GAZ č. 34 v Taškente v Sovietskom zväze (dnešný Uzbekistan). Do Česko-Slovenska preletelo z moskovského letiska Domodedovo dňa 18. decembra 1980. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 1999 bol stroj predaný do Moldavska, neskôr do Angoly.[112]

Antonov An-24Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
An-24V 2903 vymenený Lietadlo pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Bolo vo farbách bielo-modro-červenej slovenskej trikolóry. V roku 2001 bolo vymenené do Česka za An-24V (reg. č. 5803), neskôr bolo predané do Nikaragui, potom do Venezuely.[113]
An-24V 5605 zničený Lietadlo bolo vyrobené 24. októbra 1969 v GAZ č. 473 v Kyjeve-Sviatošino v Sovietskom zväze (dnešná Ukrajina). Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Malo sfarbenie bielo-modro-červenej slovenskej trikolóry. Dňa 19. januára 2006 havarovalo 3 km od slovensko-maďarských hraníc, zahynulo 41 slovenských vojakov a jeden civilný zamestnanec MO SR †, nehodu prežil jeden vojak mjr. Martin Farkaš.[114]
An-24V 5803 vyradený Získaný výmenou za An-24V (reg. č. 2903) z Česka v roku 2001. V súčasnosti sa lietadlo nachádza na LZ Malacky-Kuchyňa. Je vo farbách bielo-modro-červenej slovenskej trikolóry. Býva využívané pri nácviku boja proti teroristom pri únose lietadla ešte na zemi.[115]

Jakovlev Jak-40Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
Jak-40 0823 v múzeu Lietadlo bolo vyrobené 17. septembra 1972 v SAZ č. 292 v Saratove v Sovietskom zväze (dnešné Rusko). Do Česko-Slovenska bolo dodané ešte v tom istom roku. V rokoch 1972–1981 lietalo pre Štátny letecký útvar. Od 1. novembra 1981 slúžilo v armáde pod reg. č. 0823. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V súčasnosti sa nachádza vo VHM Piešťany.[116]

Tupolev Tu-154Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
Tu-154B-2 0420 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1980. U LO FMO lietal od 18. júla 1980 pod imatrikulačnou značkou OK-BYA v salónnej úprave za účelom prepravy prezidenta ČSSR. V marci 1989 bol stroj predaný armáde. Dňa 29. marca 1989 uskutočnil prvý let u armády. Ako stroj určený pri Česko-slovenskej armády pre Slovensko odletel 22. decembra 1992 do Bratislavy. V októbri 1995 bol predaný do Ruska.[117]

Mikojan-Gurevič MiG-21Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
MiG-21MA 1112 predaný Lietadlo bolo vyrobené 27. júna 1969 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od 17. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené 14. septembra 1994, potom bolo odstavené na Sliači v deklarovanom priestore, v rozobratom stave bolo po desiatich rokoch prevezené do VHM Piešťany, v roku 2007 bolo predané spol. Aero Slovakia a následne zrenovované, v súčasnosti je vystavené na letisku v Nitre pri objekte Aero Slovakia.[118]
MiG-21MA 1113 predaný Lietadlo bolo vyrobené v júni 1969 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od 17. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo predané do Vojenského historického múzea v Piešťanoch, kde je dodnes.[119]
MiG-21MA 1114 predaný Lietadlo bolo vyrobené v júni 1969 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od 17. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka.[120]
MiG-21MA 1201 predaný Lietadlo bolo vyrobené v júni 1969 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od 17. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka.[121]
MiG-21MA 1203 predaný Lietadlo bolo vyrobené v júni 1969 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od 17. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka.[122]
MiG-21MA 1206 vyradený Lietadlo bolo vyrobené v júni 1969 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od 17. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, v súčasnosti sa nachádza na letisku v Očovej.[123]
MiG-21MA 1208 vyradený Lietadlo bolo vyrobené v júni 1969 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od 17. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, v súčasnosti sa nachádza na leteckej základni v Malackách.[124]
MiG-21MA 1209 predaný Lietadlo bolo vyrobené v 7. júna 1969 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od 17. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, bolo predané do Múzea letectva v Košiciach, kde je dodnes.[125]
MiG-21MA 1210 predaný Lietadlo bolo vyrobené v 11. júna 1969 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od 17. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR vykonalo 16. marca 1994, potom bolo vyradené, neskôr predané do Múzea letectva v Košiciach, v roku 2009 premiestnené do Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, kde je dodnes.[126]
MiG-21MA 2615 zošrotovaný Lietadlo slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve od júna 1970. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení bolo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[127]
MiG-21MA 2705 predaný Lietadlo slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve od júna 1970. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, pravdepodobne bolo odpredané do zahraničia.[128]
MiG-21MA 2706 predaný Lietadlo slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve od júna 1970. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení bolo odstavené, v roku 2009 predané do Česka.[129]
MiG-21MA 2707 predaný Lietadlo bolo vyrobené 22. mája 1970 v Gorkom (dnes Nižný Novgorod) v Sovietskom zväze (dnešné Rusko), od júna toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, bolo predané do Múzea letectva v Košiciach, kde je dodnes.[130]
MiG-21MF 4308 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 30. júla 1971, od augusta toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[131]
MiG-21MF 4309 predaný Lietadlo bolo vyrobené 23. júna 1971, od augusta toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka. Dnes je umiestnené ako exponát v Air Park – Zruč pri Plzni.[132]
MiG-21MF 4310 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 4. júla 1971, od augusta toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[133]
MiG-21MF 4311 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 25. mája 1971, od augusta toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[134]
MiG-21MF 4312 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 24. júna 1971, od júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[135]
MiG-21MF 4313 predaný Lietadlo bolo vyrobené 24. júna 1971, od augusta toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka. Dnes je umiestnené ako exponát v leteckom múzeu Olomouc – Neředín.[136]
MiG-21MF 4401 predaný Lietadlo bolo vyrobené 24. júna 1971, od augusta toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka.[137] Dnes je uložené v depozite leteckého múzea Air Park – Zruč pri Plzni.
MiG-21MF 4402 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 24. júna 1971, od augusta toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[138]
MiG-21MF 7702 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 13. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[139]
MiG-21MF 7703 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 14. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[140]
MiG-21MF 7704 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 11. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[141]
MiG-21MF 7706 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 15. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, pričom od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 1998 zošrotované.[142]
MiG-21MF 7707 predaný Lietadlo bolo vyrobené 15. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, pričom od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, lietadlo sa v súčasnosti nachádza vo VHM Piešťany.[143]
MiG-21MF 7708 darovaný Lietadlo bolo vyrobené 16. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, v roku 1994 bolo lietadlo darované RAF Benevolent Fund, potom predané do USA, kde je registrované ako N7708.[144]
MiG-21MF 7710 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 18. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo v roku 2010 zošrotované.[145]
MiG-21MF 7712 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 18. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo v roku 2010 zošrotované.[146]
MiG-21MF 7713 predaný Lietadlo bolo vyrobené 28. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku.[147] V roku 1997 dostal stroj unikátnu kamufláž pozostávajúcej z bielej, sivej a šedo čiernej farby, ktorá sa ľudovo nazývala "Milka".[148][149] Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené v Auguste v roku 2000 a v roku 2009 predané do Česka kde následne v 2010 bolo zošrotované v Přelouči.[150]
MiG-21MF 7714 predaný Lietadlo bolo vyrobené 28. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, pričom od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, lietadlo bolo vyradené z výzbroje Vzdušných síl OS SR v roku 2002. Svoj posledný let absolvovalo dňa 5. decembra 2002 a potom bolo odstavené, neskôr predané do Múzea letectva v Košiciach, kde je dodnes.[151]
MiG-21MF 7715 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 20. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, pričom od toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, lietadlo bolo vyradené z výzbroje Vzdušných síl OS SR v roku 1993. Svoj posledný let absolvovalo dňa 16. septembra 1993 a potom bolo odstavené, v roku 1998 zošrotované.[152]
MiG-21MF 7801 vyradený Lietadlo bolo vyrobené 21. júna 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, pričom od augusta toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 1999 a potom bolo dlhodobo odstavené, neskôr predané do Múzea letectva v Košiciach. Pri príležitosti konania Medzinárodných leteckých dní SIAF 2012 sa lietadlo od 8. do 30. augusta 2012 nachádzalo pred nákupným centrom Europa SC v Banskej Bystrici, kde ako atrakcia pútalo pozornosť na letecké dni[153], takisto aj v roku 2013 poslúžilo toto lietadlo k tomu istému účelu v Banskej Bystrici pri príležitosti blížiacich sa Medzinárodných leteckých dní SIAF 2013.[154] Pred blížiacimi sa Medzinárodnými leteckými dňami SIAF 2015 bolo umiestnené na Námestí SNP vo Zvolene.[155] V súčasnosti sa nachádza na leteckej základni Sliač, kde je umiestnené ako pomník.[156]
MiG-21MF 7803 predaný Lietadlo bolo vyrobené 5. júla 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka.[157]
MiG-21MF 8205 predaný Lietadlo bolo vyrobené 18. septembra 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 2000. Svoj posledný let absolvovalo 29. júla 2000 a potom bolo dlhodobo odstavené, neskôr predané do Múzea letectva v Košiciach, kde je dodnes.[158]
MiG-21MF 8207 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 17. septembra 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo v roku 2010 zošrotované.[159]
MiG-21MF 8208 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 29. septembra 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo v roku 2010 zošrotované.[160]
MiG-21MF 8209 predaný Lietadlo bolo vyrobené 20. septembra 1973 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené a potom predané do Múzea letectva v Košiciach. Z Košíc bolo premiestnené do areálu Multifunkčnej zásobovacej základne západ v Nemšovej, kde je dodnes vystavené.[161]
MiG-21MF 9404 pravdepodobne zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 30. júna 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR odkúpila lietadlo súkromná osoba do SDM v Prešove, v roku 2000 ho vymenila s istou firmou za VR-3 Rejs, lietadlo bolo pravdepodobne zošrotované.[162]
MIG-21MF 9406 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 29. mája 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 1993 a potom bolo dlhodobo odstavené, v roku 1998 zošrotované.[163]
MiG-21MF 9501 vyradený Lietadlo bolo vyrobené 30. júna 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo dlhodobo odstavené a v súčasnosti je vystavené v priestoroch leteckej základne Sliač.[164] Stroj po vyradení dostal kamufláž "Milka", ktorú mal pôvodne stroj 7713, načo neskôr dostal svoju pôvodnú hnedo zelenú kamufláž. [165] [166][167]

Momentálne je umiestnený v parku Tri Duby v meste Sliač. [168]

MiG-21MF 9502 predaný Lietadlo bolo vyrobené 30. júna 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 1993 a potom dlhodobo odstavené, neskôr predané do Múzea letectva v Košiciach, v roku 2009 premiestnené do VHM Piešťany. V roku 2011 bolo prevezené na letisko Slavnica neďaleko Dubnice nad Váhom, kde je dodnes.[169]
MiG-21MF 9710 predaný Lietadlo bolo vyrobené 31. augusta 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od decembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo dlhodobo odstavené a potom pravdepodobne odpredané do zahraničia.[170]
MiG-21MF 9712 predaný Lietadlo bolo vyrobené 1. októbra 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od decembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo dlhodobo odstavené, v roku 2005 predané do VHM Piešťany.[171]
MiG-21MF 9713 predaný Lietadlo bolo vyrobené 27. augusta 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od decembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené dňa 1. októbra 2003. V roku 2005 bolo predané do VHM Piešťany, kde je dodnes.[172]
MiG-21MF 9714 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 1. októbra 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od decembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 1998 zošrotované.[173]
MiG-21MF 9813 predaný Lietadlo bolo vyrobené 20. septembra 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od novembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo určené k zošrotovaniu, avšak kvôli administratívnej chybe nebolo zlikvidované, ale preznačené na 9815 a potom bolo administratívne zrušené. V roku 1998 bolo vystavené na podstavci pred areálom leteckých opravovní v Banskej Bystrici, neskôr prestriekané na 8915 s kamuflážou "Milka", ktorú mal na sebe stroj 7713 a predané do Aero múzea v Martine-Tomčanoch, kde je dodnes.[174]
MiG-21MF 9814 pravdepodobne zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 13. októbra 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od decembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR odkúpila lietadlo súkromná osoba do SDM v Prešove, v roku 2000 ho vymenila s istou firmou za VR-3 Rejs. Lietadlo bolo pravdepodobne zošrotované.[175]
MiG-21MF 9815 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 8. októbra 1974 v GAZ č. 30 Znamia Truda v Moskve, od novembra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo administratívnou chybou zošrotované namiesto lietadla MiG-21MF (reg. č. 9813).[176]
MiG-21R 1502 predaný Lietadlo bolo vyrobené 26. augusta 1968, od 31. januára 1969 slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 4. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách, po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo odstavené. V súčasnosti sa nachádza vo VHM Piešťany.[177]
MiG-21R 1702 predaný Lietadlo bolo vyrobené 6. mája 1969, pričom od 16. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 4. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 1994. Svoj posledný let absolvovalo dňa 6. septembra 1994. V súčasnosti sa nachádza vo VHM Piešťany.[178]
MiG-21R 1703 predaný Lietadlo bolo vyrobené 7. mája 1969, pričom od 25. júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 4. novembra 1992 preletelo na základňa v Malackách. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 1994, keď 9. septembra absolvovalo svoj prvý a zároveň aj posledný let v službách Vzdušných síl OS SR. Následne bolo dlhodobo odstavené na Sliači, neskôr predané do Múzea letectva v Košiciach, kde je pravdepodobne dodnes.[179]
MiG-21R 1918 predaný Lietadlo bolo vyrobené v roku 1970, pričom od 28. apríla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 4. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo dlhodobo odstavené na Sliači a neskôr predané do VHM Piešťany, kde je dodnes.[180]
MiG-21R 1920 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené v roku 1970, pričom od 28. apríla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 4. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo dlhodobo odstavené na Sliači, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[181]
MiG-21R 1922 predaný Lietadlo bolo vyrobené v roku 1970, pričom od 28. apríla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 4. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo dlhodobo odstavené na Sliači a neskôr predané do VHM Piešťany, kde je dodnes.[182]
MiG-21R 1923 predaný Lietadlo bolo vyrobené 19. marca 1970, od júla 1971 slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 4. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 1994, keď 6. septembra absolvovalo svoj posledný let a potom od 18. septembra 1994 bolo dlhodobo odstavené na Sliači. Neskôr bolo predané do Múzea letectva Košiciach, momentálne je umiestnené v areáli AK Košice – zapožičané z Múzea letectva Košice na dobu neurčitú.[183]
MiG-21R 1924 predaný Lietadlo bolo vyrobené v roku 1970, od 23. mája toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 4. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. V súčasnosti sa nachádza vo VHM Piešťany.[184]
MiG-21UM 0268 predaný Lietadlo bolo vyrobené 5. augusta 1972, od 5. októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 4. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 1994. Svoj posledný let absolvovalo 6. septembra 1994 a potom bolo dlhodobo odstavené, následne uložené na deklarovanom mieste leteckej základne Sliač. Dnes je umiestnené v Múzeu letectva v Košiciach.[185]
MiG-21UM 0368 zošrotovaný Lietadlo bolo vyrobené 15. augusta 1972, od 5. októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 20. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo dlhodobo odstavené, v roku 2009 predané do Česka, kde bolo zošrotované.[186]
MiG-21UM 0475 predaný Lietadlo bolo vyrobené 18. mája 1973, pričom od júna toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, neskôr predané do Múzea letectva v Košiciach, kde je dodnes.[187]
MiG-21UM 3041 predaný Lietadlo bolo vyrobené 22. februára 1974, od 28. marca toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 19. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, neskôr predané do VHM Piešťany.[188] Neskôr sa stal súčasťou Vojensko-historickej expozície Neziskovej organizácie Michaela Stranka (Michal Strenk), umiestnenej v podhradí hradu v meste Stará Ľubovňa.
MiG-21UM 3051 predaný Lietadlo bolo vyrobené 28. februára 1974, od 22. apríla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 18. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka. Dnes je jeho trup umiestnený ako exponát v leteckom múzeu Olomouc – Neředín.[189]
MiG-21UM 3156 predaný Lietadlo bolo vyrobené 28. februára 1974, od 5. apríla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 19. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, neskôr predané do VHM Piešťany, kde je dodnes.[190]
MiG-21UM 3176 predaný Lietadlo bolo vyrobené 16. februára 1975, od 30. apríla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 6. novembra 1992 preletelo na základňu v Malackách. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo predané na Ukrajinu, kde bolo rozobraté na náhradné diely v Odessa Aircraft Repair Plant.[191]
MiG-21UM 3741 predaný Lietadlo bolo vyrobené 4. mája 1975, pričom od júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, neskôr predané do VHM Piešťany.[192] V súčastnosti sa nachádza na letisku Svidník.
MiG-21UM 5026 predaný Lietadlo bolo vyrobené 12. augusta 1973, od 31. augusta toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, neskôr predané do VHM Piešťany, kde je dodnes.[193]
MiG-21UM 5101 predaný Lietadlo bolo vyrobené 30. augusta 1974, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené, v roku 2009 predané do Česka. Dnes je umiestnené v Air Park – Zruč pri Plzni.[194]
MiG-21UM 5166 predaný Lietadlo bolo vyrobené 28. augusta 1974, od októbra toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené a neskôr predané do VHM Piešťany, kde je dodnes.[195]
MiG-21US 0441 predaný Lietadlo bolo vyrobené 30. júna 1969 továrňou v Tbilisi (v dnešnom Gruzínsku), od júla toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR sa lietadlo dostalo do Vojenského múzea v Trenčíne, neskôr bolo predané do VHM Piešťany, kde je dodnes.[196]
MiG-21US 0646 predaný Lietadlo bolo vyrobené 7. apríla 1970 továrňou v Tbilisi (v dnešnom Gruzínsku), od mája toho istého roku slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené a neskôr predané do VHM Piešťany, kde je dodnes.[197]

Suchoj Su-22Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
Su-22M4 2219 v múzeu Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1984, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Posledný let uskutočnilo v roku 1999, odkedy bolo odstavené až do roku 2003. V máji 2004 bolo prevezené do VHM Piešťany.[198]
Su-22M4 2220 v múzeu Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1984, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Neskôr po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo prevezené do VHM Piešťany.[199] Momentálne by malo byť umiestnené v múzeu pri letisku Dubnica Nad Váhom - Slavnica. [200]
Su-22M4 2702 v múzeu Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1984, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Neskôr po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo prevezené do Múzea letectva v Košiciach.[201]
Su-22M4 3311 v múzeu Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Momentálne sa nachádza v múzeu VHM Piešťany. [202]
Su-22M4 3312 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 2002. V júli 2009 bol stroj prevezený na letisko Nitra-Janíkovce, kde dodnes slúži ako exponát.[203]
Su-22M4 3316 vyradený Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Lietadlo by malo byť dodnes vystavené ako exponát pri vstupnej bráne na leteckej základni v Malackách.[204]
Su-22M4 3615 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1988, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 1999 bolo predané do Angoly.[205]
Su-22M4 3616 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1988, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 1999 bolo predané do Angoly.[206]
Su-22M4 3617 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1988, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 1999 bolo predané do Angoly.[207]
Su-22M4 3618 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1988, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 1999 bolo predané do Angoly.[208]
Su-22M4 3619 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1988, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 1999 bolo predané do Angoly.[209]
Su-22M4 3620 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1988, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 1999 bolo predané do Angoly.[210]
Su-22M4 4012 v múzeu Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo lietadlo odstavené. V súčasnosti by sa malo nachádzať v Múzeu letectva v Košiciach.[211]
Su-22M4 4013 zničený Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 27. apríla 1994 počas nácviku letovej ukážky na leteckej základni v Malackách pilot prekročil letové limity stroja, lietadlo následne narazilo do hangára a explodovalo. Pilot, mjr. Ing. Vladimír Šimko, sa z lietadla úspešne katapultoval. Lietadlo bolo úplne zničené. Havária však spôsobila aj poškodenie lietadla Su-25K (reg. č. 1006) na zemi.[212]
Su-22M4 4014 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2001 bolo predané do Angoly.[213]
Su-22M4 4016 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2001 bolo predané do Angoly.[214]
Su-22M4 4017 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2001 bolo predané do Angoly.[215]
Su-22M4 4018 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2001 bolo predané do Angoly.[216]
Su-22UM-3K 6802 v múzeu Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1984, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Lietadlo by sa malo v súčasnosti nachádzať vo VHM Piešťany.[217]
Su-22UM-3K 7207 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1988, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 1999 bolo predané do Angoly.[218]
Su-22UM-3K 7208 v múzeu Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1988, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Lietadlo sa v súčasnosti nachádza vo VHM Piešťany.[219]

Suchoj Su-25Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
Su-25K 1006 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené pravdepodobne v roku 2001 a následne bolo odstavené. Dňa 27. októbra 2004 bolo predané do Arménska.[220]
Su-25K 1007 v múzeu Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené pravdepodobne v roku 2001 a následne bolo odstavené. Neskôr bolo predané do VHM Piešťany, kde je dodnes.[221]
Su-25K 1008 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené pravdepodobne v roku 2001 a následne bolo odstavené. Dňa 30. októbra 2004 bolo predané do Arménska.[222]
Su-25K 1027 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené pravdepodobne v roku 2001 a následne bolo odstavené. Dňa 27. októbra 2004 bolo predané do Arménska.[223]
Su-25K 5033 v múzeu Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1984, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 2000 a ponúknuté na predaj. V roku 2003 bol stroj predaný k novému užívateľovi. Dnes je vystavený v leteckom múzeu v Košiciach.[224]
Su-25K 5036 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1987, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené v roku 2000 a ponúknuté na predaj. V roku 2003 bol stroj predaný k novému užívateľovi. Dňa 27. októbra 2004 predaný do Arménska.[225]
Su-25K 6017 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1984, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené pravdepodobne v roku 2001 a následne bolo odstavené. Dňa 12. novembra 2004 predaný do Arménska.[226]
Su-25K 6018 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1984, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené pravdepodobne v roku 2001 a následne bolo odstavené. Dňa 30. októbra 2004 predaný do Arménska.[227]
Su-25K 8072 poškodený pri nehode Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1986, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 28. mája 1993 počas preletu na deň otvorených dverí na letisku Sliač došlo pri pristávaní lietadla k zablokovaniu bŕzd hlavného podvozku. Stroj následne vybočil z dráhy, pričom došlo k nalomeniu nosníkov krídla, vylomeniu podvozku a vytrhnutiu motorov zo závesov. Pilot sa nezranil. Neskôr však lietadlo poslúžilo ako základ pre nový letecký trenažér. Ako príčina havárie bola uvedená únava materiálu a neadekvátna reakcia pilota.[228]
Su-25K 8073 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1986, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené pravdepodobne v roku 2001 a následne bolo odstavené. Dňa 12. novembra 2004 predaný do Arménska.[229]
Su-25K 8074 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1986, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené pravdepodobne v roku 2001 a následne bolo odstavené. Dňa 30. októbra 2004 predaný do Arménska.[230]
Su-25K 8075 predaný Lietadlo bolo dodané do Česko-Slovenska v roku 1986, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené pravdepodobne v roku 2001 a následne bolo odstavené. Dňa 30. októbra 2004 predaný do Arménska.[231]
Su-25UBK 3237 predaný Lietadlo opustilo výrobný závod v Ulan-Ude dňa 31. marca 1988. Dňa 21. apríla 1988 stroj preletel do Česko-Slovenska na základňu Pardubice a 20. júna bol pridelený k 1. letke 30. bilp. Pri delení Česko-slovenskej armády lietadlo pripadlo Slovensku. Dňa 1. januára 1993 bol prevedený do stavu 1. bitevnej letky 2. zmiešaného leteckého pluku na základni Trenčín. Neskôr, 22. septembra 1994, lietadlo preletelo na základňu Kuchyňa. Dňa 1. januára 1995 bolo pridelené k 33. stíhacej bombardovacej letke. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bolo vyradené 31. decembra 2002. V roku 2004 ponúknuté na predaj. Dňa 27. októbra 2004 predaný do Arménska, kam bol 30. októbra transportovaný na palube lietadla An-124 Ruslan a následne zavedený do výzbroje arménskych vzdušných síl.[232]

Aero L-29 DelfínUpraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
L-29 1901 predaný Lietadlo slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve od júna 1966, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. V roku 2002 bol stroj predaný súkromnému majiteľovi, kde bol zrekonštruovaný a registrovaný ako OM-JET.[233]
L-29 1928 zničený Lietadlo slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve od júna 1966, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Dňa 20. septembra 1996 havarovalo z neznámych príčin neďaleko obce Studienka. Pilot, mjr. Ing. Tomáš Novotný, sa zo stroja katapultoval. Lietadlo bolo zničené.[234]
L-29 1929 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od júna 1966, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Bolo predaný do Spojených štátov, kde je prevádzkovaný pod imatrikulačnou značkou N144DT v Palm Springs v Kalifornii.[235]
L-29 1930 predaný Lietadlo slúžilo v česko-slovenskom vojenskom letectve od júna 1966, pri delení Česko-slovenskej armády pripadlo Slovensku. Bolo predané do Spojených štátov, kde je prevádzkované pod imatrikulačnou značkou N129SH vo Victorville v Kalifornii.[236]
L-29 2845 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od apríla 1968, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti sa nachádza vo VHM Piešťany.[237]
L-29 2846 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od apríla 1968, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti sa nachádza v Múzeu letectva v Košiciach.[238]
L-29 3228 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1969, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti sa nachádza vo VHM Piešťany.[239]
L-29 3229 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1969, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti sa nachádza vo VHM Piešťany.[240]
L-29 3232 predaný Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol predaný do Múzea letectva v Košiciach. V roku 2009 bol predaný do Vojenského historického múzea v Piešťanoch, kde je dodnes.[241]
L-29 3246 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1969, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti sa nachádza vo VHM Piešťany.[242]
L-29 3250 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1969, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti sa nachádza vo Frýdlante nad Ostravicou.[243]
L-29 3302 zničený Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1969, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Dňa 15. marca 1995 došlo v priebehu ukážky vyššej techniky pilotáže v malej výške vykonávanej pre delegáciu rakúskych ozbrojených síl za podmienok nízkej oblačnosti k strate rýchlosti stroja pri dotáčaní zatáčky. Stroj sa následne zachytil krídlom o vrchol stromu na vrchole pahorku vo výcvikovom priestore Javorina a zrútil sa. Pilot, mjr. Ing. Jaroslav Horník, zahynul.[244]
L-29 3404 vyradený Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1969, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti je vystavený ako pamätník na leteckej základni Malacky-Kuchyňa.[245]
L-29 3405 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1969, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Bol predaný do súkromného sektoru a v súčasnosti lieta s imatrikulačnou značkou OK-AJW.[246]
L-29 3407 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1969, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti sa nachádza v Múzeu letectva v Košiciach.[247]
L-29 3408 predaný Stroj slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1969, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR predaný do VHM Piešťany, kde je dodnes.[248]

Mil Mi-8Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
Mi-8PPA 7520 v múzeu Vrtuľník bol vyrobený 27. júna 1979 v GAZ č. 99 v Ulan-Ude v Sovietskom zväze (dnešné Rusko). Slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1984, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol vyradený v roku 2004. Dnes sa nachádza vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch.[249]
Mi-8PS 0210 modifikovaný Vrtuľník bol vyrobený v roku 1967 v Kazani v Sovietskom zväze (dnešné Rusko) a od 31. augusta toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol upravený na výcvikový trenažér.[250]
Mi-8PS-11 0837 v múzeu Vrtuľník slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve od roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol vyradený 31. decembra 2011. V súčasnosti sa nachádza vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch.[251]
Mi-8T 0817 predaný Vrtuľník bol vyrobený v júli 1970 v Kazani v Sovietskom zväze (dnešné Rusko). Od 31. júla 1970 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Dnes sa nachádza v Pass Thurn, neďaleko Mittersill, v Rakúsku a mal by byť upravený na bar.[252]
Mi-8T 1132 v múzeu Vrtuľník bol vyrobený v roku 1969 v Kazani v Sovietskom zväze (dnešné Rusko). Od 31. marca 1969 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Dnes sa nachádza vo VHM Piešťany.[253]
Mi-8T 1932 v múzeu Vrtuľník bol vyrobený 8. apríla 1969 v Kazani v Sovietskom zväze (dnešné Rusko). Od 30. apríla 1969 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Posledný let vykonal 7. novembra 1994 a posledná motorová skúška bola vykonaná 16. októbra 1996.[254] Dnes sa nachádza vo VHM Piešťany.[255]
Mi-8T 2032 v múzeu Vrtuľník bol vyrobený 8. apríla 1969 v Kazani v Sovietskom zväze (dnešné Rusko). Od 30. apríla 1969 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Posledný let vykonal 29. marca 1993 a posledná motorová skúška bola vykonaná 16. októbra 1996.[256] Následne bol predaný do Vojenského historického múzea v Piešťanoch, kde sa nachádzal do októbra 2008. Potom bol v schátralom stave na odlúčenom pracovisku Odbornej výcvikovej školy letectva, protivzdušnej obrany, komunikačných a informačných systémov a elektronického prieskumu v Košiciach. V súčasnosti je vrtuľník zrekonštruovaný v múzeu v Prešove.[257]
Mi-8T 2832 v múzeu Vrtuľník bol vyrobený v roku 1969 v Kazani v Sovietskom zväze (dnešné Rusko). Od toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol predaný do VHM Piešťany, kde je dodnes.[258]
Mi-8T 3932 predaný Vrtuľník bol vyrobený v roku 1969 v Kazani v Sovietskom zväze (dnešné Rusko). Od toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol pravdepodobne predaný.[259]

Mil Mi-17Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
Mi-17M 0812 zničený Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1985, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po modernizácii na štandard Mi-17M mal digitálnu kamufláž. V roku 2012 mu skončila technická životnosť, ale v nasledujúcich rokoch bol opäť v službe.[260] Zničený pri leteckej katastrofe 28. júla 2015 pri Geraltove.[261][262][263]
Mi-17M 0817 zničený Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1985, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Zničený pri leteckej havárii 24. decembra 2002 pri meste Travnik v Bosne a Hercegovine.[264]
Mi-17M 0821 vyradený Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1986, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V roku 2011 mu skončila technická životnosť a bol vyradený z výzbroje Vzdušných síl OS SR.[265]
Mi-17 0824 vyradený Vrtuľník bol vyrobený 28. februára 1987. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Mal byť modernizovaný v Leteckých opravovniach Trenčín na verziu Mi-17LPZS II[266], čo sa však nestalo a je pravdepodobné, že bol použitý na náhradné dielce pre potreby zostávajúcich Mi-17M vo Vzdušných silách OS SR.[267]
Mi-17M 0842 zničený Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Zničený pri leteckej katastrofe 9. októbra 2003. Počas výcviku v nízkej oblačnosti došlo k zlyhaniu prístrojov.[268] Piloti nestihli zareagovať a vrtuľník sa zrútil do zalesneného porastu na území obce Pušovce, približne 12 km severovýchodne od mesta Prešov. Pri páde stroja zahynuli všetci štyria členovia posádky.[269]
Mi-17 0843 zničený Vrtuľník bol dodaný do Česko-Slovenska v roku 1989, pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Zničený pri leteckej havárii 14. marca 2001.[270][271]

Mil Mi-2Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
Mi-2 0716 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v septembri 1988 a následne slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol predaný do Vojenského historického múzea v Piešťanoch, kde je dodnes.[272]
Mi-2 3301 vyradený Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v decembri 1973 a ešte od toho istého roku slúžil u Leteckého oddielu Ministerstva vnútra a následne u Leteckej správy Federálneho ministerstva vnútra. Od roku 1986 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti je vyradený z výzbroje Vzdušných síl OS SR.[273]
Mi-2 4523 vyradený Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v decembri 1975 a ešte od toho istého roku slúžil u Leteckého oddielu Ministerstva vnútra a následne u Leteckej správy Federálneho ministerstva vnútra. Od roku 1985 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti je vyradený z výzbroje Vzdušných síl OS SR.[274]
Mi-2 4524 zničený Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v novembri 1975 a od roku 1976 slúžil u Leteckého oddielu Ministerstva vnútra a následne u Leteckej správy Federálneho ministerstva vnútra. Od roku 1988 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Dňa 15. decembra 1995 bol vrtuľník zničený pri leteckej havárii v blízkosti obce Šarišské Michaľany. Pri vyberaní súvratu vrtuľník škrtol o zem, čím sa poškodil zadný rotor a po následnej rotácii sa zrútil. Vrtuľníku sa odtrhol podvozok a prevrátil sa na bok. Posádka nebola zranená, vrtuľník bol zničený.[275]
Mi-2 5434 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v decembri 1977. Od roku 1978 slúžil u Leteckého oddielu Ministerstva vnútra, Leteckej správy Federálneho ministerstva vnútra a následne u Leteckej správy Zboru národnej bezpečnosti. Od roku 1990 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol predaný do Vojenského historického múzea v Piešťanoch. V súčasnosti by sa mal nachádzať v Trenčíne.[276][277]
Mi-2 7737 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v júli 1982 a od augusta toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol predaný do Vojenského historického múzea v Piešťanoch, kde je dodnes.[278]
Mi-2 7738 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v júli 1982 a od augusta toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol v roku 2003 predaný do Múzea letectva v Košiciach. Dnes sa vrtuľník nachádza v areáli Aeroklubu Košice – zapožičaný od LM Košice.[279]
Mi-2 7739 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v júli 1982 a od toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol v roku 2003 predaný do Múzea letectva v Košiciach, kde je dodnes.[280]
Mi-2 8212 vyradený Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v máji 1983 a od toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti je vyradený z výzbroje Vzdušných síl OS SR.[281]
Mi-2 8213 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v máji 1983 a od júla toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol predaný do Múzea letectva v Košiciach, kde je dodnes.[282]
Mi-2 8215 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v máji 1983 a od toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol predaný do Maďarska, kde získal imatrikulačnú značku HA-BGF.[283] V súčasnosti sa nachádza v Oberhausene v Nemecku.[284]
Mi-2 8217 vyradený Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v júni 1983.[285] Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti je vyradený z výzbroje Vzdušných síl OS SR.[286]
Mi-2 8746 vyradený Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v júli 1984 a od toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. V súčasnosti je vyradený z výzbroje Vzdušných síl OS SR.[287]
Mi-2 8940 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v decembri 1984 a ešte od toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol od júla 2009 v schátralom stave na letisku Poprad-Tatry a neskôr bol predaný do Liptovského Mikuláša, kde by sa mal nachádzať dodnes.[288]
Mi-2 8942 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v decembri 1984 a ešte od toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol v júni roku 2000 predaný do Maďarska, kde získal imatrikulačnú značku HA-BGE.[289]
Mi-2 8943 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v decembri 1984 a ešte od toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol od mája 2007 v schátralom stave na letisku Poprad-Tatry a neskôr bol predaný do Liptovského Mikuláša, kde by sa mal nachádzať dodnes.[290]
Mi-2Ch 9426 predaný Vrtuľník bol vyrobený vo WSK Świdnik v Poľsku v októbri 1985 a následne slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Po vyradení z výzbroje Vzdušných síl OS SR bol v júli 1998 predaný do Vojenského historického múzea v Piešťanoch. V súčasnosti by sa mal nachádzať v Trenčíne.[291]

Mil Mi-24Upraviť

Verzia Registrácia Stav Pôvod a ďalšie poznámky
Mi-24D 0100 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 19. júna 1980 a následne od 15. augusta toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Sliač preletel 2. novembra 1992, pričom už 9. decembra preletel na základňu do Prešova. V rokoch 1996 až 1998 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 14. septembra 2004. V septembri 2005 mu skončila technická životnosť a od roku 2006 je vystavený vo VHM Piešťany.[292]
Mi-24D 0101 vyradený Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 19. júna 1980 a následne od augusta toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel až v júni 1993. V rokoch 1995 až 1998 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 29. septembra 2004. V novembri 2004 mu skončila technická životnosť a od roku 2006 je vystavený ako pomník na základni v Prešove.[293]
Mi-24D 0149 vyradený Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 13. apríla 1981 a následne od 21. apríla toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v novembri 1992. Dňa 4. septembra 1994 mu skončila technická životnosť a potom bol až do generálnej opravy v LOTN odstavený. Generálnu opravu absolvoval v rokoch 2001 až 2003. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 15. decembra 2009. Technická životnosť mu skončila dňa 31. decembra 2009 a neskôr bol vyradený z výzbroje.[294] Momentálne umiestnený v Múzeu letectva Košice.
Mi-24D 0150 zničený Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 20. februára 1981 a následne od 21. apríla toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v novembri 1992. Dňa 16. augusta 1995 mu skončila technická životnosť a potom bol až do generálnej opravy v LOTN odstavený. Generálnu opravu absolvoval v rokoch 2000 až 2002. Vrtuľník bol zničený pri leteckej katastrofe dňa 10. mája 2005 v blízkosti letiska Ražňany neďaleko Sabinova, pri ktorej zahynuli všetci traja členovia posádky.[295][296][297]
Mi-24D 0215 vyradený Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 19. mája 1982 a následne od 18. júna toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v novembri 1992. Dňa 27. marca 1998 mu skončila technická životnosť a potom bol až do generálnej opravy v LOTN odstavený. Generálnu opravu absolvoval v rokoch 2001 až 2004. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 19. novembra 2009. Technická životnosť mu skončila dňa 31. decembra 2009 a následne bol vyradený z výzbroje.[298]
Mi-24D 0222 vyradený Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 1. septembra 1982 a následne od 3. septembra toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v novembri 1992. V rokoch 2001 až 2004 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 23. júna 2011, pričom technická životnosť mu skončila ešte v tom istom roku a následne bol definitívne vyradený z výzbroje.[299]
Mi-24D 0223 vyradený Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 1. septembra 1982 a následne od 3. septembra toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v novembri 1992. Dňa 31. decembra 1998 mu skončila technická životnosť a potom bol až do generálnej opravy v LOTN odstavený. V rokoch 2003 až 2004 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 25. augusta 2011, kedy mu zároveň skončila aj technická životnosť a následne bol definitívne vyradený z výzbroje.[300]
Mi-24D 4009 vyradený Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 21. júla 1978 a následne od 1. novembra 1981 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v novembri 1992. Dňa 13. mája 1998 mu skončila technická životnosť a potom bol až do generálnej opravy v LOTN odstavený. V rokoch 2001 až 2003 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 28. júna 2006. Technická životnosť mu skončila dňa 31. decembra 2008 a potom bol navrhnutý do prebytočnosti pre potreby expozície VHM Piešťany.[301]
Mi-24DU 6040 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 9. septembra 1985 a následne od 8. októbra toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. V roku 1997 absolvoval generálnu opravu na Ukrajine. Dňa 4. októbra 2001 vrtuľník núdzovo pristál do terénu po kolízii s istiacim drôtom vysokého napätia. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 20. februára 2003. Technická životnosť mu skončila dňa 26. júna 2004 a v roku 2006 bol predaný do VHM Piešťany, kde je dodnes.[302]
Mi-24V 0704 značne poškodený Vrtuľník opustil výrobný závod v októbri 1985 a následne od 21. decembra toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. V rokoch 1994 až 1995 absolvoval revíziu v LOTN a v rokoch 2002 až 2004 generálnu opravu. Dňa 1. októbra 2008 vrtuľník núdzovo pristál popri diaľnici D1 pri Považskej Bystrici po náhlom znížení výkonu jedného z motorov. Vrak vrtuľníka bol v roku 2011 inštalovaný vo VVP Lešť v časti pre výcvik špeciálnych jednotiek.[303]
Mi-24V 0707 vyradený Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 3. decembra 1985 a následne od 21. decembra toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. V rokoch 2003 až 2006 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 10. novembra 2009, pričom technická životnosť mu skončila ešte v tom istom roku a následne bol vyradený z výzbroje.[304]
Mi-24V 0708 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 17. novembra 1985 a následne od 21. decembra toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel až v júli 1993 kvôli potrebnej generálnej oprave. V rokoch 1998 až 1999 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 7. novembra 2005, pričom technická životnosť mu skončila 24. novembra toho istého roku a následne bol vyradený z výzbroje.[305]Podľa časopisu Air Forces Monthly January 2018 str.22 bol predaný do Senegalu.
Mi-24V 0786 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 15. mája 1987 a následne od 10. augusta toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. V rokoch 1997 až 1999 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 4. apríla 2006 a potom bol odstavený. Technická životnosť mu skončila dňa 29. apríla 2012 a následne bol predaný do VHM Piešťany, kde je dodnes.[306]
Mi-24V 0787 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 27. mája 1987 a následne od 10. augusta toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. V rokoch 1995 až 1997 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 13. júna 2003 a potom bol odstavený. Technická životnosť mu skončila v máji 2012 a následne bol predaný do VHM Piešťany, kde je dodnes.[307]
Mi-24V 0813 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 1. decembra 1987 a následne od 8. januára 1988 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. V rokoch 2003 až 2006 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 29. novembra 2007. Technická životnosť mu skončila 30. novembra toho istého roku a potom bol vyradený z výzbroje.[308]Podľa časopisu Air Forces Monthly January 2018 str.22 bol predaný do Senegalu.
Mi-24V 0814 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 1. decembra 1987 a následne od 8. januára 1988 slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. V rokoch 1998 až 2000 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 28. novembra 2007. Technická životnosť mu skončila 29. novembra toho istého roku a potom bol vyradený z výzbroje. V roku 2016 bol predaný do Kamerunu.[309]
Mi-24V 0832 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 26. marca 1988 a následne od 5. apríla toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. Dňa 31. decembra 1998 mu skončila technická životnosť. V rokoch 1999 až 2001 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 12. decembra 2007. Technická životnosť mu skončila 2. marca 2008 a potom bol navrhnutý do prebytočnosti pre potreby expozície VHM Piešťany. V roku 2016 bol predaný do Kamerunu.[310]
Mi-24V 0833 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod v apríli 1988 a následne od 5. apríla toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. Dňa 31. decembra 1998 mu skončila technická životnosť a potom bol odstavený. V rokoch 2002 až 2006 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 20. septembra 2011. Technická životnosť mu skončila 31. decembra toho istého roku a následne bol definitívne vyradený z výzbroje.[311]Podľa časopisu Air Forces Monthly January 2018 str.22 bol predaný do Senegalu.
Mi-24V 0927 predaný Vrtuľník opustil výrobný závod dňa 22. februára 1989 a následne od 29. marca toho istého roku slúžil v česko-slovenskom vojenskom letectve. Pri delení Česko-slovenskej armády pripadol Slovensku. Na Slovensko preletel v októbri 1992. Dňa 31. decembra 1998 mu skončila technická životnosť a potom bol odstavený. V rokoch 2002 až 2005 absolvoval generálnu opravu v LOTN. Posledný let v službách Vzdušných síl OS SR uskutočnil dňa 20. septembra 2011. Technická životnosť mu skončila 31. decembra toho istého roku a následne bol definitívne vyradený z výzbroje a predaný do VHM Piešťany, kde je dodnes.[312]

ReferencieUpraviť

 1. http://forum.valka.cz/topic/view/54801/
 2. http://forum.valka.cz/topic/view/54807/
 3. http://forum.valka.cz/topic/view/54809/
 4. http://forum.valka.cz/topic/view/54812/
 5. http://forum.valka.cz/topic/view/54782/
 6. http://forum.valka.cz/topic/view/54811/
 7. http://forum.valka.cz/topic/view/54813/
 8. http://forum.valka.cz/topic/view/54814/
 9. http://forum.valka.cz/topic/view/54792/
 10. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u http://www.2sqn.sk/sk/albatros#albatrosy
 11. http://forum.valka.cz/topic/view/52363/
 12. http://forum.valka.cz/topic/view/67715/
 13. http://forum.valka.cz/topic/view/67716/
 14. http://forum.valka.cz/topic/view/67629/
 15. http://forum.valka.cz/topic/view/67718/
 16. http://www.2sqn.sk/sk/novinky/90
 17. http://forum.valka.cz/topic/view/67717/
 18. http://forum.valka.cz/topic/view/159421/
 19. http://forum.valka.cz/topic/view/90413/
 20. http://forum.valka.cz/topic/view/88321/
 21. http://www.mosr.sk/40735-sk/prve-z-dvoch-lietadiel-spartan-je-uz-na-slovensku/
 22. Lietadlo Spartan príde neskôr, ministerstvo si uplatní možné sankcie [online]. Ministerstvo obrany SR, 2017-06-27, [cit. 2017-06-27]. Dostupné online.
 23. https://www.gonzoaviation.com/clanok/zalet-spartana-c-27j-pre-slovak-air-force-v-turine
 24. https://www.mod.gov.sk/40799-sk/minister-gajdos-slavnostne-odovzdal-vojakom-do-uzivania-prve-lietadlo-spartan/
 25. C-27J 1962 [online]. forum.valka.cz, [cit. 2018-04-09]. Dostupné online.
 26. TASR. V letke vzdušných síl Ozbrojených síl SR je druhý Spartan. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2018-04-09. Dostupné online [cit. 2018-04-09].
 27. http://forum.valka.cz/topic/view/53043/
 28. http://forum.valka.cz/topic/view/52424/
 29. http://forum.valka.cz/topic/view/61288/
 30. http://forum.valka.cz/topic/view/91396/
 31. http://forum.valka.cz/topic/view/96973/
 32. http://forum.valka.cz/topic/view/159833/
 33. http://forum.valka.cz/topic/view/159832/
 34. http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=298296&l=sk
 35. http://forum.valka.cz/topic/view/56415/
 36. http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=283772&l=sk
 37. http://forum.valka.cz/topic/view/85480/
 38. https://spectator.sme.sk/c/20048255/investigators-deceased-soldiers-safety-rope-cut-to-save-others.html
 39. http://forum.valka.cz/topic/view/52692/
 40. http://forum.valka.cz/topic/view/52695/
 41. http://www.teraz.sk/slovensko/vojensky-vrtulnik-mi-17-musel-nudzov/204656-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=0
 42. http://forum.valka.cz/topic/view/192564/01-07-2016-Nudzove-pristatie-vrtulnika-Mi-17-LPZS-
 43. http://forum.valka.cz/topic/view/91981
 44. http://forum.valka.cz/topic/view/52698/
 45. https://spectator.sme.sk/c/20569222/the-first-two-black-hawks-land-in-slovakia.html
 46. http://forum.valka.cz/topic/view/92230/
 47. https://www.crz.gov.sk/zmluva/5485033/
 48. http://forum.valka.cz/topic/view/52714/
 49. http://forum.valka.cz/topic/view/52718/
 50. http://forum.valka.cz/topic/view/52717/
 51. http://forum.valka.cz/topic/view/52719/
 52. https://www.crz.gov.sk/zmluva/5485029/
 53. http://forum.valka.cz/topic/view/52720/
 54. a b http://www.mod.gov.sk/40052-sk/prve-dva-vrtulniky-black-hawk-su-uz-na-slovensku/
 55. a b http://www.mod.gov.sk/40252-sk/minister-gajdos-odovzdal-vzdusnym-silam-prve-dva-vrtulniky-black-hawk/
 56. a b Do výzbroje ozbrojených síl pribudli ďalšie dva vrtuľníky UH-60M Black Hawk [online]. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 2018-07-12, [cit. 2018-07-12]. Dostupné online.
 57. a b Minister Gajdoš odovzdal vojakom ďalšie dva vrtuľníky Black Hawk, využívať ich budú aj na pomoc v krízových situáciách [online]. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 2018-07-20, [cit. 2018-07-20]. Dostupné online.
 58. a b Na Sliači pristáli ďalšie dva nové vrtuľníky Black Hawk [online]. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 2019-08-26, [cit. 2019-08-27]. Dostupné online.
 59. a b c TASR. V Prešove pristáli posledné tri vrtuľníky Black Hawk. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2020-01-11. Dostupné online [cit. 2020-01-14]. ISSN 1335-4418.
 60. http://forum.valka.cz/topic/view/86039/
 61. http://forum.valka.cz/topic/view/54798/
 62. http://forum.valka.cz/topic/view/54799/
 63. http://forum.valka.cz/topic/view/51603/
 64. http://forum.valka.cz/topic/view/51605/
 65. http://forum.valka.cz/topic/view/51607/
 66. http://forum.valka.cz/topic/view/51609/
 67. http://www.teraz.sk/slovensko/vhu-na-slovensko-mieri-il-28-mig-29/158215-clanok.html
 68. http://forum.valka.cz/topic/view/51612/
 69. http://forum.valka.cz/topic/view/51614/
 70. http://forum.valka.cz/topic/view/51617/
 71. http://forum.valka.cz/topic/view/53015/
 72. http://forum.valka.cz/topic/view/69674/
 73. http://forum.valka.cz/topic/view/54466/
 74. TASR/TERAZ.sk. VIDEO: Pri Nových Sadoch spadlo stíhacie lietadlo MiG-29. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-09-28. Dostupné online [cit. 2019-09-29].
 75. TASR; CUPRIK, Roman. Pri Nových Sadoch v nitrianskom okrese spadlo stíhacie lietadlo MiG-29. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2019-09-28. Dostupné online [cit. 2019-09-29]. ISSN 1335-4418.
 76. http://www.sme.sk/c/719813/cvicny-boj-stal-pilota-stihacky-zivot.html
 77. http://forum.valka.cz/topic/view/54816/
 78. http://forum.valka.cz/topic/view/54817/
 79. http://forum.valka.cz/topic/view/52407/
 80. http://forum.valka.cz/topic/view/52408/
 81. http://forum.valka.cz/topic/view/53037/
 82. http://forum.valka.cz/topic/view/53041/
 83. http://forum.valka.cz/topic/view/74111/
 84. http://forum.valka.cz/topic/view/52382/
 85. http://forum.valka.cz/topic/view/88320/
 86. SABO, Kristián. Pred rokom tragicky zahynul na Sliači pilot Bielych albatrosov Ľuboš Novák. sme.sk (Bratislava: Petit Press), 2001-06-01. Dostupné online [cit. 2016-05-25]. ISSN 1335-4418.
 87. http://forum.valka.cz/topic/view/52377/
 88. http://forum.valka.cz/topic/view/52378/
 89. http://forum.valka.cz/topic/view/52396/
 90. http://forum.valka.cz/topic/view/52399/
 91. http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/uvlni/ZS_SKS2016001_web.pdf
 92. http://forum.valka.cz/topic/view/159420/
 93. Medzi Sliačom a Kováčovou sa zrútilo vojenské lietadlo L-39, piloti sa katapultovali [online]. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 2018-10-10, [cit. 2018-10-10]. Dostupné online.
 94. Piloti z havarovaného lietadla L-39 sú mimo ohrozenia života [online]. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 2018-10-10, [cit. 2018-10-10]. Dostupné online.
 95. Pilotov z havarovaného lietadla L-39 už prepustili z nemocnice do domáceho liečenia [online]. Bratislava: Ministerstvo obrany SR, 2018-10-10, [cit. 2018-10-10]. Dostupné online.
 96. TASR. VIDEO: Gajdoš: Vojenské lietadlo sa zrútilo pre poruchu motora. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2018-10-10. Dostupné online [cit. 2018-10-10].
 97. Lietadlo Spartan príde neskôr, ministerstvo si uplatní možné sankcie [online]. Ministerstvo obrany SR, 2017-06-27, [cit. 2017-06-27]. Dostupné online.
 98. http://www.gonzoaviation.com/clanok/posledny-let-an-26-do-muzea-v-piestanoch
 99. https://www.facebook.com/ozbrojenesily/photos/a.1490955474547915.1073741828.1446086372368159/1559976340979161/?type=3
 100. http://www.aktuality.sk/clanok/324829/obrana-v-armade-dosluzilo-posledne-dopravne-lietadlo-an-26-nahradia-ho-spartany/
 101. http://domov.sme.sk/c/20125520/v-armade-dosluzilo-posledne-dopravne-lietadlo-an-26.html
 102. http://forum.valka.cz/topic/view/52735/
 103. http://forum.valka.cz/topic/view/52737/
 104. http://forum.valka.cz/topic/view/53042/
 105. http://forum.valka.cz/topic/view/52429/
 106. http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/uvlni/ZS_SKA2015005_web.pdf
 107. http://forum.valka.cz/topic/view/52430/
 108. http://forum.valka.cz/topic/view/52413/
 109. http://forum.valka.cz/topic/view/52417/
 110. http://forum.valka.cz/topic/view/52420/
 111. http://forum.valka.cz/topic/view/52422/
 112. http://forum.valka.cz/topic/view/52726/
 113. http://forum.valka.cz/topic/view/52727/
 114. http://forum.valka.cz/topic/view/55640/
 115. http://forum.valka.cz/topic/view/52730/
 116. http://forum.valka.cz/topic/view/56416/
 117. http://forum.valka.cz/topic/view/52741/
 118. http://forum.valka.cz/topic/view/51747/
 119. http://forum.valka.cz/topic/view/51748/
 120. http://forum.valka.cz/topic/view/51749/
 121. http://forum.valka.cz/topic/view/51751/
 122. http://forum.valka.cz/topic/view/51753/
 123. http://forum.valka.cz/topic/view/51756/
 124. http://forum.valka.cz/topic/view/51758/
 125. http://forum.valka.cz/topic/view/51759/
 126. http://forum.valka.cz/topic/view/51760/
 127. http://forum.valka.cz/topic/view/53917/
 128. http://forum.valka.cz/topic/view/51768/
 129. http://forum.valka.cz/topic/view/51769/
 130. http://forum.valka.cz/topic/view/51770/
 131. http://forum.valka.cz/topic/view/51789/
 132. http://forum.valka.cz/topic/view/51790/
 133. http://forum.valka.cz/topic/view/51791/
 134. http://forum.valka.cz/topic/view/51792/
 135. http://forum.valka.cz/topic/view/51793/
 136. http://forum.valka.cz/topic/view/51794/
 137. http://forum.valka.cz/topic/view/51797/
 138. http://forum.valka.cz/topic/view/51798/
 139. http://forum.valka.cz/topic/view/51846/
 140. http://forum.valka.cz/topic/view/51847/
 141. http://forum.valka.cz/topic/view/51848/
 142. http://forum.valka.cz/topic/view/51850/
 143. http://forum.valka.cz/topic/view/51851/
 144. http://forum.valka.cz/topic/view/51852/
 145. http://forum.valka.cz/topic/view/51854/
 146. http://forum.valka.cz/topic/view/51856/
 147. http://forum.valka.cz/topic/view/51857/
 148. https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/pdf/info-2011-03CZ.pdf
 149. https://www.eduard.com/out/media/84126.pdf
 150. https://www.valka.cz/MiG-21MF-7713-t213143
 151. http://forum.valka.cz/topic/view/51858/
 152. http://forum.valka.cz/topic/view/51859/
 153. http://bbonline.sk/foto-video-pred-europu-priviezli-stihacku-mig-21/
 154. http://www.aktuality.sk/clanok/234088/siaf-tento-rok-bude-navstevnikov-lakat-stihacka-mig-21/
 155. http://www.vvzs.mil.sk/index.php?ID=55040
 156. http://forum.valka.cz/topic/view/51860/
 157. http://forum.valka.cz/topic/view/51862/
 158. http://forum.valka.cz/topic/view/51864/
 159. http://forum.valka.cz/topic/view/51866/
 160. http://forum.valka.cz/topic/view/51867/
 161. http://forum.valka.cz/topic/view/51868/
 162. http://forum.valka.cz/topic/view/51870/
 163. http://forum.valka.cz/topic/view/51871/
 164. http://forum.valka.cz/topic/view/51879/
 165. MiG-21MF 9501 : Slovenská republika [online]. https://www.valka.cz, [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (po česky)
 166. 9501 (cn 969501) Mikoyan-Gurevich MiG-21MF Photo by Carl Brent | AIRFIGHTERS.COM [online]. www.airfighters.com, [cit. 2021-02-09]. Dostupné online. (po anglicky)
 167. Fotogaléria www.lietadla.com [online]. www.fotogaleria.lietadla.com, [cit. 2021-02-09]. Dostupné online.
 168. https://www.facebook.com/mosr.sk/posts/4668728309827543
 169. http://forum.valka.cz/topic/view/51880/
 170. http://forum.valka.cz/topic/view/51886/
 171. http://forum.valka.cz/topic/view/51888/
 172. http://forum.valka.cz/topic/view/51889/
 173. http://forum.valka.cz/topic/view/51890/
 174. http://forum.valka.cz/topic/view/51898/
 175. http://forum.valka.cz/topic/view/51899/
 176. http://forum.valka.cz/topic/view/51900/
 177. http://forum.valka.cz/topic/view/51946/
 178. http://forum.valka.cz/topic/view/51950/
 179. http://forum.valka.cz/topic/view/51951/
 180. http://forum.valka.cz/topic/view/51955/
 181. http://forum.valka.cz/topic/view/51957/
 182. http://forum.valka.cz/topic/view/51959/
 183. http://forum.valka.cz/topic/view/51960/
 184. http://forum.valka.cz/topic/view/51961/
 185. http://forum.valka.cz/topic/view/52277/
 186. http://forum.valka.cz/topic/view/52278/
 187. http://forum.valka.cz/topic/view/52280/
 188. http://forum.valka.cz/topic/view/52286/
 189. http://forum.valka.cz/topic/view/52287/
 190. http://forum.valka.cz/topic/view/52288/
 191. http://forum.valka.cz/topic/view/52290/
 192. http://forum.valka.cz/topic/view/52293/
 193. http://forum.valka.cz/topic/view/52297/
 194. http://forum.valka.cz/topic/view/52299/
 195. http://forum.valka.cz/topic/view/52300/
 196. http://forum.valka.cz/topic/view/52265/
 197. http://forum.valka.cz/topic/view/52268/
 198. http://forum.valka.cz/topic/view/52238/
 199. http://forum.valka.cz/topic/view/52239/
 200. http://www.aviationmuseum.eu/Blogvorm/aeroklub-dubnica-nad-vahom/
 201. http://forum.valka.cz/topic/view/52242/
 202. http://forum.valka.cz/topic/view/52203/
 203. http://forum.valka.cz/topic/view/52204/
 204. http://forum.valka.cz/topic/view/52207/
 205. http://forum.valka.cz/topic/view/52213/
 206. http://forum.valka.cz/topic/view/52212/
 207. http://forum.valka.cz/topic/view/52214/
 208. http://forum.valka.cz/topic/view/52215/
 209. http://forum.valka.cz/topic/view/52216/
 210. http://forum.valka.cz/topic/view/52217/
 211. http://forum.valka.cz/topic/view/52231/
 212. http://forum.valka.cz/topic/view/52232/
 213. http://forum.valka.cz/topic/view/52233/
 214. http://forum.valka.cz/topic/view/52235/
 215. http://forum.valka.cz/topic/view/52236/
 216. http://forum.valka.cz/topic/view/52237/
 217. http://forum.valka.cz/topic/view/53026/
 218. http://forum.valka.cz/topic/view/53029/
 219. http://forum.valka.cz/topic/view/53030/
 220. http://forum.valka.cz/topic/view/51935/
 221. http://forum.valka.cz/topic/view/51936/
 222. http://forum.valka.cz/topic/view/51937/
 223. http://forum.valka.cz/topic/view/51938/
 224. http://forum.valka.cz/topic/view/51907/
 225. http://forum.valka.cz/topic/view/51908/
 226. http://forum.valka.cz/topic/view/51911/
 227. http://forum.valka.cz/topic/view/51912/
 228. http://forum.valka.cz/topic/view/51915/
 229. http://forum.valka.cz/topic/view/51916/
 230. http://forum.valka.cz/topic/view/51917/
 231. http://forum.valka.cz/topic/view/51918/
 232. http://forum.valka.cz/topic/view/53033/
 233. http://forum.valka.cz/topic/view/52307/
 234. http://forum.valka.cz/topic/view/52308/
 235. http://forum.valka.cz/topic/view/52309/
 236. http://forum.valka.cz/topic/view/52310/
 237. http://forum.valka.cz/topic/view/52311/
 238. http://forum.valka.cz/topic/view/52312/
 239. http://forum.valka.cz/topic/view/52313/
 240. http://forum.valka.cz/topic/view/52314/
 241. http://forum.valka.cz/topic/view/52315/
 242. http://forum.valka.cz/topic/view/52316/
 243. http://forum.valka.cz/topic/view/56061/
 244. http://forum.valka.cz/topic/view/52319/
 245. http://forum.valka.cz/topic/view/52322/
 246. http://forum.valka.cz/topic/view/52323/
 247. http://forum.valka.cz/topic/view/52324/
 248. http://forum.valka.cz/topic/view/52325/
 249. http://www.helicopter-database.de/mi8_aircraft2.php?index=994-9787520_5
 250. http://forum.valka.cz/topic/view/52652/
 251. http://forum.valka.cz/topic/view/52664/
 252. http://www.helicopter-database.de/mi8_aircraft2.php?index=E-108017_4
 253. http://forum.valka.cz/topic/view/52667/
 254. http://forum.valka.cz/topic/view/52671/
 255. http://www.helicopter-database.de/mi8_aircraft2.php?index=3871-3219_3
 256. http://forum.valka.cz/topic/view/52672/
 257. http://www.helicopter-database.de/mi8_aircraft2.php?index=3871-3220_5
 258. http://www.helicopter-database.de/mi8_aircraft1.php?index=3871-3208_6
 259. http://www.helicopter-database.de/mi8_cn.php?cn=030932
 260. http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=267098&l=sk
 261. http://www.teraz.sk/slovensko/pad-vrtulnik-armada-mi17-vysetrovanie/151129-clanok.html
 262. http://presov.korzar.sme.sk/c/7935800/v-pohori-cergov-spadol-vojensky-vrtulnik-pilot-zomrel.html
 263. http://forum.valka.cz/topic/view/52684/
 264. http://forum.valka.cz/topic/view/52689/
 265. http://forum.valka.cz/topic/view/52693/
 266. http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=226957&l=sk
 267. http://forum.valka.cz/topic/view/52696/
 268. http://www.vrtulniky.sk/letecke-nehody/nehoda-pusovce-pri-presove-2003/
 269. http://forum.valka.cz/topic/view/52715/
 270. http://www.vrtulniky.sk/letecke-nehody/nehoda-presov-2001/
 271. http://forum.valka.cz/topic/view/52716/
 272. http://forum.valka.cz/topic/view/52470/
 273. http://forum.valka.cz/topic/view/52471/
 274. http://forum.valka.cz/topic/view/52472/
 275. http://forum.valka.cz/topic/view/52473/
 276. http://forum.valka.cz/topic/view/52474/
 277. http://www.helicopter-database.de/mi2_aircraft1.php?index=PZL2-05434_4
 278. http://forum.valka.cz/topic/view/52475/
 279. http://forum.valka.cz/topic/view/52476/
 280. http://forum.valka.cz/topic/view/52477/
 281. http://forum.valka.cz/topic/view/58946/
 282. http://forum.valka.cz/topic/view/52479/
 283. http://forum.valka.cz/topic/view/52480/
 284. http://www.helicopter-database.de/mi2_aircraft2.php?index=PZL2-08215_6
 285. http://www.helicopter-database.de/mi2_aircraft1.php?index=PZL2-08217_1
 286. http://forum.valka.cz/topic/view/52481/
 287. http://forum.valka.cz/topic/view/56426/
 288. http://www.helicopter-database.de/mi2_aircraft2.php?index=PZL2-08940_5
 289. http://www.helicopter-database.de/mi2_aircraft2.php?index=PZL2-08942_3
 290. http://www.helicopter-database.de/mi2_aircraft2.php?index=PZL2-08943_4
 291. http://www.helicopter-database.de/mi2_aircraft2.php?index=PZL2-09426_3
 292. http://forum.valka.cz/topic/view/51968/
 293. http://forum.valka.cz/topic/view/51987/
 294. http://forum.valka.cz/topic/view/51994/
 295. http://forum.valka.cz/topic/view/51995/
 296. http://www.vrtulniky.sk/letecke-nehody/nehoda-raznany-2006-okolnosti-tragedie/
 297. http://www.vrtulniky.sk/letecke-nehody/nehoda-raznany-2006-vysetrovanie/
 298. http://forum.valka.cz/topic/view/51998/
 299. http://forum.valka.cz/topic/view/52005/
 300. http://forum.valka.cz/topic/view/52007/
 301. http://forum.valka.cz/topic/view/52008/
 302. http://forum.valka.cz/topic/view/52488/
 303. http://forum.valka.cz/topic/view/52014/
 304. http://forum.valka.cz/topic/view/52016/
 305. http://forum.valka.cz/topic/view/52017/
 306. http://forum.valka.cz/topic/view/52020/
 307. http://forum.valka.cz/topic/view/52021/
 308. http://forum.valka.cz/topic/view/52026/
 309. http://forum.valka.cz/topic/view/52027/
 310. http://forum.valka.cz/topic/view/52030/
 311. http://forum.valka.cz/topic/view/52031/
 312. http://forum.valka.cz/topic/view/52038/

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť