Zoznam staroegyptských sídiel

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam najdôležitejších staroegyptských sídiel obsahuje administratívne strediská (metropolis) nomov, mestá (polis) a väčšie dediny. Názvy sídiel sa v priebehu času menili, pri niektorých sú uvedené ich alternatívy bez časového určenia.

Vysvetlivky: ■ – metropolis v určitom období a □ – polis; E – časové obdobie (éra) existencie sídla, príp. nálezov v lokalite (A – preddynastické alebo archaické obdobie, K – klasické obdobie, H – helénske obdobie, R – rímske a N – neskoré alebo byzantské obdobie). V zátvorke je zaužívaná hybridná forma názvu. Ak sa názov opakuje, je pridané číslo nomu, ku ktorému sídlo patrí.

ZoznamUpraviť

nom C zaužívaný názov E grécky názov latinský názov staroegyptský názov dnešná lokalita
{a08-01} H08 Abdžu (Abydos) {00111} HRN {Αβυδος} Ἄβυδος Abydus Abdžu Umm el-Káb
{a01-03} H01 Abu (Elefantine) {11111} AKHRN {Ελεφαντινη} Ἐλεφαντίνη / Ἰηβ Elephantine Abu Geziret Asuán
{a14-03} H14 Achetaton {01000} K {.}     Achetaton el-Amarna
{b03-06} D03 Alexandria {00111} HRN {Αλεξανδρεια} Ἀλεξάνδρεια Alexandria Rakedet / Rakote el-’Iskandaríja
{b03-09} D03 Andronpolis {00011} RN {Ανδρων πολις} Ἀνδρῶν πόλις Andros   ?
{a15-02} H15 Antinoopolis {00011} RN {Αντινοου πολις} Ἀντινόου πόλις Antinou   eš-Šéch Ibada
{b13-01} D13 Babylon {00111} HRN {Βαβυλων} Βαβυλών / Φοσσατον Babylonia Stratonicidi   Fustát
{a02-01} H02 Behdet (Apollonopolis Magna) {11111} AKHRN {Απολλωνος πολις μεγαλη} Ἀπόλλωνος πόλις μεγάλη / Βαχθις Apollonopolis / Apollinopolis Magna / Apollonos Superiore Džeba / Behdet Edfú
{b14-02} D14 Caru (Sile) {11111} AKHRN {Σελη} Σελη Sile Caru Tell Abú Seifa
{b12-01} D12 Cebnucer (Sebennytos) {11111} AKHRN {Σεβεννυτος} Σεβέννυτος Sedenito Cebnucer Samanúd
{a08-02} H08 Cenej (This) {00111} HRN {Θις} Θίς / Θίνις This / Thinis Cenej Girga
{a21-08} H21   Dionysias {00111} HRN {Διονυσιας} Διονῡσιάς Dionysias Tiuneses Kasr Kárún
{a21-10} H21   Drymos Filadelfais {00111} HRN {Δρυμος Φιλαδελφειας} Δρυμὸς Φιλαδελφείας     Kóm el-Charaba el-Kebir
{b19-02} D19 Džanet (Tanis) {11111} AKHRN {Τανις} Τᾱνίς Tanis Džanet / Hutueret Sán el-Hagar
{b16-02} D16 Džedet (Mendes) {11111} AKHRN {Μενδης} Μένδης Mendes Anpet / Džedet / Perbanebdžedet Tell el-Rub’
{a04-01} H04   Džerti (Tufion) {11111} AKHRN {Τουφιον} Τουφιον Tuphium Džerti Tod
{a10-02} H10 Džeuka (Antaeopolis, H10) {00111} HRN {Ανταιου πολις h10} Ἀνταίου πόλις Anteu Cebu / Džeuka Kau el-Kebír
{a21-09} H21   Euhemeria {00111} HRN {Ευημερια} Εὐἡμερία Euhemeria   Kasr el-Banat
{b20-02} D20 Fakusa {00111} HRN {Φακουσα} Φακοῦσα Phaguse   Fakus
{a01-01} H01 Filai {01111} KHRN {Φιλαι} Φιλαί Philae Senmet? Bilak
{a21-07} H21   Filoteris {00110} HR {Φιλωτερις} Φιλωτερίς Philoteris   Medínit Watfa
{a05-03} H05 Gebtu (Koptos) {11111} AKHRN {Κοπτος} Κοπτός / Ἰουστινιανούπολις Coptus Gebtu Kift
{a21-12} H21   Genub (Bakchias) {00111} HRN {Βακχιας} Βακχιάς Bacchias Genut Kóm el-Atl
{a05-01} H05 Gesa (Apollonopolis Parva) {11111} AKHRN {Απολλωνος πολις μικρα} Ἀπόλλωνος πόλις μικρά / Διοκλητιανοῦ πόλις Apollonopolis / Apollinopolis Parva / Vicus Apollonos Gesa Kus
{a16-01} H16 Hebenu (Hipponon) {00011} RN {Ιππωνων} Ἱππώνων Hipponos Hebenu Kóm el-Ahmar
{a20-01} H20 Henennesu (Herakleopolis Magna) {00111} HRN {Ηρακλεους πολις μεγαλη} Ἡρακλέους πόλις μεγάλη Heracleo Hutnennesu / Henennesu / Hnes Ehnásija el-Medína
{a17-01} H17 Henu (Kynopolis) {00111} HRN {Κυνων πολις μεγαλη} Κυνῶν πόλις μεγάλη / Σκω Cynopolis / Canum Ineput / Henu el-Keis
{b02-01} D02 Hes (Letopolis) {11111} AKHRN {Λητους πολις} Λητοῦς πόλις Letus Sachem / Hes Ausím
{b10-01} D10 Hutheribu (Athribis) {11111} AKHRN {Αθριβις} Ἄθριβις Athribis Hutheribu / Kem Tell Atríb
{a18-01} H18 Hutnesut (Alabastronpolis) {00111} HRN {Αλαβαστρον πολις} Ἀλάβαστρον πόλις Alabastronpolis / Alabastrine Hutnesut Kóm el-Ahmar Sauaris / el-Hafin
{a09-01} H09 Hutrepit (Athribe) {00111} HRN {Αθριβη} Ἀθριβη / Τριφεῖον Athribis Hutrepit Wannina
{a07-02} H07 Hutsešešet (Diospolis Parva) {00111} HRN {Διος πολις μικρα} Διός πόλις μικρά Diospolis Parva / Iovis Hutsešešet / Hutsechem / Hut Hiu
{a03-04} H03 Hutsnofru (Asfynis) {11111} AKHRN {Ασφυνις} Ἀσφυνις Asfynis Hutsnofru Asfún el-Matan’ua
{b06-02} D06 Chasut (Xois) {00011} RN {Ξοις} Ξόϊς Xois / Chois Chasut Sacha
{a15-01} H15 Chemenu (Hermopolis Magna) {01111} KHRN {Ερμου πολις μεγαλη} Ἑρμοῦ πόλις μεγάλη / Ζμουν Hermopolis Magna / Mercuri Chemenu el-Ešmúmén
{a09-02} H09 Chentmin (Panopolis) {00111} HRN {Πανων πολις} Πανῶν πόλις / Χεμμις Pano / Chemmis Ipu / Chentmin Achmím
{b03-02} D03 Iamu (Momemfis) {11111} AKHRN {Μωμεμφις} Μωμεμφις Apis / Momemphis Iamu Kóm el-Hisn
{a01-05} H01 Imebet (Ombos, H01) {00111} HRN {Ομβος h01} Ὄμβος Ombos Imebet / Imeba Kóm Ombo
{b13-02} D13 Iunu (Heliopolis) {11111} AKHRN {Ηλιου πολις} Ἡλίου πόλις / Ὠν Helius Iunu / Per-Re Tell Hisn / Mataríja
{a04-02} H04 Iunumoncu (Hermonthis) {11111} AKHRN {Ερμωνθις} Ἕρμωνθις Hermunthus Iunumoncu Armant
{b11-02} D11 Kahaseb (Kabasa) {00111} HRN {Καβασα} Καβασα Cabasus Kahaseb Šabas eš-Šuhada?
{a06-01} H06 Kaine {00011} RN {Καινη} Καινή / Μαξιμιανοῦ πόλις Ceane / Maximianopolis   Kena
{a21-11} H21   Karanis {00111} HRN {Καρανις} Καρανίς Karanis   Kóm Aušim
{a21-02} H21   Kerkethoeris {00111} HRN {Κερκεθοηρις} Κερκεθοηρις   Paergelegtauret Kóm el-Chamsin
{a14-01} H14 Kes (Kusai) {00111} HRN {Κουσαι} Κουσάι Cusae Kes el-Kúsíje
{b08-02} D08 Klysma {00111} HRN {Κλυσμα} Κλύσμα Clysma / Ovilia   el-Kulzum
{a21-03} H21   Magdola {00111} HRN {Μαγδωλα} Μάγδωλα Magdolus Nameketela Medínit en-Nahas
{b07-01} D07 Menelaos {00111} HRN {Μενελαος} Μενέλᾱος Menelaus Meret? Ha
{b01-01} D01 Mennofer (Memfis) {11111} AKHRN {Μεμφις} Μέμφις Memphis Inebuhedž / Mennofer / Hut-ka-ptah Mit Rahína
{a14-02} H14   Meruer (Moirai) {00011} RN {Μοιραι} Μοιραι Moira Meruer Meir
{b13-03} D13 Naitahut (Leontopolis, D13) {00110} HR {Λεοντων πολις d13} Λεόντων πόλις   Naitahut Tell el-Jahúdíja
{b03-03} D03 Naukratis {11111} AKHRN {Ναυκρατις} Ναύκρατις Naucratis Nakerec en-Nikraš / Kóm Gadžef
{a03-02} H03 Necheb (Eileithyiaspolis) {11111} AKHRN {Ειλειθυιας πολις} Εἰλειθυίας πόλις Ilithyiapolis / Leucotheae Necheb el-Káb
{a03-01} H03 Nechen (Hierakonpolis) {00110} HR {Ιερακων πολις} Ἱεράκων πόλις Theraco? Nechen Kóm el-Ahram
{a21-04} H21 Niutrenenet (Narmuthis) {00111} HRN {Ναρμουθις} Ναρμουθις Narmunthi Niutrenenet Medínit Madi
{a05-02} H05   Nubt (Ombos, H05) {00000} {Ομβος h05} Ὄμβος Ombos Nubt Nagáda
{a12-02} H12 Nutenbak (Antaeopolis, H12) {00000} {Ανταιου πολις h12} Ἀνταίου πόλις   Nutenbak ?
{b06-01} D06 Pachnamunis {00011} RN {Παχναμουνις} Παχναμουνίς Pachnamunis   Kóm el-Chanziri
{b03-05} D03 Pademiher (Hermopolis Parva, D03) {11111} AKHRN {Ερμου πολις μικρα d03} Ἑρμοῦ πόλις μικρά Hermupolis Pademiher Damanhúr
{b17-01} D17 Paiuenimen (Diospolis Inferior) {11111} AKHRN {Διος πολις κατω} Διός πόλις κάτω Diospolis Inferior / Pollamonis? Paiuenimen / Behdet Tell el-Balamún
{b08-01} D08 Peratum (Heroonpolis) {00011} RN {Ηρωων πολις} Ἡρώων πόλις / Αἷμος / Πάτουμος Hero Peratum Tell el-Maschúta
{b18-01} D18 Perbastet (Bubastis) {11111} AKHRN {Βουβαστις} Βούβαστις Bubastis Perbastet Tell el-Basta
{b15-01} D15 Perdžehutej (Hermopolis Parva, D15) {00011} RN {Ερμου πολις μικρα d15} Ἑρμοῦ πόλις μικρά   Perdžehutej / Bah el-Baklíja
{b03-07} D03 Pergut (Kanopos) {11111} AKHRN {Κανωπος} Κάνωπος Canobus Pergut Abú Kir
{a03-05} H03 Perhathor (Pathyris) {11111} AKHRN {Παθυρις} Παθυρις / Ἀφροδίτης πόλις / Ἐνταιγις Veneris Oppidum Perhathor / Inertej Gebelén
{b19-03} D19 Perherišef (Herakleopolis Parva) {00111} HRN {Ηρακλεους πολις μικρα} Ἡρακλέους πόλις μικρά Heracleus Perherišef-nebnennesut Tell Belim
{b14-04} D14 Periramon (Pelusion) {11111} AKHRN {Πηλουσιον} Πηλούσιον Pelusium Periramon / Sinu Tell eš-Šegír
{a19-01} H19 Permedžet (Oxyrynchos) {01111} KHRN {Οξυρυγχος} Ὀξύρυγχος / Ἰουστίνου νέα πόλις Oxyrhynchus Permedžed el-Bahnasá
{a12-01} H12 Pernemtej (Hierakon) {00001} N {Ιερακων} Ἱεράκων Hieracon Pernemtej Dér el-Gebráwí
{a08-03} H08 Persej (Ptolemais Hermiu) {00111} HRN {Πτολεμαις Ερμειου} Πτολεμᾱΐς Ἑρμείου Ptolemais Hermiu Persej / Ptulmis el-Manšíja
{a21-05} H21 Persobek (Krokodilopolis) {01111} KHRN {Κροκοδειλων πολις} Κροκοδείλων πόλις / Πτολεμαὶς Εὐεργέτις / Ἀρσινόη Arsinoe / Crialon Šedet / Persobek Medínit el-Fajjúm
{b20-01} D20 Persopdu {00000} {.}     Persopdu Saft el-Henna
{b09-01} D09 Perusir (Busiris) {01110} KHR {Βουσιρις} Βούσῑρις Busiris Džedu / Andžu / Perusir Abú Sír Bana
{b05-01} D05 Pervadžet (Buto) {11111} AKHRN {Βουτω} Βουτώ Buto Pe-Dep / Pervadžet Kóm el-Fara’un
{a10-01} H10 Pervet (Afrodito) {00011} RN {Αφροδιτω} Ἀφροδιτώ Veneris Pervet Kóm Išgau
{b14-01} D14 Piramesse (Avaris) {11111} AKHRN {Αυαρις} Αὔαρις Avaris Piramesse Tell el-Dab’a
{b04-01} D04 Prosopis {00000} {Προσωπις} Προσωπίς Prosopis   ?
{a20-02} H20   Rehonet (Ptolemais Hormu) {00111} HRN {Πτολεμαις Ορμου} Πτολεμᾱΐς Ὅρμου Ptolemaidonar Rehonet / Ratahenimauer / Pašeptulmis el-Láhún
{a01-02} H01 Sacet (Satis) {00100} H {Σητις} Σητις Satis Sacet Sáhel
{b05-02} D05 Saj (Sais) {11111} AKHRN {Σαις} Σάϊς Sais Saj / Hutbejet Sá el-Hagar
{a13-01} H13 Saut (Lykopolis) {00111} HRN {Λυκων πολις} Λύκων πόλις Lykon Saut Asjút
{a10-03} H10 Sebehet (Apollonopolis Heptakomias) {00011} RN {Απολλωνος πολις} Ἀπόλλωνος πόλις Apollonopolis Heptakomias / Apollone Inferiore Sebehet Kóm Isfaht
{b03-04} D03 Sentinofer (Metelis) {00111} HRN {Μετηλις} Μετηλις / Βηχις Metelis Sentinofer / Metela Tell en-Nigili
{a21-13} H21   Soknopaiu Nesos {00111} HRN {Σοκνοπαιου Νησος} Σοκνοπαιου Νῆσος Soknopaiu Nesos Tamaiensobeknebpaj Dimé
{a15-03} H15   Speos Artemidos {00001} N {Σπεος Αρτεμιδος} Σπέος Ἀρτέμιδος Poes Artemidos   Istabl Antar
{a01-04} H01 Suenet (Syene) {11111} AKHRN {Συηνη} Συήνη Syene Suenet Asuán
{a11-01} H11 Šashotep (Hypsele) {00111} HRN {Υψηλη} Ὑψηλή Hypsele Šashotep Šutb
{a21-14} H21 Šenachen (Akanthonpolis) {00011} RN {Ακανθων πολις} Ἀκανθῶν πόλις Akanthonpolis Šenachen Kafr Ammar / Tarchán
{a07-01} H07 Šenuneset (Chenoboskion) {00111} HRN {Χηνοβοσκιον} Χηνοβόσκιον Chenoboscia Šenuneset Qasr
{b19-01} D19 Šetennu (Farbaithos) {11111} AKHRN {Φαρβαιθος} Φαρβαιθος Pharbaethus Šetennu Hurbeit
{a21-01} H21   Tabenet (Tebtynis) {00111} HRN {Τεβτυνις} Τεβτυνις Tebtynis / Theodosiopolis Tabenet Umm el-Baragat
{b03-08} D03 Taposiris Magna {00011} RN {Ταποσειρις [μεγαλη]} Ταπόσειρις [μεγάλη] Taposiri   Abú Sír
{b11-01} D11 Taremu (Leontopolis, D11) {11111} AKHRN {Λεοντων πολις d11} Λεόντων πόλις Leontopolis Natchu / Taremu Tell el-Mukdam
{b03-01} D03   Tarenenutet (Terenuthis) {11111} AKHRN {Τερενουθις} Τερενουθις Terenuthis Tarenenutet / Perhathor-nebetmefekat Kóm Abú Billo
{a06-02} H06 Tareret (Tentyris) {11111} AKHRN {Τεντυρις} Τέντυρις Tentyra Tareret / Iunittaneceret Dendera
{a03-03} H03 Tasenet (Latopolis) {11111} AKHRN {Λατων πολις} Λάτων πόλις Lato Iunit / Senet / Tasenet Esna
{a16-02} H16 Tatehenet (Akoris) {00000} {Ακωρις} Ἄκωρις / Τῆνις Acori Merneferet / Dehenet / Tatehenet Tehna el-Gabal
{b14-03} D14 Teben (Dafnai) {11111} AKHRN {Δαφναι} Δάφναι Daphnae Teben / Taihetpanehes Tell Dafana
{a22-01} H22 Tepihu (Afroditopolis) {00111} HRN {Αφροδιτης πολις} Ἀφροδίτης πόλις Afrodito Tepihu Atfíh
{a18-02} H18 Teudži (Ankyronopolis) {00111} HRN {Αγκυρων πολις} Ἀγκυρῶν πόλις Angiopolis Teudži el-Hiba
{a21-06} H21   Theadelfeia {00111} HRN {Θεαδελφεια} Θεαδέλφεια Theadelphia Paauisenet Batn el-Harit
{b16-01} D16 Thmuis {11111} AKHRN {Θμουις} Θμοῦϊς Thumuis Tamaj Tell el-Timai
{a04-03} H04 Veset (Thebai) {11111} AKHRN {Θηβαι} Θῆβαι / Διόσπολις μεγάλη Thebae / Diospolis Magna Veset / Nevet Luxor / Karnak

LiteratúraUpraviť

Pozri ajUpraviť